Inge Kosková Popelková

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1977   Přehled výstav říjen a listopad (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -
1989   OL–13–89, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 5-
2002   Setkávání, Marie Blabolilová: Lepty, , , 2002, 0-0
2008   Art exhibitions, Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geophysics, , , 2008, 0-0
2010   Art exhibitions, Academy of Sciences of the Czech Republic Institute of Geophysics, , , 2010, -