Alfred Fuchs

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1954   Významný krok našeho výtvarného umění, Výtvarná práce, 2, 14, 1954/07/16, 1-
1954   Projev člena poroty soudruha Františka Nečáska při zahájení výstavy soutěžních prací na výzdobu..., Výtvarná práce, 2, 14, 1954/07/16, 1-2
1954   Nová soutěž na výzdobu Národního památníku, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 9-
1954   Výsledky soutěže k 10. výročí osvobození republiky, Výtvarná práce, 2, 23-24, 1954/12/04, 10-
1955   Diskuse k III. Přehlídce čs. výtvarného umění (Připomínky VII. krajského střediska), Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 6-6
1955   K přehlídce výtvarného umění, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 7-9
1955   I. středisko o Přehlídce výtvarného umění, Výtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14, 2-2
1955   Připomínky členů I. střediska, Výtvarná práce, 3, 13-14, 1955/08/14, 2-6
1955   Výsledek soutěže pro Národní památník, Výtvarná práce, 3, 24, 1955/12/20, 6-
1958   Nově přijatí členové a kandidáti, Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 10-11
1960   Vláda republiky udělila na návrh hlavní poroty..., Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, 2-4
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1965   Výsledky umělecké soutěže k 20. výročí ČSSR, Výtvarná práce, 13, 10-11, 1965/06/18, 9-
1981   Výstavy v Jihomoravskému kraji (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 5, 6, 1981, -
1982   Lidice v českém výtvarném umění (Příspěvek k typologii a ikonografii), Výtvarná kultura, 6, 6, 1982, 10-14
1989   Art Centrum se představuje, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 23, 1989/11/14, 1-2