David Černý

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2010   Jiří Kučera: 60 fot v časech pravdy
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Orbis Fictus (Nová média v současném umění / New media in contemporary arts)
2010   Cena Jindřicha Chalupeckého 20 let / Jindřich Chalupecký Award 20 Years (MCMXC - MMX)
2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...)
2015   Silver Lining (25. výročí Ceny Jindřicha Chalupeckého / 25th Anniversary of Jindřich Chalupecký Award)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2017   David Černý, MeetFactory, o.p.s, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2009   V prostoru 2000 generace 1989-2009, Spacium, o.p.s., Liberec (Liberec)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1993   Rozhovor s Davidem Černým, Výtvarné umění, , 2-3, 1993, 51-57
1993   Den zabíjení, Výtvarné umění, , 2-3, 1993, 58-58
1994   Něco s něčím ((někde)), Výtvarné umění, , 4, 1994, 77-79
2000   David Černý (Galerie Labyrint 40), Labyrint revue, , 7-8, 2000, 98-106
2009   Přestože David Černý v jednom ze svých rozhovorů..., V prostoru 2000 generace 1989-2009, , , 2009, 68-73
2010   Laureáti ceny Jindřicha Chalupeckého, Xantypa, , 16, 2010/12, 52-58
2018   David Černý (Soustředěný excentrik), Revue Art, , 3, 2018, 10-19
Periodical
published, title (subtitle)
1994   Výtvarné umění (Umění instalace)
Program
published, title (subtitle)
2004/06/18   Die TschechINNen kommen (Ohne Grenze - Kulturarbeit: Der Pendler bringt Prager Freunde nach Wien)