Paul Klee

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1967   Zdenek Seydl: Caprichos / comics (80 obrazů, 80 kreseb)
1970   Obrazy a plastiky Jaroslava Bureše
1970   Zdeněk Sýkora (Přehlídka prací od roku 1959 do roku 1970)
1976   Robert Delaunay
1987   Jan Rapin: Obrazy
1994   Jindra Viková
2000   Anselmo Legnani 1937 - 1999
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Dada bis heute (Dada, surreal, popart, opart, funktional, moral, neuer real - ismus)
2001   Kunstwerkstatt de La Tour
2002   Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy
2003   Katedra výtvarné tvorby Ostravské univerzity (Ateliér kresby, vedoucí ateliéru: doc. Eduard Halberštát, ak. mal.)
nedatováno   Současné umění (Katalog k putovní výstavě Oblastní galerie Liberec)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1963   Maliari o sebe a o svojom diele, Slovenské vydavateľstvo krásnej literatúry (SVKL), Bratislava (Bratislava)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1964   déšť, Výtvarná práce, 12, 18, 1964/10/14, 4-4
1965   Z deníků Paula Kleea, Tvář, 2, 10, 1965, 14-20
1985   Překlady Adolfa Kroupy, Sborník památce Jiřího Padrty, , , 1985, 104-107
2002   Musí přece existovat oblast…, Jan Jemelka: Obrazy, grafika, Otmar Oliva: Sochy, , , 2002, 2-2