Mahulena Nešlehová

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1984/10/06 - 1984/11/04   Bohumil Kubišta, Louny (Louny)
1988/06/16 - 1988/07/10   Věra Janoušková: Červen 1988, Praha
1988/06/16 - 1988/07/10   Jitka Svobodová: Kresby: 1982 - 8, Praha
1991/01/24 - 1991/03/24   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Praha
1991/02 - 1991/03   Český informel. Průkopníci abstrakce z let 1957-1964, Praha
1991/02/04 - 1991/03/03   Český informel. Strukturální fotografie, okruh bratislavských konfrontací a autoři mimo hlavní proud, Praha
1991/07/24 - 1991/03/24   Antonín Tomalík: Výběr z díla 1957 - 1968, Praha
1991/07/29 - 1991/08/25   Nová jména, Praha
1991/11/19 - 1992/01/01   František Janoušek 1890 - 1943: Obrazy a kresby, Praha
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Praha
1994/06/24 - 1994/07/10   Nová jména, Praha
1994/07/28 - 1994/10/23   Ohniska znovuzrození, Praha
1995/06/23 - 1995/07/16   Nová jména, Praha
1995/09/20 - 1995/10/29   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Praha
1995/11/28 - 1995/12/31   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Ostrava (Ostrava-město)
1996/01/28 - 1996/03/10   Jiří Valenta (1936 - 1991): Souborné dílo, Bochum
2003/05/06 - 2003/06/06   Miloslav Hotový: Práce z šedesátých let, Praha
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí, Praha
2010/09/09 - 2010/11/14   Realita je víc než fikce: Asambláž jako tvůrčí princip v českém umění 60. a 70. let, Brno (Brno-město)
2011/10/13 - 2012/01/08   Bohumil Kubišta: Dvě zátiší z roku 1911, Cheb (Cheb)
2013/02/28 - 2013/04/06   Pavel Nešleha: Možnosti zobrazení, Praha 1
2014/04/03 - 2014/05/05   Jan Koblasa: Tauromachie. Výběr z grafické tvorby, Praha
2014/09/10 - 2014/10/16   Bohumil Kubišta 130: Grafika (První souborná výstava grafického díla), Praha 1
2015/01/22 - 2015/04/26   Informel a jeho přesahy, Cheb (Cheb)
2015/06/24 - 2015/10/04   Eden – Koblasova země (Zveřejnění autorova daru), Praha
2015/11/11 - 2016/02/28   Bohumil Kubišta: Grafika, Pardubice (Pardubice)
2016/02/01 - 2016/02/28   Bez začátku, bez konce. Pocta Aleši Veselému, Praha
2016/06/06 - 2016/09/19   Pavel Nešleha: Via Canis, Praha
2017/09/27 - 2018/01/07   Vlastislav Hofman (1884-1964): Pocta invenci / A Tribute to Invention, Ostrava (Ostrava-město)
2019/11/01 - 2020/03/29   Bedřich Dlouhý: Moje gusto - Výběr z díla / What I Like - Selected Works, Praha