Veronika Ronaiová Filová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1966 - 1970   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava) , Fila Rudolf
1970 - 1976   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Gažovič Vladimír
1970 - 1976   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Dubay Orest