Jan Ságl

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Jan Ságl: Fotografie 1980 - 1985
1992   Jan Ságl
1997   Jan Ságl: Proměny Prahy / Transformations of Prague (Grant Prahy Czech Press Photo ´96)
2001   Jan Ságl
2007   Jan Ságl: Starénové / Oldnew
2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě (1969, Plastic People of Universe)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1979   Baňka, Janovský, Ságl: Fotografie
1982   Aktuální fotografie (Ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1984   Česká výtvarná fotografie (Oborová výstava)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   27 Contemporary Photographers from Czechoslovakia
1987   Okamžik: Aktuální fotografie 2
1989   Československá fotografie 1945 - 1989 (150 let vynálezu fotografie)
1989   Co je fotografie / What is Photography: 150 let fotografie / 150 Years of Photography, Praha 1989
1991   Současná československá Fotografie
1992   What's New: Prague (Contemporary Photography from Czechoslovakia)
1994   Česká fotografie 1989–1994
1997   Tři roky objektivity Týden (Katalog k výstavě fotografií zpravodajského časopisu Týden)
1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I.
1998   Osobnosti současné fotografie v Čechách I.
2003   Prazdroj české kultury / The Fount of Czech Culture (Umění inspirované pivem / Art inspired by Beer)
2003   Ejhle světlo
2008   Třetí strana zdi / The Third Side of the Wall (Fotografie v Československu 1969-1988 ze sbírky Moravské galerie v Brně / Photography in Czechoslovakia 1969-1988 from the Collection of the Moravian Gallery in Brno)
2009   Stopy ohně / Traces of fire
2009   Tschechische Fotografie des 20. Jahrhunderts
2010   Zorka Ságlová, Jan Ságl: Krajina
2011   V plném spektru (Fotografie 1841-2005 ze sbírky Moravské galerie v Brně)
2012   12 let Galerie v Kapli
2014   Dvojexpozice / Double Exposure (Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy / Collection of the Prague House of Photography in the Prague City Gallery)
2015   Křižovnická škola čistého humoru bez vtipu
2017   ČS koncept 70. let / CS Conceptual Art of the 70s
2020   Nejedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1984   Jan Ságl: Jihočeská krajina, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1987   A co Paříž? Jaká byla?, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1987   Černobílá fotografie, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1989   Cesty československé fotografie, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1995   Krajina, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2002   Art Cult, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2009   Jan Ságl, Torst, Praha
2010   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě / Dancing on the Double Ice (Plastic People, Primitives Group), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2014   The best of Czech Press Photo: Obrazy dvou desetiletí: 20 Years / let, ,
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
2017   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě / Dancing on the Double Ice (Popisky k fotografiím), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2018   Czech and Slovak Photo Publications 1918-1989 / České a slovenské fotografické publikace 1918-1989, Steidl Publishers, Göttingen
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2005   Česká fotografie 20. století, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Encyklopedie českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1969   Oldřich Oplt - Jiří Kolář, Svobodné slovo, , , 1969/08/19, -
1969   Někde něco, Výtvarná práce, 17, 8-9, 1969/09/29, 6-
1985   Když někdo fotografuje už skoro třicet let - ..., Jan Ságl: Fotografie 1980 - 1985, , , 1985, 0-0
1985   Jihočeská krajina J. Ságla, Svobodné slovo, , , 1985/04/23, 0-0
1985   Knihy pro radost (Jan Ságl: Jihočeská krajina, Praha 1848 - 1914), Rudé právo, , , 1985/04/20, 0-0
1985   Ságlova jihočeská krajina, Rovnost, Brno, , , 1985/05/16, 0-0
1985   Krajina ve fotografii Jana Ságla, Práce, , , 1985/09/04, 0-0
1985   Fotografie Jana Ságla, Svobodné slovo, , , 1985/08/30, 0-0
1985   Člověk, nikoli jednotlivec, Zemědělské noviny, , , 1985/09/07, 0-0
1987   O Paříži..., A co Paříž? Jaká byla?, , , 1987, 7-10
1987   Pařížské imprese Jana Ságla..., A co Paříž? Jaká byla?, , , 1987, 11-11
1987   Dnes mají slovo (Fotograf jan Ságl a překladatel Jaroslav Kořán. ...), Svobodné slovo, 43, 254, 1987/10/29, 5-5
1987   Ságlovo svědectví o Paříži, Svobodné slovo, 43, 306, 1987/12/29, 5-5
1989   Citát z Eliada nám připomíná atmosféru doby,... /The quotation from Eliade remind us..., Jan Ságl, , , 1989, 0-0
1989   Cyklus Galerií a katedrál odráží... / The cycle Galleries and Cathedrals reflects..., Jan Ságl, , , 1989, 0-0
1990   Realita nebo iluze, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 33-36
1992   V kontextu současného vizuálního umění,..., Jan Ságl, , , 1992, 0-0
1992   Pozor na Husovu ulici, Literární noviny, , , 1992/04/23, 6-6
1992   Různobarevné pocity (Výtvarný sloupek), Lidové noviny, , , 1992/03/16, 6-6
1992   Rozpačité fotografie (Několik poznámek k výstavě Jana Ságla), Mladá fronta Dnes, , , 1992/03/12, 0-0
1995   Existenci a svět člověk ví;..., Krajina, , , 1995, 0-0
1995   Ságlovy pohledy do paměti krajiny, Lidové noviny, , , 1995/07/26, 15-15
1995   Ságlovy krajiny 80. let, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 8, 23, 1995/11/16, 12-12
1997   Když si prážský primátor z kandidátů na Grant Prahy,... / When the Mayor of Prague chose Jan Ságl..., Jan Ságl: Proměny Prahy / Transformations of Prague, , , 1997, 0-0
2002   ´Mám rád svítání´ / ´I love Dawn´ (Rozhvoor Petra J. Neuberta s Janem Ságlem / Jan Sagl interviewed Petr J. Neubert), Art Cult, , , 2002, 0-0
2006   Jan Ságl /Území někoho/ (portfolio), Fotograf, 5, 8, 2006, 48-57
2007   Starénové, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 20, 7, 2007/04/05, 3-3
2008   Půl století poté (Z odstupu o umění 60. let), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 7, 2008/04/03, 2-6
2010   Zorka Ságlová - Jan Ságl - Krajina, Zorka Ságlová, Jan Ságl: Krajina, , , 2010, -
2010   Realita nebo iluze, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 316-320
2010   Rozhovor s krajinou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 12, 2010/06/10, 6-
2010   Zorka a Jan Ságlovi, Art + Antiques, , 5, 2010/05/04, 44-46
2013   Svědectví o tanci na dvojitém ledě, Magazín Víkend, , , 2013/02/02, 29-29
2013   Plastici a spol., Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 42-43
2015   Jan Ságl (From the Špála Gallery to a Village Dance), Fotograf, 14, 25, 2015, 34-41
2015   Jan Ságl (Ze Špálovy galerie na vesnickou tancovačku), Fotograf, 14, 25, 2015, 34-41
2020   Někde něco, Výstava jako médium: České umění 1957-1999, , , 2020, 462-473
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1979   Jan Ságl: Fotografie
1992   Jan Ságl: Fotografie / Photographs
1992   Jan Ságl: Fotografie
1997   Proměny Prahy - Jan Ságl
2000   Jan Ságl: Art Cult
2001   Jan Ságl: Tak tedy Paříž... (fotografie)
2005   Jan Ságl: Spolu / Together
2007   Jan Ságl: Starénové
2007   Jan Ságl: Oldnew
2007   Jan Ságl: Starénové
2007   Jan Ságl: Oldnew
2007   Jan Ságl: Starénové
2008   Jan Ságl: Krajiny
2009   Jan Ságl: Luminiscence (Photography)
2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě
2014   Jan Ságl: Deset stran jedné mince / Ten sides of the same coin
2016   Jan Ságl: Obrazy z podzemí. Filmy 1971-1974
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2000   Der Blick von außsen (Inge Morath und Jan Ságl)
2004   Zorka Ságlová a Jan Ságl
2009   Stopy ohně
2020   Nejedna rodina: Jirousovi, Padrtovi, Ságlovi
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
Postcard
published, title (subtitle)
1997-   Fuerteventura, 1997
2000   Der Blick von außsen (Jan Ságl: Steinerne Brücke Regensburg 1999)
nedatováno   Jan Ságl: Fuetenventura, 1997
nedatováno   Jan Ságl: Bretagne, 1996
Photography
published, title (subtitle)
1981   Gr. Zicker
1982   Pleumeur - Bodou
1982   Jižní Morava
1984   Darss
1984   Mouřínov
1984   Jižní Morava
1984   Křížov
1985   Křížov
1985   Jižní Morava
1985   Křížov
1985   Křížov
1985   Chenini
1987   Křížov
1988   Toskánsko
1990   Perros-Guirec
1991   Narbonne
1991   Valensole
1992   Provence
2005   Kamenný přívoz
2006   Pavlov
2006   Paříž
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2013   Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě - Festival muzejních nocí 2013 (výstava, filmy, hudba)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2003   Reality Check
Calender
published, title (subtitle)
2003   Průhledy 2004
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1990   Zorka Ságlová und Jan Ságl: Malerei, Photographien
Occassional Print
published, title (subtitle)
1989   Jan Ságl
Program
published, title (subtitle)
2002   Divočina - příroda, duše, jazyk / Wilderness - nature, soul, language / Wildnis - natur, seele, sprache
2013   Cyklus přednášek „Středy na AVU“
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
1997   Osobnosti Pelhřimovska
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1979   Jan Ságl: Fotografie 1974 - 1978
Text
published, title (subtitle)
1969   Někde něco
1969   Někde něco (Špálova galerie 14. - 31. srpna 1969)