Václav Žalud

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1974   Mirko Stejskal: Posmrtná výstava
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1952/04   Úspěch sochařů na výtvarné úrodě 1951 (Poznámky k diskusi o našem sochařství), Výtvarné umění, 2, 5-6, 1952/04, 190-199
1952/08   Pohled do dvacátých a třicátých let, Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/08, 331-333
1955   Dopis výboru Ústředního svazu čs. výtvarných umělců všem členům a kandidátům, Výtvarná práce, 3, 22, 1955/11/23, 1-2