Alois Mikulka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Alois Mikulka: Obrazy, plastiky
1985   Alois Mikulka: Výstava obrazů a plastik 1958-1984
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   O Pidižlovi Velikém, Blok, Brno (Brno-město)
1990   Hry se slovy a písmenky, Albatros, nakladatelství pro děti a mládež, Praha
1996   Potrhlá Andula (České moderní pohádky), Nakladatelství Akropolis, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1994   O´Nielsenova nadace, Playboy, časopis životního stylu, 4, 12, 1994, 80-83
Textbook
published, title (subtitle)
2005   Čítanka pro druhý ročník (2.díl)