Matilda Čechová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava) ,
? - ?   Učitelský ústav, Martin (Martin) ,
? - ?   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava) , Schurmann Maxmilián
? - ?   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava) , Mudroch Ján
1941 -   Slovenská vysoká škola technická, Bratislava (Bratislava) , Mallý Gustáv
1947 - 1948   Academia delľarte, , Maccari Mino