Auguste Pierre Renoir

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Stezky a cesty poezie, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1968   Bratři Zemganno, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1980   Duhové mosty (Výbor ze světové poezie XIX. století), Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1964   Bibliografický soupis SNKLU v letech 1953 - 1962