Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

person, born
Grygar Milan, 24. 10. 1926
Jíra Josef, 11. 10. 1929
Kovářová Květuše, 11. 10. 1945
Šolc Jaromír (Jaroslav), 30. 4. 1911
Štorek František, 3. 7. 1933