Petr Zhoř

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1977   Petr Zhoř
1985   Petr Zhoř
1994   Petr Zhoř
1996   Petr Zhoř: Foto/grafie
2012   Petr Zhoř: Fotografie No... a jiné
2013   Petr Zhoř: Světlo
nedatováno   Petr Zhoř: Portréty
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Aktuální fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1985   Fotografie absolventů FAMU
1987   Fotografie absolventů FAMU
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1993   Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present
1994   Česká fotografie 1989–1994
1999   Reklama 90 / 99 (Česká fotografie v reklamě a propagaci)
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   10 let Galerie Caesar v olomoucké radnici
2005   Hudba ve výtvarném umění
2005   Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice (3. ročník)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2007   Výběr (Fotografie členů Asociace profesionálních fotografů)
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Příjemné závislosti / Sweet Fixations (Inscenovaná fotografie 70. let / Staged Photography of the 1970s)
2014   Dvojexpozice / Double Exposure (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery)
2015   Art Centrum Galerie 4 (30 let Galerie 4)
2016   Malá galerie v České spořitelně v Kladně (1977 - 2017)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Jakou barvu má domov (Česká a slovenská krajina očima fotografů v proměnách století), Smena, vydavateĺstvo SÚV SZM, Bratislava (Bratislava)
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
2000   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2005   Akt v české fotografii / The Nude in Czech Photography, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1998   Česká a slovenská fotografia od medziválečného obdobia do súčasnosti / Czech and Slovak Photography from Between the Wars to the Present, Listy o fotografii, , 2, 1998, 36-37
2007   Přehled závěrečných teoretických prací absolventů katedry fotografie FAMU Praha, 1964-2006, Historická fotografie 2007, 7, , 2007, 72-79
2013   Kde se pomalá kadence mořských vln odevzdává věčnosti, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 2, 2013/01/24, 7-7
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1998   Petr Zhoř: Fotografie
2002   Petr Zhoř: Fotografie No...
2005   Petr Zhoř: Noc
2012   Petr Zhoř: Fotografie No... a jiné
2013   Petr Zhoř: Světlo a tváře
2014   Petr Zhoř: Portréty
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2000   1. vánoční aukce výběru malby, kresby, grafiky, fotografie a drobné plastiky
2001   A jdeme dál...
2002   Zvíře (obrazy-kresby-grafika-fotografie-plastika)
2006   Portfolia 1989-1996 (Z kolekcji Jiřego Hankego)
2018   Almanach III. Tělo jako znak
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2014   Večerní aukce - České a slovenské současné umění (27. 11. 2014)