Michaela Thelenová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Michaela Thelenová: Fotografie
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2003   Nejmladší / The youngest (Přehlídka výtvarného umění nejmladší generace z let 1995-2003 / Exhibition of the youngest Generation Art from 1995-2003)
2004   2 + 18 (10 let ateliéru Fotografie Fakulty užitého umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem)
2009   Behind the Velvet Curtain (Seven Women Artists From the Czech Republic)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2012   Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha