Josef Ullmann

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1908   Výstava prací Jos. Ullmanna
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1906   Podzimní výstava Jednoty umělců výtvarných
1907   Vánoční výstava
1911   XXXV. výstava S.V.U. Mánes
1911   Kollektivausstellung der Vereinigung bildender künstler Manes - Prag
1913   XXXXIII. výstava S.V.U. Mánes, členská
1914   46. výstava S.V.U. Mánes (členská)
1916   47. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes
1918   Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích (Série I.)
1918   49. výstava S.V.U. Mánes
1920   53. výstava S.V.U. Mánes
1921   Katalog výstavy originálů českých malířů ze soukromého majetku v Hradci Králové
1932   Katalog I. výstavy obrazů a plastik českých umělců ze soukromého majetku členů Kruhu přátel umění v Hradci Králové
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   CXXXIV. výstava Jednoty umělců výtvarných v Praze
1948   České umění od impresionismu
1950   Národní galerie krajským galeriím
1959   České moderní malířství
1959   České moderní malířství
1959   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1969   Česká krajina
1971   České malířství XX. století ze sbírek Národní galerie (Díl I. Generace devadesátých let)
1972   Česká krajinomalba 20. století (ze sbírek Oblastní galerie v Gottwaldově)
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   České malířství první poloviny 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1977   Česká krajina ze sbírek Oblastní galerie v Gotwaldově
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   Přírůstky českého umění 20. století z let 1975 - 1979
1979   Variace impresionismu v české malbě
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981   České moderní malířství I. (Ze sbírek Moravské galerie v Brně (1890-1919))
1982   České výtvarné umění 19. a 20. století
1983   České umění z přelomu století (ze sbírek OGVU Gottwaldov)
1983   Z nových zisků galerie 1973/1983
1984   České výtvarné umění 20. století
1984   České malířství z přelomu století ze sbírek OGVU Gottwaldov
1984   České malířství od konce 19. století po současnost ze sbírek Okresní galerie výtvarného umění v Náchodě
1985   České umění 20. století (Z přírůstků Moravské galerie v Brně z let 1978/1985)
1985   České malířství XX. století (Generace devadesátých let: realismus, impresionismus, symbolismus, secese 2. část)
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1986   Stanislav Lolek (1873-1936), Josef Ullmann (1870-1922): Obrazy, kresby, grafika
1986   Přírůstky do sbírek za léta 1981-1985
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1988   České výtvarné umění 19. a počátku 20. století (Ze sbírek Středočeské galerie)
1989   Dar Anny Hůlové
1995   Krajina duše (České výtvarné umění přelomu 19. a 20. století)
1996   Proměny krajiny (Česká krajinomalba přelomu 19. a 20. století ve sbírkách Západočeské galerie v Plzni)
1997   Ouplná lůna
1999   České malířství přelomu 19. a 20. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Ostravě
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2000   České umění přelomu 19. a 20. století ze sbírek Státní galerie ve Zlíně
2003   Krajina (Julius Mařák a krajináři generace 90. let 19. století ve sbírce Galerie výtvarného umění v Ostravě)
2004   České malířství 19. a 20. století ze soukromých uměleckých sbírek
2004   Česká krajinomalba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Chebu
2004   Zima v české kultuře od minulosti k přítomnosti / Winter in Czech visual culture from past to present
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni
2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
2007   !Křičte ústa! (Předpoklady expresionismu)
2009   Antimodernisté
2009   Voda v životě lidí (Obrazy mistrů)
2009   Zima v obrazech českých mistrů
2011   Mistři české krajinomalby (Obrazy ze sbírky Karlštejnské a.s.)
2012   Mařákovci z náchodských sbírek
2012   Na duši nepokoj (jiný pohled na české umění z přelomu 19. a 20. století)
2013   60 děl / 60 let Galerie umění Karlovy Vary (Galerie umění Karlovy Vary 1953-2013)
2014   Dialogy v obrazech (Vazby mezi výtvarnými scénami, Obrazy ze sbírky Karlštejnská a.s.)
2014   Zpátky na výsluní (České malířství od 19. století do současnosti)
2014   Cesty ke svobodě (Společnost, válka, umění 1914-1918)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2015   Smysl pro umění (Ceny České akademie věd a umění 1891-1952)
2016   Julius Mařák a jeho krajinářská škola ve sbírkách GAVU Cheb
2017   Impresionismus! (Nálady a imprese ve francouzském a českém umění)
2017   Umění secese
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
nedat. (1963)   Výtvarné umění Kolínska
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
2004   The Hascoe Collection of Czech Modern Art of the First Half of the Twentieth Century, Josef Čermák, Praha
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Příruční slovník naučný (IV. díl, S-Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1929   Kubištův spor s Ullmannem, Rozpravy Aventina, 5, 6, 1929/10/31, 289-
1949   Ideový spor Kubištův s Ullmannem a jeho pozadí, Život a osobnost Bohumila Kubišty ve vzpomínkách současníků, , , 1949, 99-122
1983   Expozice českého umění 19. a 20. století v Mladé Boleslavi (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 7, 2, 1983, 18-19
2010   Antimodernisté, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 1, 2010/01/07, 4-
2015   Přehled milionových položek vydražených v roce 2014, Ročenka ART+, , , 2015, 91-106
2016   Ullmann a spol., Art + Antiques, , 9, 2016/09/12, 30-31
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1986   Stanislav Lolek (1873-1936), Josef Ullmann (1870-1922): Obrazy, kresby, grafika; Karel Pokorný: Krajiny
2014   České umění ze sbírky GVUN (I. část - malba)
2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Auktion (Tschechische Kunst aus dem böhmischen und mährischen Raum)
2000   Výtvarné umění
2000   Mistrovská díla 19. a 20. století (Aukce výtvarných děl starého a nového umění)
2001   Umění a starožitnosti
2002   Exkluzivní aukce českého a slovenského výtvarného umění
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2002   Umění a starožitnosti (9. března 2002, Renaissance Prague Hotel)
2003   Dorotheum: Výtvarné umění / Fine Art (4. října 2003 / 4 October 2003)
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   51. aukce Antikva Nova Kodl a 57. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   55. aukce Antikva Nova Kodl a 63. aukce Aukční síně Vltavín
2005   53. aukce Antikva Nova Kodl a 60. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19.-21. století)
2005   27. aukce (Mistrovská díla 19. až 21. století)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (18. 5. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (25. 1. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (21. 2. 2010)
2010   České výtvarné umění / Czech Fine Art (15. - 20. století / 15th - 20th Century)
2011   České výtvarné umění / Czech Fine Art
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague IV.) (4. 12. 2011)
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2011   The Hascoe Family Collection: Important Czech Art (Auction in London Monday 13. June 2011, 21 PM / Sotheby’s London)
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   26. aukce
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   Aukční katalog 6/2013: Výtvarné umění
2013   Day Sale 2013 (Day Sale Prague VII.) (10. 2. 2013)
2013   Day Sale 2013: Aukce mistrovských děl 17.-20. století (Day Sale Prague VIII.) (12. 5. 2013)
2013   Evening Sale Prague
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Aukční katalog 2/2014: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Klasická malba a krajina
2015   Day Sale 2015: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XIV.) (11. 10. 2015)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XV.) (20. 3. 2016)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   Day Sale 2017: Aukce mistrovských děl 17.-21. století (Day Sale Prague XVII.) (26. 3. 2017)
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
2018   Day Sale: Aukce mistrovských děl 19. - 21. století (Exkluzivní výběr obrazů)
2018   Výtvarné umění
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   83. aukční den Galerie Kodl
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2015   Sám se skřivany (Česká lyrická krajina na přelomu 19. a 20. století)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1947   Sbírka moderního umění
1948   Katalog Jurečkovy galerie
1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
1984   České moderní malířství v Moravské galerii v Brně (I. (období 1890–1919))
2007   Paměť umění vodňanské městské galerie
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 1.část)