Bedřich Vaníček

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1947   Ze světa za rámem, Kruh krásné knihy, Praha