Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1959/12/20 - 1961/01/18   Ruské umění, Karlovice OB, Karlovice
1960/01   Ruské umění I., Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
1960/01   Ruské umění I., Zábřeh (Šumperk), Zábřeh (Šumperk)
1960/01/08 - 1960/04/15   Slovenské umění, 12. střední škola, Olomouc (Olomouc)
1960/01/13   Soudobá česká ilustrace, Krajská galerie výtvarného umění kraje Gottwaldov, Zlín (Zlín)
1960/01/13 - 1960/02/07   Kresby a akvarely soudobých českých malířů, ČSD, Olomouc (Olomouc)
1960/02/14 - 1960/03/06   Cyprián Majerník, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/02/15 - 1960/04/09   I. J. Repin, Vlkoš, Vlkoš
1960/02/20 - 1960/06/30   Praha v české grafice, Vojenský útvar, Olomouc (Olomouc)
1960/03/17 - 1960/05/17   Česká kresba, 12. střední škola, Hodolany, Olomouc (Olomouc)
1960/04/03 - 1960/04/24   Užité umění, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/04/14 - 1960/06/17   Mír světu, 12. střední škola, Hodolany, Olomouc (Olomouc)
1960/04/17 - 1960/05/01   Karel Wellner, Horní Libina, Horní Libina, Libina (Šumperk)
1960/04/20 - 1960/05/28   I. J. Repin, Bochoř, Bochoř u Přerova
1960/04/25 - 1960/06/20   Kresby a akvarely soudobých českých malířů, 8. letá škola, Vrbno pod Pradědem (Bruntál)
1960/05/08 - 1960/06/30   15 let výtvarného umění v Olomouckém kraji, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/05/16 - 1960/06/30   Slovenské umění, ČSD, Přerov (Přerov)
1960/05/23 - 1960/06/15   České umění XX. století, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1960/06/01 - 1960/06/19   Treťjakovská galerie, 8. škola, Drahany
1960/06/06 - 1960/07/13   České umění XX. století, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
1960/07/14 - 1960/08/11   Akvarely - UNESCO, ČSD, Přerov (Přerov)
1960/07/14 - 1960/08/28   Akvarely - UNESCO, ČSD, Olomouc (Olomouc)
1960/08/11 - 1960/09/15   Česká kresba, ČSD, Přerov (Přerov)
1960/09/01 - 1960/09/25   České umění XX. století, Muzeum Krnov, Krnov (Bruntál)
1960/09/01 - 1960/10/27   České umění XX. století, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
1960/09/05 - 1960/09/30   Akvarely - UNESCO, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1960/09/11 - 1960/10/09   Vladimír Hroch: Obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/09/27 - 1960/11/02   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Tovačov OB, Tovačov (Přerov)
1960/10/11 - 1960/10/31   Soudobé české malířství, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1960/10/12   Treťjakovská galerie, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
1960/10/12 - 1960/11/30   Karel Wellner, 12. střední škola, Olomouc (Olomouc)
1960/10/15 - 1960/11/15   České umění XX. století, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
1960/10/23 - 1960/11/20   Jan Bauch: Obrazy a kresby 1957 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/11/02 - 1960/12/31   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Kojetín OB, Kojetín
1960/11/05 - 1960/11/25   Mír světu, ŽPB, Olomouc (Olomouc)
1960/11/13 - 1960/12/04   Soudobé české malířství 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/11/16 - 1960/12/20   České umění XIX. století, Karlovice OB, Karlovice
1960/11/20 - 1960/12/31   Ruské umění II., Vrbno OB, Vrbno
1960/11/22 - 1960/11/25   Motiv ženy v současném umění, Lutín Sigma, _
1960/11/23 - 1960/12/14   Sovětské umění výtvarné, Vojenský útvar, Olomouc (Olomouc)
1960/12/01 - 1960/12/31   I. J. Repin, Farmakon, Olomouc (Olomouc)
1960/12/02 - 1960/12/21   Soudobá česká ilustrace, Vojenský útvar, Olomouc (Olomouc)
1960/12/11 - 1961/01/08   Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1960/12/18 - 1961/01/15   Současné slovenské umění 1945 - 1960, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961   Květina ve výtvarném umění, _, _
1961   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/01/23 - 1961/01/19   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Moravia, ZK ROH, _
1961/02/01 - 1961/02/15   Mír světu, ČSD, Přerov (Přerov)
1961/02/05 - 1961/03/12   Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z díla, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
1961/02/08 - 1961/02/11   Honoré Daumier, Závodní klub Sigma, Lutín
1961/02/15 - 1961/03/05   Výtvarní umělci z okruhu SVUM, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1961/02/16   Ilja Repin, 12. střední škola, Hodolany, Olomouc (Olomouc)
1961/02/18 - 1961/02/28   Mír světu, Moravia, ZK ROH, _
1961/02/26 - 1961/03/26   Miloš Alexander Bazovský, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/02/26 - 1961/03/26   Jindřich Prucha: Výběr obrazů z daru sestry umělcovy Vojslavy Pruchové, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/03/09 - 1961/03/29   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1961/03/10 - 1961/03/21   Výtvarní umělci z okruhu SVUM, Kojetín OB, Kojetín
1961/03/22 - 1961/03/24   Soudobá česká ilustrace, Závodní klub Sigma, Lutín
1961/03/26 - 1961/04/01   Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z díla, Okresní vlastivědné muzeum, Zábřeh (Šumperk)
1961/03/30 - 1961/04/13   Výstava výtvarných prací učitelů a výchovných pracovníků, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1961/04/15 - 1961/05/02   Soudobá slovenská grafika, Pedagogický institut, Olomouc (Olomouc)
1961/04/15 - 1961/05/03   Praha v české grafice, Moravia, Mariánské Údolí, Hlubočky (Olomouc)
1961/04/16 - 1961/04/28   Grafika (Adolf Kašpar aj.), Kulturní dům, Loštice (Šumperk)
1961/04/19 - 1961/05/02   Současné české malířství, Vlastivědné muzeum, Mohelnice (Šumperk)
1961/04/27 - 1961/06/11   Výstava žákovských prací Palackého univerzity - Filozofické fakulty, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/05/01 - 1961/05/14   Mír světu, Lékařská fakulta UP, Olomouc (Olomouc)
1961/05/04 - 1961/05/11   Ruské umění, Moravia, Mariánské Údolí, Hlubočky (Olomouc)
1961/05/09   Soudobá česká ilustrace, Horní Libina, Horní Libina, Libina (Šumperk)
1961/05/11   Motiv ženy v soudobém českém umění, Lékařská fakulta UP, Olomouc (Olomouc)
1961/05/14 - 1961/06/11   Současné české malířství, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/05/14 - 1961/06/11   Členská výstava k 40. výročí založení KSČ, Dům umění, Ostrava (Ostrava-město)
1961/05/18   Z cest výtvarníků do zahraničí, Šumperk (Šumperk), Šumperk (Šumperk)
1961/05/19 - 1961/06/05   Soudobá slovenská grafika, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1961/05/20 - 1961/06/10   Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb, Moravia, Mariánské Údolí, Hlubočky (Olomouc)
1961/05/22   Karel Wellner, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
1961/06 - 1961/07   Rakouské umění XX. století, Národní galerie v Praze, Praha
1961/06 - 1961/12/13   Kresby a akvarely soudobých českých malířů, Okresní vlastivědné muzeum, Prostějov (Prostějov)
1961/06/15   Z cest výtvarníků do zahraničí, Mohelnice (Šumperk), Mohelnice (Šumperk)
1961/06/18 -   Současné české malířství, Šumperk (Šumperk), Šumperk (Šumperk)
1961/06/18 - 1961/07/19   Členská výstava k 40. založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/07/29 - 1961/09/10   Z díla Bedřicha Piskače, Národní galerie v Praze, Praha
1961/08/02   Impresionisté, Okresní vlastivědné muzeum, Hranice
1961/09   Z cest výtvarníků do zahraničí, Okresní vlastivědné muzeum, Bruntál (Bruntál)
1961/09   Karel Wellner, Vlastivědné muzeum v Šumperku, Šumperk (Šumperk)
1961/09/01 - 1961/10/01   Rakouské umění XX. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/09/20 - 1961/10/01   Antonín Gribovský: Fotografie, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/10/20 - 1961/12/10   Domov a vkus, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/10/22 - 1961/11/26   Jemelka, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/10/27 - 1961/11/20   Jan Šafařík: Obrazy a kresby, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1961/11/04 - 1961/03/11   Motiv ženy v soudobém českém umění, Moravia, Mariánské Údolí, Hlubočky (Olomouc)
1961/11/05 - 1961/22/26   Otakar Hubšil: Kresby a grafika, Okresní galerie, Šumperk (Šumperk)
1961/12/01 - 1961/12/31   Bedřich Piskač, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1961/12/14 - 1961/01/15   Jevištní výtvarnictví 1945 - 1960, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1962/01/21 - 1962/02/18   Joža Uprka: Výbor z díla k 100. výročí narození, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/03/16 - 1962/04/08   Umění a domov, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1962/03/22 - 1962/04/22   Karikatura bojující - K. Štětkář, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/04/15 - 1962/05/06   Z tvorby současných českých malířů, Divadlo, Šumperk (Šumperk)
1962/04/20 - 1962/05/20   Tvůrčí skupina Směr, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1962/04/27 - 1962/05/20   Výstava fotografií skupiny DOFO, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/05/27 - 1962/07/30   Klasikové české karikatury třicátých let, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1962/06/10 -   České výtvarné umění 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/06/17 - 1062/07/31   Otakar Hubšil, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1962/08/18 - 1962/09/09   Květiny v díle Ludviky Smrčkové, Smetanovy sady, Olomouc (Olomouc)
1962/09/15 - 1962/09/17   Květiny v díle Ludviky Smrčkové, Dolany, Dolany (Olomouc)
1962/09/28 - 1962/10/31   Tradiční vietnamská lidová grafika, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1962/10/21 - 1962/12/23   Český rok Karla Svolinského, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1962/11/04 - 1963/01/15   Josef Wagner: Kresby, sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/02/10 - 1963/03/15   Obrazy, sochy, grafika: Z přírůstků sbírek Oblastní galerie Olomouc v letech 1961 a 1962, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/03/10 - 1963/04/30   Výstava slezských grafiků, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1963/03/24 - 1963/04/30   Z pokrokového malířství na Moravě ve 30. letech, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/05/26 - 1963/07/15   Bohumír Dvorský: Krajiny z let 1957 - 63, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1963/06/21 - 1963/07/31   František Tichý: Kresby a grafika, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/08/23 - 1963/10/08   Bohdan Lacina: Výběr z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/09/22 - 1963/11/10   Karel Černý: Soubor obrazů, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1963/10/11 - 1963/11/03   Lubomír Přibyl: Grafické práce z let 1954-1962, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1963/10/13 - 1963/11/13   Výstava prací žáků výtvarného oboru lidové školy umění v Olomouci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/10/20 -   Výstava severomoravských výtvarníků, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1963/11/20 - 1963/12/12   Stefan Suberlak, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1963/12/17 - 1964/01/21   Tvůrčí skupina Parabola, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/01/26 - 1964/02/16   Výstava školy výtvanrého umění v Katovicích, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/02/12 - 1964/03/08   František Ketzek: Obrazy z let 1943 - 1963, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/02/16 - 1964/03/08   Josef Sudek: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/02/21 - 1964/03/21   Jaroslav Paur: Obrazy z let 1954-1956, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/03/08 - 1964/03/30   Jaroslav Kovář: Grafiky, kresby a obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/03/27 - 1964/04/22   Mikuláš Galanda, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/04/26 - 1964/06/20   Z moravské grafiky ve 30. letech, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/05/07 - 1964/06/25   Karel Lenhart: Sochy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/08/15 - 1964/09/30   Květiny Karla Svolinského, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1964/08/16 - 1964/09/30   Václav Rabas: Soubor obrazů, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/10/02 - 1964/11/15   Radoslav Kutra: Obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/10/11 - 1964/12/06   Vincent Vingler: Sochy 44/64, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1964/12/07 - 1965/02/14   Z drážďanské galerie, Malířství 16. - 18. století, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1965   Karel Sudek, Litovel (Olomouc), Litovel (Olomouc)
1965   Moderní české malířství, Uničov (Olomouc), Uničov (Olomouc)
1965/02/05 - 1965/02/14   Tvůrčí skupina Horizont, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/04/08 - 1965/05/11   Axel Leskoschek, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1965/04/16 - 1965/05/16   Alois Kučera, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/05/17 - 1965/06/30   Holandské krajinářství 17. století, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1965/05/21 - 1965/06/20   Španělští malíři pařížské školy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/07/02 - 1965/07/25   Výtvarná díla nových autorů, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Bezručovy sady, Olomouc (Olomouc)
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/08/15 - 1965/09/29   Sochařská bilance 1955-1965, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1965/09/19 - 1965/12/01   Otto Gutfreund, Letohrádek královny Anny (Belveder), Praha
1965/10/15 - 1965/12/20   Vlastimil Beneš, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/11/05 - 1965/11/26   Skupina 7: Obrazy, sochy, grafika, užité umění, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1965/11/12 - 1966/01/30   Současná tvorba olomouckých výtvarníků, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1965/12/19   Otto Gutfreund: Výběr z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966   Středomoravské malířství a sochařství do r. 1940, Tovačov, Tovačov (Přerov)
1966   Plastiky v exterirech sadů, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1966   Fotografie nových architektonických řešení turistických zařízení, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1966/02/18 - 1966/03/27   Jaroslav Vávra: Fotografie, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/04/15 - 1966/05/17   Vladimír Pukl: Obrazy, grafika 1956 - 1966, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/04/29 - 1966/06/12   Knižní grafika výtvarníků Děvetsilu ve dvacátých letech, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/05/20 - 1966/06/12   Karel Hladík: Sochařské dílo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/06/17 - 1966/07/15   20 let Katedry výtvarné výchovy a teorie filosofické fakulty University Palackého v Olomouci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/07/01 - 1966/07/30   Miroslav Hák: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1966/09/04 - 1966/11/08   Euro - Ex libris ´66, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/10/04 - 1966/10/30   Giacomo Manzù, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1966/11/20 - 1967/02   Karel Svolinský: Výbor z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1966/12/08 - 1967/01/31   Rudolf Michalík: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1966/12/16 - 1967/01/25   František Jiroudek: Obrazy, Jiří Bradáček: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/04/07 - 1967/04/30   Z přírůstků grafické sbírky 1963 - 1966, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1967/04/12 - 1967/05/14   Wander Bertoni: Sochy a kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/05/03 - 1967/05/21   Maxmilián Chlad: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1967/05/05 - 1967/06/30   Současný československý plakát, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1967/05/17 - 1967/06/25   Jan Smetana: Obrazy z let 1964/1967, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/07/07 - 1967/08/28   Bohdan Lacina, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/07/27 - 1968/06/30   Mistrovská díla starého umění, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/07/28 - 1967/10/10   Sochařská bilance 1967, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/07/28 - 1967/10/10   Sochařská bilance 1967, Bezručovy sady, Olomouc (Olomouc)
1967/09/14 - 1967/10/15   Kresby a grafika Josefa Váchala, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1967/09/22 - 1967/10/22   Fotografie Miloslava Stibora, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1967/11/03 -   Gerard Gaudaen: Graficus, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1967/11/17 - 1968/02/06   Aljo Beran: Obrazy, grafika, Výbor z díla k umělcovým šedesátinám, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1967/11/21 -   Ruská a sovětská grafika ze sbírek Drážďanské galerie, Vlastivědný ústav, Olomouc (Olomouc)
1967/12/15 - 1967/12/31   Margherita Benetti: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Olomouc (Olomouc), Olomouc (Olomouc)
1968   Marc Chagall, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1968   Freska Jana Kryštofa Handkeho v olomoucké kapli Božího Těla z roku 1728, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/02/13 - 1968/03/20   Senaka Senanayake, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/03/02 - 1968/04/27   Z přírůstků 1962-1967, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1968/05/15 - 1968/06/02   Plakáty MATIEU, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/05/15 - 1968/06/09   Rudolf Kedl, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1968/06/07 - 1968/07/07   Vídeňská mladá generace, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/06/15 - 1968/08/11   Lumír Čmerda: Grafiky, kresby, obrazy, Jiří Myszak: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1968/07/17 - 1968/08/10   Symboly a znaky, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/08/16 - 1968/10/31   Jan Kryštof Handke, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1968/09/27 - 1968/11/24   Josef Klimeš: Sochy 1958-1968, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1968/12/21 - 1969/02/09   Ladislav Oliva: Sklo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969   Šperky národů, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/0/28 - 1969/03/23   Slavoj Kovařík: Obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/01/17 - 1969/02/28   Sochařská kresba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/03/25 - 1969/04/13   Jugoslávská grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/03/26 - 1969/04/13   Obrazy, sochy, grafika a sklo Severočeských výtvarníků, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/04/19 - 1969/06/05   Carl Unger: Obrazy a kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/04/19 - 1969/06/05   Carl Age Riget: Serigrafie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/06/12 -   Nová expozice 20. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/06/12 - 1969/07/09   Jánuš Kubíček, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/06/19 - 1969/07/15   Klub konkrétistů a hosté, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/07/18 - 1969/09/07   Vladimír Preclík: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/07/29 - 1969/08/09   Jaroslav Šerých: Obrazy, grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/08/15 - 1969/09/14   Karel Svolinský: Kresby a akvarely z cest, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/09/10 - 1969/10/19   Současná československá fotografie a plakáty a katalogy Stedelijk muzea Amsterodam, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/09/18 - 1969/10/12   Stanislav Vymětal: Sochy, Bohumil Teplý: Keramika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1969/10/19 - 1969/11/27   Václav Rabas: Chleba, Alšova síň v Klubu skladatelů, Praha
1969/10/24 - 1969/11/26   František Bělohlávek: Grafické práce, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/11/13   Jazz mezi plakáty Františka Bělohlávka, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1969/12/05 - 1970/01/25   Josef Jíra: Obrazy, Vladimír Komárek: Obrazy, Jiří Seifert: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/01/22 - 1970/02/15   Václav Rabas, Z cyklu Chleba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/02/14 - 1970/02/28   Obrazy, grafika, sochy z přírůstků Oblastní galerie z let 1968 - 1969, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/03/06 - 1970/04/14   Skupina Q, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/03/13 - 1970/03/29   Jiří Anderle, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/04/03 - 1970/05/02   Zdeněk Přikryl: Sochy, Dušan Janoušek: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/04/16 - 1970/06/14   Holandská figurální malba 17. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/04/29 - 1970/08/29   Ivan Meštrović: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/05/07 - 1970/05/31   Libuše Stratilová: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/06/19 - 1970/08/23   Salvador Dali: Ilustrace ke Zpěvům Maldororovým, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/06/26 - 1970/08/29   Užité umění: Keramika, sklo, textil, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/08/26 - 1970/09/19   Jan Svoboda: Fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/09/18 - 1970/11/14   Členské výstavy olomouckých výtvarníků k 25. výročí osvobození ČSSR, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/09/25 - 1970/10/29   Architektonické práce za léta 1965 - 1970, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/10/16 - 1970/11/15   Vincenc Makovský: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/11/06 - 1970/11/23   Alexandr Bandzeladze: Ilustrace, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1970/11/20 - 1971/01/10   10. let Lidové školy umění, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1970/11/27 - 1971/01/10   Miha Maleš: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/01/22 - 1971/03/14   Karel Černý: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/03/17 - 1971/04/04   Jan Saudek: Fotografie 1960 - 70, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/03/24 - 1971/05/04   Jindřich Lenhart, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/04/07 - 1971/05/30   Motivy práce, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/04/28 - 1971/07/11   Výtvarné umění Olomoucka 1921 - 1971: Výstava k 50. výročí KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/05/07 - 1971/06/10   Malé sochařské formy umělců z Katowic, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/06/09 - 1971/07/04   Současná kanadská grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/06/18 - 1971/08/01   František Ronovský: Kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/08/03 - 1971/08/29   Prahou po stopách baroka, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/08/20 - 1971/09/19   Gino Gandini, Vittorio Cavicchioni: Obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/08/20 - 1971/09/30   Jan Štursa a jeho žáci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/09/16 - 1971/10/03   Endre Nemes: Grafická tvorba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/09/17 - 1971/11/20   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940 - 1971, Muzeum Komenského v Přerově, p. o. , Přerov (Přerov)
1971/09/22 - 1971/10/07   Vojtěch Sedláček: Kresby a akvarely, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/10/21 - 1971/11/30   Olomouc v díle Aljo Berana, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/11/01 - 1971/11/21   Václav Rabas: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/11/26 - 1971/12/16   Miroslav Kostka: Variace vztahů elementů, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1971/12/02 - 1972/01   Vlastimil Kozák: Obrazy z let 1940 - 1971, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1971/12/21 - 1972/02/06   Albrecht Dürer: Apokalypsa, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972   Estonská grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/02/10 - 1972/03/05   Jaroslav Grus: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/04/05 - 1972/04/26   Jan Bauch: Odysseův návrat, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/04/28 - 1972/05/21   Josef Liesler: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/05 - 1972/07   Miloslav Holý: Výběr malířského díla z let 1917 - 1967, Okresní vlastivědné muzeum, Žďár nad Sázavou (Žďár nad Sázavou)
1972/05/31 - 1972/06/25   Polský plakát, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/06/28 - 1972/09/03   Užitá grafika leteckých společností, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/06/29 - 1972/09/10   Bohumír Dvorský: Dílo 1932 / 1972, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/07/19 - 1972/08/13   Užitá grafika leteckých společností, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/08/16 - 1972/09/03   Užitá grafika leteckých společností, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/09 - 1972/10   Miroslav Šnajdr: Italské reminiscence, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/09 - 1972/10   Bohumír Dvorský: Výběr z díla 1930 - 1972, Mánes, Praha
1972/09/15 - 1972/10/15   Jaroslav Nerad: Keramika, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1972/09/27 - 1972/11/05   Richard Wiesner: Výbor z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/10/17 - 1972/11/19   Kroměříž a olomoucké děti, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1972/11 - 1972/12   Miloslav Holý: Výběr malířského díla z let 1917 - 1967, Galerie Vysočina, Jihlava (Jihlava)
1972/11/09 - 1972/12/04   Miloslav Holý: Neznámé obrazy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/11/16 - 1973/01/04   Současné rumunské malířství, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1972/12/14 - 1973/01/14   František Podešva, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973   Stálá expozice českého výtvarného umění XX. století, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973   Jemelka, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/01/16 - 1973/01/31   Výstava CO, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/01/17 - 1973/02/04   František Jiroudek, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/02/07 - 1973/03   Stanislav Menšík: Výbor z díla, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/02/08 - 1973/02/25   Politický plakát, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/03/01 - 1973/03/17   Mezinárodní hudební plakát, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/03/22 - 1973/04/29   Miroslav Ketman: Obrazy, Oldřich Peč: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/03/27 - 1973/04/01   Amatéři, _, _
1973/04/06 - 1973/04/30   Rudolf Svoboda: Sochy, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/04/12 - 1973/05/12   Žáci LŠU, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/05/04 - 1973/06/02   Miloslav Stibor: Kámen, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/05/17 - 1973/06/30   Karel Svolinský: Akvarely, kresby, grafika z posledních let, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/05/23 - 1973/07/11   František Schön: Obrazy z cest po Orientu a Africe, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/06/04 - 1973/06/30   Polská architektura, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/07/11 - 1973/08/01   Obrazy, sochy, grafika členů a hostů Armádního výtvarného studia Praha, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/07/18 - 1973/08/19   Česká sochařská kresba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/08/09 - 1973/09/30   Ludvika Smrčková: Sklo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/08/17 - 1974/01/06   Vladimír Navrátil: Sochařské dílo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/08/24 - 1973/09/05   Květiny v díle současných československých malířů, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/10/05 - 1973/10/28   Umění Afriky v dokumentech UNESCO, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/10/11 - 1973/11/04   Výstavy uměleckých prací pedagogů z katedar Výtvarné výchovy Filosofické a Pedagogické fakulty university Palackého v Olomouci, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/11/02 - 1973/11/18   Karel Štětkář: Kresby a obrazy ze SSSR a Bulharska, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/11/09 - 1974/01/06   Jiří Trnka, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/11/22 - 1973/12/09   Současná rumunská grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1973/12 - 1974/01   Ruské a sovětské umění ze sbírek Národní galerie v Praze, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1973/12/12 - 1974/01/06   Radko Mašata: Obrazy 1970-73, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/01/10 - 1974/02/03   Tradiční vietnamská lidová grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/01/18 - 1974/03/03   Tibor Honty, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/02/06 - 1974/03/03   Adolf Kašpar: Národopisné studie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/03/06 - 1974/03/31   František Ronovský: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/03/07 - 1974/04/07   Umělci sociální skupiny (Holan, Holý, Kotík, Kotrba), Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/03/08 - 1974/03/16   Výstava výtvarníků Severní Moravy, Bialsko, _
1974/03/14 - 1974/04/07   Současná bulharská grafika, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/04/04 - 1974/04/30   Albín Brunovský, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/04/10 - 1974/04/30   Výstava CO, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/04/18 - 1974/06/03   Miloslav Jemelka: Malířské dílo, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/05/14 - 1974/06/16   Giovanni Battista Piranesi, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/05/17 - 1974/06/09   Jindřich Wielgus: Plastiky a kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/06/14 - 1974/07/21   Slovenské umění XX. století ze sbírek českých galerií, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/06/20 - 1974/08/04   Jana Jemelková, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/08/01 - 1974/09/01   Max Švabinský: Výstava monumentálních děl a grafiky, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/08/08 - 1974/09/15   Cyril Bouda: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/09/05 - 1974/09/29   František Šnajdr, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/10/02 - 1974/10/30   Sovětská grafika: Genrietta a Nikolaj Burgmaginovi, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/10/08 - 1974/10/28   Ivo Příleský: Obrazy 1964 - 74, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/11/08 - 1974/12/01   Karel Hofman, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1974/11/12 - 1974/12/31   Lubomír Bartoš: Jesenická krajina: Obrazy z let 1971-74, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1974/12/06 - 1974/12/12   Knihy a časopisy NDR, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975   Česká sociální grafika, Teoretické ústavy LF UP, Olomouc (Olomouc)
1975   Česká krajina v díle českých malířů, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1975   Květiny v díle českých malířů, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1975   Díla současných českých malířů, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1975   V. I. Lenin v díle N. N. Žukova, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/01   Přírůstky obrazů čs. malířství XX. století z let 1972 - 1974, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/01 -   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1975/01/16 - 1975/02/16   Japonská fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/02   Výběr z přírůstků kreseb a grafiky 1971 - 1973, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/03/01 - 1975/04/30   Daniela Hahnová-Benešová, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/03/06 - 1975/03/31   Stanislav Krátký, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/03/27 - 1975/04/30   Karel Beneš: Grafika, ilustrace, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/04/03 - 1975/05/25   Nikolaj Nikolajevič Žukov, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/04/23 - 1975/05/19   Česká medaile 1945 - 1975. Soudobá česká drobná plastika, medaile a sochařská kresba, Muzeum Schwerin, Berlín (Berlin)
1975/05/03 - 1975/09   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, Zámek Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí (Opava)
1975/05/21 - 1975/05/27   Česká medaile 1945 - 1975. Soudobá česká drobná plastika, medaile a sochařská kresba, Bad Elster, _
1975/05/22 - 1975/06/26   Jaroslav Lukavský: Výběr z grafické práce tří desetiletí, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/06/05 - 1975/08/08   Michelangelo Buonarotti, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/07/03 - 1975/08/17   Maksymilian Kasprowicz: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/08/14 - 1975/08/31   Ženy a květiny, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/09/04 - 1975/09/16   Karel Homola, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/10/02 - 1975/11/09   Zdeněk Přikryl: Sochy, medaile, kresby z let 1970-1975, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/10/16 - 1975/11/16   Vladimír Pukl: Obrazy, kresby, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/11/13 - 1975/12/14   Kamil Lhoták: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1975/11/30 -   Severomoravští výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1975/12/18 - 1976/02/08   Ondřej Michálek: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976   Karel Svolinský, Lošov, Lošov
1976   Helena Bochořáková - Dittrichová, Teoretické ústavy LF UP, Olomouc (Olomouc)
1976   Budování socialismu v dílech českých výtvarných umělců, Litovel (Olomouc), Litovel (Olomouc)
1976   Bohumír Dvorský, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976   Naši angažovaní umělci, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1976   Vlastimil Beneš, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976   Jubilující výtvarní umělci na počest voleb do zastupitelských orgánů, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976   České malířství a sochařství XX. století, Valašské Meziříčí (Vsetín), Valašské Meziříčí (Vsetín)
1976   Revoluční a budovatelská grafika, Praha, Praha
1976   Vladimír Pukl, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1976/02/05 - 1976/03/07   Karel Lidický, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/02/12 - 1976/04/04   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/02/12 - 1976/04/04   Věra Kotasová: Grafika, obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/03/11 - 1976/04/19   František Gross, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/03/18 - 1976/04/18   Karel Svolinský, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/04/08 - 1976/05/31   Rudolf Hocke, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/04/14 - 1976/05/02   Pastely Bohumíra Dvorského, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1976/05/06 - 1976/06/30   Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/06/03 - 1976/07/04   Olomouc v XIX. století, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/07 - 1976/08   Vladimír Šolta: Obrazy, kresby, keramika, Dům umění, Olomouc (Olomouc)
1976/07/08 - 1976/08/29   Vladimír Tesař: Vysočina, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/09/02 - 1976/09/26   Ex libris olomouckých výtvarníků, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/09/05 - 1976/11/30   Alois Kučera, Muzeum, Litovel (Olomouc)
1976/09/30 - 1976/10/31   Vladimír Pukl: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1976/10/21   Otevření Pamětní síně Karla Svolinského, Boh. Dvorského a Vl. Navrátila, Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského a Vladimíra Navrátila, Olomouc (Olomouc)
1976/12/16 - 1977/01/30   Karel Wellner: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/02/02 - 1977/03/30   Antonín Slavíček: Obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1977/02/17 - 1977/03/27   Dušan Janoušek: Volná grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/03/09 - 1977/03/31   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Prostějov (Prostějov), Prostějov (Prostějov)
1977/03/31 - 1977/05/08   Jiří Jílek: Výbor ze sochařského díla 1943/1977, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/05/03 - 1977/06/19   František Košík: Lidové plastiky, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1977/05/12 - 1977/06/12   Emil Filla: Obrazy a grafika ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/06/16 - 1977/07/24   Japonský plakát, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/07/28 - 1977/09/04   Václav Kiml: Obrazy z let 1970-77, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/09 - 1977/10   Václav Kiml: Obrazy z let 1970-77, Galerie bratří Čapků, Praha
1977/09/04 - 1977/10/02   Česká sochařská kresba XX. století ze sbírek Galerie výtvarných umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Brno (Brno-město)
1977/09/06 - 1977/10/30   Josef Vinecký 1882 - 1949: Výtvarné dílo, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1977/09/08 - 1977/10/15   Miroslav Štolfa: Kresby, obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/09/08 - 1978   Výběr z díla českých malířů, Moravská filharmonie, Olomouc (Olomouc)
1977/09/23 - 1977/10/23   Helena Bochořáková - Dittrichová: Sociální grafika, Muzeum, Litovel (Olomouc)
1977/10/05 - 1977/10/30   Soudobá plastika, medaile a sochařská kresba, Prostějov (Prostějov), Prostějov (Prostějov)
1977/10/20 - 1977/11/20   Současná sovětská grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/10/20 - 1978/02   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil: Tvorba z let 1945/1975, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1977/10/28 - 1977/11/20   Max Švabinský: Grafika, Muzeum, Litovel (Olomouc)
1977/11/01 - 1977/12/02   Ilustrace československých výtvarníků k dílům sovětských spisovatelů, z cest československýách výtvarníků do SSSR, Lékařská fakulta UP, Olomouc (Olomouc)
1977/12/01 - 1978/01/09   Josef Vinecký 1882 - 1949: Výtvarné dílo, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1977/12/02 - 1977/12/11   Soutěž na pomník Klementa Gottwalda v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/12/07 - 1978/01/15   Jan Zrzavý: Ilustrace, obrazy, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
1977/12/09 - 1977/12/31   Výtvarná tvorba Volgogradských umělců, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1977/12/15 - 1978/01/29   Přírůstky: Výběr z let 1975-77. Obrazy, plastiky, grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1977/12/20 - 1978/01/29   Stanislav Menšík: Výbor z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978   Česká sochařská kresba XX. století, Ivančice, Ivančice (Brno-venkov)
1978   Česká sociální grafika, Lošov, Příkazy, Lošov, Olomouc (Olomouc)
1978   Emil Filla, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek), Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1978   Vladimír Pukl, Prostějov (Prostějov), Prostějov (Prostějov)
1978   České malířství a sochařství XX. století, Dolný Kubín, Dolný Kubín (Dolný Kubín)
1978   Vladimír Pukl, Litovel (Olomouc), Litovel (Olomouc)
1978   Krajina v díle olomouckých výtvarníků, Litovel (Olomouc), Litovel (Olomouc)
1978/01/07 - 1978/02/05   Miroslav Štolfa: Kresby, obrazy, Okresní kulturní středisko, Blansko (Blansko)
1978/02/16 - 1978/03/12   Zdeněk Sklenář: Malířské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/02/24 - 1978/03   Výstava Severomoravských výtvanrých umělců k 60. výročí VŘSR a 30. výročí Vítězného února, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/03/16 - 1978/04/23   Vladimír Komárek: Obrazy a grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/04/06 - 1978/05   Výstava mladých umělců severomoravského kraje k 30. výročí Vítězného února, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/04/07 - 1978/05/05   České umenie XX. storočia zo sbierok GVU Olomouc (malířství a sochařství), Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1978/04/27 - 1978/06/04   Kamil Lhoták: Obrazy, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/06/07 - 1978/07/02   Miroslav Bílek: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/06/08 - 1978/07/16   Ota Janeček: Výběr z nové tvorby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/06/14 -   České maliarstvo a sochárstvo 20. storočia, Povážská Bystrica, Považská Bystrica (Považská Bystrica)
1978/07/20 - 1978/08/27   Naděžda Plíšková: Kresby, grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/08/31 - 1978/10/01   Armando Giuffredi: Plastiky a medaile, Stanislao Farri: Fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/09/23 - 1978/10/20   Rudolf Doležal: Sochy, František Bělohlávek: Grafika, Reggio Emilia, Reggio Emilia
1978/10/06 - 1978/11/12   Vladimír Tesař: Grafika, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1978/10/19 - 1979/01/30   Josef Jíra: Souborná výstava 1947 - 1978, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1978/11/16 - 1978/12/31   Kamil Roškot 1886-1945: Architektonické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979   Vladimír Pukl, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979   Skupina Osma, Šumperk (Šumperk), Šumperk (Šumperk)
1979   České výtvarné umění XX. století, Brno (Brno-město), Brno (Brno-město)
1979/01/11 - 1979/03/04   Radek Pilař: Kresbou, barvou, kamerou, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/03/15 - 1979/04/23   Alois Fišárek: Výběr z malířského díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/03/26 - 1979/04/19   Otto Gutfreund: Kresby, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1979/04/05 - 1979/06/03   Jiří Vlach: Komorní plastika a kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/05 - 1979/06   České malířství a sochařství 20. století, Banská Bystrica, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1979/06/07 - 1979/08/19   Adolf Born: Grafika, ilustrace, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/07/18 - 1979/09/22   Česká sochařská kresba XX. století, Dům umění, Znojmo (Znojmo)
1979/08/07 - 1979/09/30   Slovenská grafika 1970 - 1978, Zámek Frýdek-Místek, Frýdek-Místek (Frýdek-Místek)
1979/08/16 - 1979/09/30   Slovenská grafická tvorba 1970 - 1978, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/08/23 - 1979/10/07   Josef Kranz: Architektonické dílo 1901 - 1968, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/08/24 - 1979/09/30   Jan Smetana: Výběr z díla 1941-1978, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/09   Rudolf Doležal, Anna Grmelo, Muzeum, Litovel (Olomouc)
1979/10/11 - 1979/11/24   Přírůstky - výběr z let 1978 - 1979, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1979/11/09 - 1979/12/31   Libor Vojkůvka: Obrazy 1976 - 1979, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/11/22 - 1980/01/15   František J. Kraus, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1979/11/29 - 1980/01/13   Aljo Beran: Monotypy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980   Nikolaj Jakovlevič But, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980   Jindřich Lenhart, Banská Bystrica, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1980   26 mladých umělců Olomoucka, Jeseník (Jeseník), Jeseník (Jeseník)
1980   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil, Jeseník (Jeseník), Jeseník (Jeseník)
1980/01/13 - 1980/02/10   České malířství a sochařství XX. století ze sbírek GVU Olomouc, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1980/01/24 - 1980/03/09   František Peterka: Dílo 1947/79, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/02   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1980/03/13 - 1980/04/07   Otakar Novotný 1880 - 1959: Architektonické dílo, Mánes, Praha
1980/03/27 - 1980/05/04   Miroslav Sychra: Fotografie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/04 - 1980/05   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, Okresní vlastivědné muzeum, Šumperk (Šumperk)
1980/04/29 - 1980/06/01   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/05/07 - 1980/06/29   Petr Zlamal: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/06   Výtvarní umělci Severomoravského kraje k 35. výročí osvobození Československa Rudou armádou, Ostrava (Ostrava-město), Ostrava (Ostrava-město)
1980/06/04 - 1980/07/31   26 mladých výtvarných umělců Olomoucka, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/06/12 - 1980/08/10   Jiří Karmazín: Obrazy, kresby, keramika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/07/03 - 1980/09/07   Sursum - sdružení českých výtvarných umělců z let 1910-1914, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/08/07 - 1980/08/31   Jindřich Lenhart: Výběr z malířského díla k 100. výročí narození, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/08/26 - 1980/10/05   Jan Sedláček: Obrazy 1960 - 80, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/09/04 - 1980/10/05   Karel Lenhart: Výběr ze malířského díla, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1980/09/11 - 1980/11/09   Miloš Jiránek, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/10/22 - 1980/11/24   Kresby českých sochařů, Divadlo hudby (Galerie Titanic), Olomouc (Olomouc)
1980/11/13 - 1981/02/15   Otakar Novotný 1880 - 1959: Architektonické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1980/12/16 - 1981/02/02   Německá grafika a kresba šestnáctého století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981   Miroslav Koutecký, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981   Karel Svolinský, Lošov, Lošov
1981/02/19 - 1981/03/29   Miroslav Šnajdr: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/03/12 - 1981/04/30   Vincenc Vingler: Drobná plastika, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/04/04 -01981/05/17   Výstava prací absolventů výtvarné výchovy Univezity Palackého, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/05/07 - 1981/08/30   Česká drobna plastika a medaile 1945/1980 ze sbírek OGVU v Olomouci: K 60. výročí založení KSČ, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/05/07 - 1981/08/30   Současná medaile a plaketa - přehlídka tvorby českých sochařů a medailérů za uplynulých 35 let k 60 výročí založení Komunistické strany Československa, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/05/21 - 1981/07/05   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/07/21 - 1981/08/18   Pavel Ježek: Sklo, Eva Vlasáková: Kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/08/20 - 1981/10/04   Jiří Balcar: Výběr z díla, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/09 - 1981/10   Ex libris olomouckých výtvarníků, Památník, Olomouc (Olomouc)
1981/10/08 - 1981/11/15   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/11/19 - 1981/12/31   Arnošt Wiesner, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1981/11/26 -   Karel Svolinský, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1981/11/26 - 1981/12/31   Arteterapie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1981/12/15 - 1982/01/31   České ex libris z přelomu století, Zámek Zlín, Zlín (Zlín)
1981/12/17 - 1982/01/31   František Ronovský: Obrazy, kresby 1971 - 1981, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982, Severomoravská galerie výtvarného umění (1982-1989), Ostrava (Ostrava-město)
1982   Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1982/01/08 - 1982/02/21   Avantgardní fotografie 30. let na Moravě ze sbírek Moravské galerie v Brně, Kabinet fotografie Jaromíra Funka, Brno (Brno-město)
1982/01/14 - 1982/02/28   Přírůstky z let 1980 - 1981: Kresby a grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/03/04 - 1982/04/30   Pavel Kotas, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/04/08 - 1982/05/31   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/05/06 - 1982/06/27   František Tichý: Obrazy, kresby a grafika z majetku OGVU v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/06/10 - 1982/07/10   Miloslav Tesař: Vyšívané obrazy, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/06/24 - 1982/09/12   Ladislav Vychodil: Scénografická tvorba, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/07/01 - 1982/08/29   Stará evropská grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/07/01 - 1982/09/29   Stará grafika ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/09/02 - 1982/09/18   Vasco Ascolini: Fotografie, Nani Tedeschi: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/09/09 -   Tschechische Malerei des 20. Jahrhunderts, Kultur- und Informationszentrum der ČSSR, Berlín (Berlin)
1982/09/09 - 1982/10/01   České malířství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Berlín (Berlin), Berlín (Berlin)
1982/09/16 - 1982/10/31   Karel Svolinský: Výběr z díla, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1982/09/23 - 1982/11/07   Stanislav Lolek, Joža Uprka: Grafické dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1982/09/30 - 1982/11/14   SÚRPMO v Olomouci - práce a poslání olomouckého pracoviště Státního ústavu pro projekci památkových měst a objektů, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/10/23/ - 1982/12/12   České malířství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Budyšín, Budyšín (Bautzen)
1982/11/11 - 1983/01/16   Olomoucká architektura XX. století, 1. část: 1900 - 1950, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1982/12/12 - 1983/01/23   Aljo Beran: Obrazy - grafika, výběr z let 1932 - 1982, Dům umění, Opava (Opava)
1983   Olomoucká architektura 2, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
1983   České výtvarné umění olomouckého regionu, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/01/20 - 1983/03/06   Slavoj Kovařík: Obrazy, kresby, scénografie - Výběr z let 1947-1982, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/02/02 - 1983/02/20   Jiří Procházka, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/03/10 - 1983/05/08   Josef Jíra: Grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/04/28 - 1983/06/05   Jožka Antek: Výběr z díla, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/05/12 - 1983/06/12   Ladislav Čepelák a jeho žáci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/05/26 - 1983/06/26   Jan Bauch: Výběr z díla, k 85. narozeninám umělcovým, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/06/20 - 1983/08/07   Gennadij Rasponov: Plastiky, _, _
1983/06/23 - 1983/08/21   Sigma: Architektura 1967 - 1982, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/06/24 - 1983/09/11   Stanislav Lolek, Bohumír Dvorský, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště), Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
1983/07/07 - 1983/08/07   Jindřich Lenhart: Vysoké Tatry, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/07/14 - 1983/09/04   Olomoucká architektura XX. století, 2. část: 1950-1983, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/09/01 - 1983/10/31   Ladislav Jalůvka: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/11 - 1983/10/16   Radko Mašata: Obrazy, Zámek Vsetín, Vsetín (Vsetín)
1983/09/15 - 1983/12/04   České výtvarné umění 20. století (malířství a sochařství) ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: Výstava ke 100. výročí založení prvního muzea na Moravě, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1983/09/29 - 1983/11/13   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/10/07 - 1983/11/04   František Tichý ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Muzeum Krnov, Krnov (Bruntál)
1983/10/20 - 1983/11/13   Radko Mašata: Obrazy, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1983/11/16 - 1983/12/31   Radko Mašata: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1983/12   Generace Národního divadla, Divadlo pracujících, Zlín (Zlín)
1984   Výchova, výtvarné umění, ekologie, Opravný závod, Šternberk (Olomouc)
1984   Česká kresba XX: století 1., Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1984   Ladislav Kuklík: Grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1984 - stálá expozice   České výtvarné umění XX. století olomouckého regionu, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1984/01 - 1984/08   Bohumír Dvorský, Karel Svolinský, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1984/01/12 - 1984/02/12   Radko Mašata: Obrazy, Zámek Prostějov, Prostějov (Prostějov)
1984/01/12 - 1984/02/12   Radko Mašata: Obrazy, Muzeum Prostějovska, Prostějov (Prostějov)
1984/01/12 - 1984/03/04   Václav Hollar: Lepty ve sbírce olomoucké galerie, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/02 - 1984/03   Generace Národního divadla, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Nové Město na Moravě (Žďár nad Sázavou)
1984/03/08 - 1984/04/29   Česká kresba 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, 2. část, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/03/22 - 1984/05/13   Výtvarné umění za mír, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/04   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
1984/04/06 - 1984/06/05   Výchova - výtvarné umění - ekologie, Hrad Český Šternberk, Český Šternberk (Benešov)
1984/05/03 - 1984/07/01   Josef Velčovský: Kresba, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/05/10 - 1984/06/24   Andrej Smolák: Dotyky s krajinou, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/06/05 - 1984/06/24   Výtvarné umění v boji za mír, Muzeum, Litovel (Olomouc)
1984/07/05 - 1984/09/02   Jiří Jílek, Anežka Kovalová, Miroslav Koval: Sochy / obrazy, kresby, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/08/07 - 1984/08/26   Jana a Otto Bébarovi: Grafika, keramika, kresby, obrazy, Hrad Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1984/08/23 - 1984/09/25   Slovenské národní povstání v tvorbě slovenských grafiků, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/09 - 1985/02/28   České moderní umění 20. století ze sbírek OGVU v Olomouci, Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského a Vladimíra Navrátila, Olomouc (Olomouc)
1984/09/20 - 1984/09/23   20. výročí družby Olomouc - Reggio Emilia, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/09/27 - 1984/11/11   Václav Plátek: Kresby, ilustrace, šperky, intaglie, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/10/25 - 1984/12/31   Historismus - architektura 2. pol. 19. století na Moravě a ve Slezsku, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1984/11 - 1985/02   Česká krajina ze sbírek Národní galerie v Praze a Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1984/11/01 - 1984/12/02   František Bělohlávek: Výběr z díla. Ilustrace, užitá grafika, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1984/11/15 - 1985/02/28   Česká krajina, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985   Dvorský, Navrátil, Svolinský, Šternberk (Olomouc), Šternberk (Olomouc)
1985   Umění za mír, Šternberk (Olomouc), Šternberk (Olomouc)
1985 - stálá expozice   Bohumír Dvorský, Vladimír Navrátil, Památník, Olomouc (Olomouc)
1985/01/10 - 1985/02/24   Přírůstky 1982-1984, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/03/01 - 1985/04/28   Umělci svému městu, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/03/28 - 1985/05/26   Musica Picta, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1985/05/02 - 1985/07/28   Proti fašismu a válce, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/06/06 - 1985/06/30   Umění v boji proti fašismu a válce, Zámek Náměšť na Hané, Náměšť na Hané (Olomouc)
1985/07/18 - 1985/10/13   Umění proti fašismu a válce, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/08/08 - 1985/10/27   Zdenek Seydl: Kresba, grafika, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/08/26 - 1985/09/08   JUDr. Miroslav Koutecký: Obrazy, Zdeněk Smejkal: Dřevěné plastiky, Hrad Šternberk, Šternberk (Olomouc)
1985/09/09 - 1985/10/30   Proti fašismu a válce, Medzizdroje u Štětína, Medzizdroje u Štětína
1985/10/04 - 1985/11   Česká kresba 2. pol. XX. století, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina (Žilina)
1985/10/17 - 1985/11/24   Alena Kartáková: Keramika, Benjamin Walter: Poetické obrázky, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1985/10/31 - 1985/12/31   Adolf Loos a jeho žáci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1985/11/21 - 1985/12/21   Proti fašismu a válce, Poznaň, Poznaň (Poznań)
1986   Věra Kotasová: Grafika, Šternberk (Olomouc), Šternberk (Olomouc)
1986   Alois Kučera: Malířské dílo, Šternberk (Olomouc), Šternberk (Olomouc)
1986   Rudolf Doležal: Sochařské dílo, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/01/14 -   Karel Svolinský, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1986/01/16 - 1986/03/16   Výstava fotografií členů fotografické sekce VSMO, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1986/03 - 1986/12/02   Česká kresba z 1. pol. XX. století: Grafika bojující, Olštýn, Varšava (Warszawa)
1986/03/20 - 1986/06/17   Alois Kučera: Malířské dílo, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1986/04/17 - 1986/09/30   Karel Svolinský: Celoživotní dílo, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1986/04/23 - 1986/04/25   Olomoucké dominanty, Šternberk (Olomouc), Šternberk (Olomouc)
1986/05/15 - 1986/06/29   Rudolf Doležal: Plastiky, medaile, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/06/19 - 1986/08/03   Jaromír Šolc: Výběr z díla, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/07/03 - 1986/09/28   Středoevropské malířství 17. a 18. století: Mistrovská díla starého umění v Olomouci, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1986/07/10 - 1986/08/31   Jarmila Kaušitzová: Malba a grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/10/09 - 1986/11/23   Josef Mžyk: Obrazy, kresby, grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1986/10/09 - 1986/11/30   Mladí výtvarní umělci Olomoucka na počest XVII. sjezdu KSČ, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1986/11 - 1987/03   Středoevropské malířství 17. a 18. století, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1986/12/04 - 1987/02/28   Věra Kotasová: Grafika 1976/1986, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1987/02/19 - 1987/04/05   Adolf Born: Grafika, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/03/05 - 1987/05/10   Aljo Beran: Výběr z díla 1932 - 1987, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1987/03/13 - 1987/04/09   Historismus na Moravě, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1987/04/09 - 1987/05/20   Stredoeuropské maliarstvo 17. a 18. stor. majstrovská diela starého umenia v Olomouci, Levoča, Levoča (Levoča)
1987/04/30 - 1987/05/31   Výtvarní umělci Univerzity Palackého k 40. výr. obnovení učení v Olomouci, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/07 - 1987/06/28   Vojtěch Hořínek: Sochařské dílo: Výstava k umělcovým 80. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/14 - 1987/06/14   Miroslav Štolfa: Obrazy / kresby, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/21 - 1987/07/05   Miloslav Stibor: Fotografie, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/05/28 - 1987/08/30   Jana Jemelková: Kresba a grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1987/06/01 - 1987/06/21   Současná grafika katowického vojvodství, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/09/09 - 1987/10/11   Marie Bartoňková-Drábková: Sochařské dílo, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/09/17 - 1987/09/25   Olomouc a drobná plastika, ex libris, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1987/09/24 - 1987/10/08   Hudobné a tanečné motivy v diele nár. umelca Karla Svolinského, Slovenská filharmónia, Bratislava (Bratislava)
1987/10/08 - 1987/11/29   Výtvarní umělci Olomoucka k 70. výročí VŘSR, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1987/10/29 - 1987/11/29   Josef Dudek: Grafika, Josef Hejný: Keramika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1987/12/10 - 1988/01/31   Moravské lázně v proměnách dvou staletí, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1987/12/17 - 1988/02/28   Dokumentační výstavka k 35. výročí založení OGVU - u příležitosti výstavy Středoevropské malířství v Nár. galerii v Praze, Jiřský klášter, Praha
1987/12/17 - 1988/04/04   Středoevropské malířství 17. a 18. století, Mistrovská díla starého umění z olomouckých sbírek v Nár. galerii v Praze, Jiřský klášter, Praha
1988   Národní kulturní památka Přemyslovský palác v Olomouci, Přemyslovský palác, Olomouc (Olomouc)
1988/01 - 1988/04   Výtvarní umělci Severomoravského kraje na počest 70. výročí VŘSR, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/04/19 - 1988/04/21   Vincent Hložník: Grafika, VOZ, Šternberk (Olomouc)
1988/05/05 - 1988/06/12   Lubomír Dvořák: Obrazy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/06/30 -   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Olomoucké galerie - 1. část, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1988/08/25 - 1988/10/09   SÚRPMO: práce olomouckého atelieru Stát. ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v letech 1983 - 1988, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/09/25 - 1988/10/23   Semperova opera z NDR z Drážďan, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/10 - 1988/11   Rzeźba czeska i słowacka 1948-1988, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1988/10/27 - 1988/11/27   Pavel Kotas: Obrazy 1986 - 88, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1988/10/27 - 1988/11/30   Československé sochařství 1948 - 1988, Galeria Związku Artystów Rzeźbiarzy, Varšava (Warszawa)
1989/01 - 1989/05   Otto Gutfreund: Kresby a plastiky, Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského a Vladimíra Navrátila, Olomouc (Olomouc)
1989/01/19 - 1989/02/19   Jiří Stejskal: Obrazy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/02/09 - 1989/04/02   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/02/23 - 1989/03/31   Karel Svolinský: Akvarely - kresby, Výstavní síň Pasáž, Přerov (Přerov)
1989/04 -   Stálá expozice českého výtvarného umění na Olomoucku, Vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/04/25 - 1989/06/03   Zdeněk Přikryl: Sochařské dílo, k umělcovým 60. narozeninám, Výstavní síň Viléma Wünscheho, Havířov (Karviná)
1989/04/26 - 1989/05/28   Antonín Lukavský: Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1989/04/27 - 1989/05/21   Eva Siblíková: Krajiny, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/05/25 - 1989/06/25   Petr Zlamal: Obrazy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/06/29 - 1990/05   Pamětní síň Karla Svolinského, Bohumíra Dvorského, Vladimíra Navrátila, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1989/07/06 - 1989/08/20   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/07/13 - 1989/10/29   České sochařství 1948 - 1988, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/08/18 - 1989/10/01   Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Bezručovy sady, Olomouc (Olomouc)
1989/08/31 - 1989/04/03   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci: 2. část, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1989/11/23 - 1990/01/14   Oldřich Šimáček, Krajské vlastivědné muzeum, Olomouc (Olomouc)
1989/12 - 1990/01   Současná makedonská grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)
1989/12/14 - 1990/01/21   Rakouská secese: Gustav Klimt, Egon Schiele, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1989/12/21 - 1990/01/21   Současná makedonská grafika, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1990   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň, Praha
1990   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)
1990/05/10 - 1990/06/17   Výstava soutěžních návrhů Přednádražní prostor Olomouc, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1990/06/28 - 1990/09/02   Rudolf Chorý: Sochařské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1990/09/06 - 1990/10/21   Aleš Lamr: Výběr z díla, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1990/09/06 - 1990/10/21   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Galerie umění Karlovy Vary, Karlovy Vary (Karlovy Vary)
1990/09/06 - 1990/10/21   Aleš Lamr: Výběr z díla, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
1990/11/22 - 1990/12/31   Zdeněk Vacek: Obrazy 1963/1990, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou, Rychnov nad Kněžnou (Rychnov nad Kněžnou)
1991/01/08 - 1991/02/03   Marie Blabolilová: Grafiky a obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/02/07 - 1991/03/17   Hana Wichterlová: Sochařské dílo, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
1991/03/21 - 1991/04/28   Mikuláš Medek: Výběr z tvorby. Obrazy, Kabinet grafiky, Olomouc (Olomouc)
nekonala se   Moravské baroko, _, _
neuvedeno   Václav Rabas: Kresby, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)