Raimund Ondráček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1966   Raimund Ondráček
1973   Raimund Ondráček: Obrazy, grafika, restaurátorství
1983   Raimund Ondráček: Malířské a restaurátorské dílo
1988   Raimund Ondráček: Práce malíře a restaurátora
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1941   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - kresby
1943   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika (116)
1945   Student Painter´s and sculptor exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků)
1945   Výstava studentů výtvarníků
1945   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 117. členská výstava (Grafika)
1945   SČUG Hollar: Květen 1945 (Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů)
1945   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (Hračky, loutky a vánoční dárky)
1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (126)
1946   Výstava slovanských grafiků
1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134)
1947   Hollar (Sdružení českých umělců grafiků)
1947   Nutidig Czechoslovakisk Grafik
1948   SČUG Hollar: Členská výstava (142)
1948   Graphic Art from Czechoslovakia (An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society)
1948   Umění a kýč (1. výstava z cyklu Výchova k umění)
1949   Tjeckoslovakisk konst
1950   SČUG Hollar: Členská výstava (154)
1950   Výtvarná úroda 1950
1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
1950   Bianco e nero cecoslovacco
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
1953   Česká grafika Hollar
1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Hollar: Kresby členů
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Výtvarní umělci Středočeského kraje (Malířská, sochařská, grafická tvorba)
1967   Z grafických sbírek Galerie hl. m. Prahy
1967   50 let SČUG Hollar
1968   50 let SČUG Hollar
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1971   Pocta Aloisu Senefeldrovi (k 200. výročí narození)
1973   Akademie výtvarných umění v Praze (1972 - 1973)
1977   Grafické práce z let studií (Z historie studia grafiky na Akademii výtvarných umění v Praze)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Výtvarní umělci dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979)
1979   Výstava pedagogů Akademie výtvarných umění v Praze
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Středočeští výtvarníci k 60. výročí založení KSČ (Obrazy, plastika, grafika, užité umění)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Národní divadlo a výtvarné umění (Restaurátorské práce)
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Česká kresba a grafika čtyřicátých let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (Výstava k 40. výročí osvobození)
1986   České výtvarné umění 20. století ze sbírek Středočeské galerie v Praze (Malířství, sochařství, grafika)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Kladno a výtvarné umění
1989   Současná česká grafika
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1991   Kresba
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1995   Kresba 95
1995   Savremena češka grafika
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1998   Čeští výtvarníci k 650.výročí Univerzity Karlovy (Katalog výstavy děl českých výtvarných umělců darovaných Univerzitě Karlově k 650. výročí jejího založení)
2000   I. Salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2002   II. salon českých, moravských, slezských malířů a sochařů
2002   Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi
2003   9. festival komorní grafiky
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2011   Duchovní rozměr grafiky II (Pocta Sv. Anežce České)
nedatováno   Výstava prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar
nedatováno   Letní výstava členů
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988/05   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (X. Nov - Pat), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1946   Hollar ve znamení mladých, Národní osvobození, 17, , 1946/12/18, -
1955   Kdo vystavuje v Číně, Výtvarná práce, 3, 5, 1955/03/11, 9-
1966   Ve výstavních místnostech Hollara uspořádal..., Výtvarná práce, 14, 6, 1966/03/31, 4-
1977   Vysoké vyznamenání Bulharské lidové republiky (Kronika), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -
1978   Jubilea (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, -
1983   Jubilea květen - červen (Kaleidoskop), Výtvarná kultura, 7, 3, 1983, 10-10
1984   Raimund Ondráček restaurátor (Výstavy), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 55-55
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2003   Úctyhodná pyramida pestrobarevných let..., 4 x 90, , , 2003, 0-0
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1983   Raimund Ondráček: Malířské a restaurátorské dílo (k autorovým sedmdesátinám)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1995   Kresba ´95
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
2004   Grafické techniky 2 (Lept, akvatinta, kombinovaná technika)
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
Email
published, title (subtitle)
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2003   4 x 90
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1995   Kresba ´95
1998   Jubilanti ´98
2002   Duchovní rozměr grafiky
2003   Ejhle figura (Kresby)
2003   Jubilanti Hollaru 2003
2008   Jubilanti Hollaru 2008
Funeral Card
published, title (subtitle)
2011   prof. Raimund Ondráček (akademický malíř, grafik a restaurátor)
Poster
published, title (subtitle)
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1979   Přehled výtvarných umělců (Nositelé čestného titulu národní a zasloužilý umělec, řádů, státních vyznamenání a cen)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Text
published, title (subtitle)
1945   Květen 1945 v grafice