Karol Baron

from - to, student, school, city
1968 - 1972   Kalina František, Stredná umelecko-priemyselná škola, Kremnica (Žiar nad Hronom)