Pavel Zatloukal

Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Umělci svému městu
1987   Moravské lázně v proměnách dvou staletí
1998   Oznámení o Ikarově letu (Olomoucká šedesátá léta v zrcadle výtvarné kultury)
2008   Luk & lyra (Ze sbírek Arcidiecézního muzea Kroměříž)
2009   Skleník (Kapitoly z dějin olomoucké výtvarné kultury 1969-1989)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1987   Historismus (Architektura 2. poloviny 19. století na Moravě a ve Slezsku), Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1992   Muzeum umění Olomouc / Olomouc Museum of Art, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2003   Příběhy z dlouhého století (Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2003   Apollonův chrám v Lednici / The Apollo - Temple at Lednice (Eisgrub) (Teze přednášky ke jmenování profesorem v oboru architektura), ,
2007   Slavné vily Olomouckého kraje, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
2009   Arcidiecézní muzeum Olomouc, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)