Vladimíra Sedláková

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Vladimíra Sedláková: Výstava obrazů
1983   Vladimíra Sedláková: Analytické sondáže
1983   Vladimíra Sedláková: Analytické sondáže
1984   Vladimíra Sedláková: Projekt analytických sondáží
1985   Vladimíra Sedláková
1987   Vladimíra Sedláková
1988   Vladimíra Sedláková: Profil výrobního procesu
1993   Vladimíra Sedláková: Relativní výstřednost
1994   Vladimíra Sedláková
1996   Vladimíra Sedláková
2013   Vladimíra Sedláková: Retrospektiva
nedatováno   Vladimíra Sedláková: 1990 - 1992
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1981   Brněnská malba 1981
1981   1. Bienále tvorby mladých výtvarníků jihomoravského kraje
1983   20 mladých malířů, sochařů, architektů, absolventů AVU v Praze
1983   Moravská grafika
1983   II. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1984   Drobná plastika v tvorbě jihomoravských výtvarníků
1984   Přehlídka mladých brněnských výtvarníků 1984
1985   Přírůstky Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci za léta 1982/84
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1985   3. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1986   Brněnští výtvarníci
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1987   4. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1987   Mladé setkání 87 (IV. trienále tvorby mladých výtvarníků regionu a jejich hostů)
1988   Geometrie v současném výtvarném umění
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Brněnská malba 1988 (Na počest 70. výročí vzniku Československa)
1988   21 zeitgenössische Maler aus Südmähren
1989   Projekt: Slavkov (S/5 - 89 - 10 - 01)
1989   Neue Blätter aus der ČSSR
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1989   30 let MPVU
1990   Brněnský okruh: Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté
1990   Geometrie und Poesie
1990   Současná česká kresba
1990   Geometrická a konstruktivní tvorba 1990
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Knihy - objekty
1991   Jiná geometrie
1991   Ve vztahu k prostoru / In Relation to Space
1991   Konfrontace x partnerství
1992   Minisalon
1992   Sovinec 1989/91
1992   Písmo v obraze (Doprovodná výstava Bienále Brno ´92)
1992   Možnosti drobné plastiky (Z moravské tvorby 1988-1992)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Ze současné brněnské malby
1994   W kręgu Galerii H
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Velký formát / Large format
1998   Česká serigrafie
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Česká serigrafie
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2001   Milan Dobeš
2001   Klub konkrétistů
2001   Klub konkrétistů 2 Brno
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2010   Brněnská osmdesátá
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2015   Konkret / ism 1967-2015 (Katalog k výstavě Klub u konkretistů v Topičově salonu a klubu)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2019   Konkrétní podzim 2019
nedatováno   De Spelregels: 8 Tsjechische Kunstenaars uit Brno
nedatováno   Ars geometrica
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Radek Kratina in memoriam (Sborník autorských tisků ze setkání výtvarníků konstruktivní orientace v Dejvické galerii Vincence Kramáře v květnu 2000), ,
2020   Whatever (Výběr z textů 1966-1989), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2004   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2004 (XIII. Ro - Se), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1985   Rozpor mezi určujícím řádem světa..., Vladimíra Sedláková: Přibývání, , , 1985, -
1989   Vladimíra Sedláková (Vladimíra Sedláková využila svých znalostí...), Projekt: Slavkov, , , 1989, 0-0
1990   Několik poznámek k moravské kresbě, Současná česká kresba, , , 1990, 0-0
1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie, , , 1991, 0-0
1991   Prostor pro devět (Výstava mírně úkolová), Lidové noviny, 4, 104, 1991/05/10, 9-
1992   Téma naší výstavy je zdánlivě jednoduché..., Písmo v obraze, , , 1992, 3-12
1992 -   Con amore - Brno, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1983   Vladimíra Sedláková: Analytické sondáže
1984   Vladimíra Sedláková
1985   Vladimíra Sedláková: Přibývání
1985   Vladimíra Sedláková
1985   Vladimíra Sedláková (Setkání na výstavě)
1987   Vladimíra Sedláková: Obrazy - grafika (akademická malířka)
1988   Vladimíra Sedláková: Profil výrobního procesu
1989   Vladimíra Sedláková: Projekt AS VII - OKP - 01
1991   Vladimíra Sedláková
1991   Vladimíra Sedláková: Obrazy
1993   Vladimíra Sedláková: Relativní výstřednost
1994   Vladimíra Sedláková (obrazy a kresby)
1994   Vladimíra Sedláková (obrazy a kresby)
1995   Vladimíra Sedláková: Relativní výstřednost
1996   Vladimíra Sedláková: Obrazy, kresby
1996   Vladimíra Sedláková
1997   Vladimíra Sedláková: Vnitřní logika tvorby
1998   Vladimíra Sedláková: Ubývání (věnováno vzpomínce prof. PhDr. Igora Zhoře CSc.)
1999   Vladimíra Sedláková: Duplicate (výstava pro tři dny a dva obrazy)
2001   Vladimíra Sedláková: Trojdomé zrcadlení (obrazy z obrazů)
2002   Vladimíra Sedláková: Obraz, Obrazu, obrazem, objektem, objektu, objekt
2003   Vladimíra Sedláková: Layer lays in Layer
2004   Vladimíra Sedláková: Layer modifies another layer collection one
2004   Vladimíra Sedláková: Layer modifies another layer collection two
2013   Vladimíra Sedláková: Retrospektiva
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1989   Projekt: Slavkov (S/5 - 89 - 10 - 01)
1989   Con amore
1990   90 autorů v roce ´90
1990   Zahájení činnosti
1990   Geometrie und Poesie (Dalibor Chatrny - Pavel Rudolf - Vladmira Sedláková - Jan Steklik)
1990   Brněnský okruh (Mladí brněnští výtvarníci a jejich hosté)
1991   Jiná geometrie
1991   Ve vztahu k prostoru
1991   8 Tsjechische kunstenaars
1991   Konfrontace
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   Klub konkrétistů
1999   Súčasné české umenie (zo súkromnej zbierky)
1999   Česká serigrafie, Instalace: Studenti ateliéru intermediálních forem Mgr. Petra lysáčka katedry výtvarné tvorby Ostravské univerzity, Petr Kalmus: Partitury - básně
1999   Klub konkrétistů / Klub konkrétistov
2000   Výstava pro Ladislava Nováka
2001   Súčasná česká serigrafia
2001   Klub konkrétistů 2 Brno
2011   Doteky konstruktivismu
2015   Konkret / ism 1967-2015
nedatováno   Vladimíra Sedláková: Obrazy, Vladimír Kokolia: Obrazy a kresby
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1994   Soupis výtvarných děl aukce
2009   Aukce, Geometrická abstrakce
2017   Etcetera 2½
Letter
published, title (subtitle)
1989   Přihlašujeme Svazu českých výtvarných umělců,...
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1992   Vladimíra Sedláková: Obrazy
Author's Catalogue List
published, title (subtitle)
1985   Vladimíra Sedláková: Přibývání
Drawing
published, title (subtitle)
1985   Bez názvu
1985   Bez názvu
1985   Bez názvu
nedatováno   Bez názvu
Picture
published, title (subtitle)
1984   Bez názvu
1984   Bez názvu
1984   Bez názvu
1987-1988   ASV - OKD - 01/2
1987-1988   ASV - OKD - 01/1
1990   AS IX-OTB-03
1990-1996   Graf
1990-1996   Graf
1999   Bez názvu
2002   Drsnosti
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
1992   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Text
published, title (subtitle)
nedatováno   Geometrie und Poesie (Zehn Künstler aus Brno und Umgebung mit zur Visuellen Poesie und zum Konstruktivismus)
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
1989   Čs. konstruktivní a geometrická tvorba (Havířov - 1990)