Oskar Kokoschka

* 1. 3. 1886, Pöchlarn, Rakousko (Austria)
22. 2. 1980, Montreux (Vevey), Švýcarsko (Switzerland)
graphic artist, poet, painter, dramatist

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Malíř, grafik, ilustrátor a autor divadelních her. V roce 1905 vyhrál prestižní stipendium na vídeňské uměleckoprůmyslové škole, kde se zdokonalil v dekorativním a ornamentálním umění. Jedním z jeho učitelů zde byl i Gustav Klimt, v jehož ateliéru se intenzivněji setkával s problematikou lidské figury. Kokoschkova expresivní tvorba způsobovala ve Vídni počátku 20. století pobouření. Po jedné z výstav v roce 1908 byl z vysoké školy vyloučen. Celou jeho kariéru ho podporoval vídeňský architekt Adolf Loos, který zajišťoval i prodejní odbyt jeho prací. Nepřijetí ve Vídni však donutilo Kokoschku odejít do Berlína a později do Prahy, kde přijal československé občanství. Zde portrétoval Tomáše G. Masaryka, s nímž se spřátelil. Po nástupu nacismu se usadil ve Velké Británii (Cornwall, Londýn), kde ale trpěl častými depresemi. Závěr života strávil ve Villeneuve na břehu Ženevského jezera. Kokoschkova tvorba v sobě mísí vlivy impresionismu, postimpresionismu a expresionismu, i když od německého expresionismu se oficiálně distancoval. V jeho malbách je vždy latentně přítomen těkavý neklid, dramatický pohyb a často divoká expresivní barevnost.
Jaroslav Michna, Černá země?, GVUO 2018, s. 265