Ludmila Vachtová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2006   Vzrušení (Rozhovory o umění z let 1995-2005), BB art, s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2001   České umění 1938-1989 (Programy, kritické texty, dokumenty), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008 (XIX. V - Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2016   Slovník historiků umění, výtvarných kritiků, teoretiků a publicistů v českých zemích a jejich spolupracovníků z příbuzných oborů (asi 1800-2008) (2. svazek N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1965   Knižní panoráma, Výtvarná práce, 13, 21, 1965/11/10, 10-10
1966   Kniha o Pravoslavu Kotíkovi (Ludmila Vachtová: Pravoslav Kotík (Recenze)), Výtvarné umění, 16, 2, 1966/03/10, 100-102
1968   Kniha o Kupkovi (Ludmila Vachtová: František Kupka (Recenze)), Výtvarné umění, 18, 7, 1968/12/16, 357-358
1968   Odeon udílel ceny, Večerní Praha, 14, 273, 1968/12/12, 2-2
1969   Kupkova Ludmila Vachtová, Host do domu, 15., 13, 1969, 67-69
2000   Každý máme svoje lobby (s historičkou umění Ludmilou Vachtovou hovoří Terezie Pokorná a Viktor Karlík), , , , , 117-132
2003   Šalda v sukních, Art & Antiques, , 1-2, 2003/01-02, 90-97
2007   Vydupat krásu z hlíny, Art & Antiques, , 2, 2007/02, 62-64
2013   Česká vizuální poezie šedesátých let, Česká vizuální poezie, , , 2013, 7-42
2019   Byla jsem nezřízeně zvědavá (Rozhovor s Ludmilou Vachtovou), Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny, , 26, 2019, 8-42
2020   Od komisaře ke kurátorce? (Tvůrci výstav v českém umění ve druhé polovině 20. století), Výstava jako médium: České umění 1957-1999, , , 2020, 149-214
WWW
published, title (subtitle)
  Ludmila Vachtová (cs.wikipedia.org)
2020/08/10   Zvědavost mi zůstala podnes (artalk,cz)
Work
published, title (subtitle)
1949   Prověrka
Dissertation
published, title (subtitle)
2009   Ludmila Vachtová 1964-1971: Galerie na Karlově náměstí, Galerie Platýz, Sochařské výstavy v Liberci
Photography
published, title (subtitle)
  Ludmila Vachtová
1966   Ludmila Vachtová
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2002   Mikuláš Medek (uzavřený problém) nebo aktuální fenomén českého umění?
Program
published, title (subtitle)
2002   Mikuláš Medek - (uzavřený problém) nebo aktuální fenomén českého umění?