Karel Hynek Mácha

Book
published, title (subtitle), publisher, city
[1930]   Cikáni, Vojtěch Šeba, knihkupec a nakladatel, Praha
1862   Spisy Karla Hynka Máchy I., I. L. Kober, Praha
1862   Spisy Karla Hynka Máchy II., I. L. Kober, Praha
1881   Máj (Báseň romantická od Karla Hynka Máchy), I. L. Kober, Praha
1886   Máj (Spisy Karla Hynka Máchy Dalekáť cesta má! Marné wolánj!!), Vydavatelství Veraikon, Praha
1896   Máj (Romantická báseň Karla Hynka Máchy s podobiznou a životopisem spisovatelovým), Jindřich Lorenc, nakladatel a knihkupec, Třebíč (Třebíč)
1897   Máj a jiné básně, Nakladatelství J. Otto, Praha
1905   Máj (Báseň od Karla Hynka Máchy), Edvard Leschinger, nakladatel, Praha
1906   Sebrané spisy Karla H. Máchy, Bohuslav Kočí, Praha
1913   Máj, Jan Laichter, Praha
1916   Máj, František Šimáček, nakladatelství, Praha
1916   K. H. Mácha (Výbor z jeho básní), Přemysl Plaček, Pacov (Pelhřimov)
1920?   Máj (Romantická báseň Karla Hynka Máchy), Šolc a Šimáček, spol. s.r.o., Praha
1921?   Máj (Romantická báseň Karla Hynka Máchy), Vaněk a Votava, Praha
1923   Máj (S úvodem a poznámkami profesora Dra. Fr. Šimka), Jan Svátek, knihkupec, Praha
1925   Máj (Báseň od Karla Hynka Máchy), Jindřich Bačkovský, Praha
1928   Dílo Karla Hynka Máchy. Díl první (Máj. Básně. Dramatické zlomky), František Borový, nakladatelství, Praha
1928   Máj, Dědictví Havlíčkovo, Brno (Brno-město)
1928   Dílo Karla Hynka Máchy. Díl druhý (Próza. Cikáni), František Borový, nakladatelství, Praha
1929   Dílo Karla Hynka Máchy. Díl třetí (Deníky. Zápisníky. Korespondence), František Borový, nakladatelství, Praha
1935   Máj - Márinka, Státní nakladatelství v Praze, nakladatelství, Praha
1936   Máj (Literární úvod napsal Dr. Miroslav Rutte), I. L. Kober, Praha
1936   Máj (Dalekáť cestá má! Marné volání!), Vilém Šmidt, Praha
1937   Máj, Vojtěch Šeba, knihkupec a nakladatel, Praha
1937   Cikáni, Kvasnička a Hampl, Praha
1937   Máj (Jan Laichter), Jan Laichter, Praha
1939   Máj (Karlo Ginek Macha: Maj), Fedor Balyckyj, Praha
1939   Maj, Bibliofilska založba, Lublaň (Ljubljana)
1939?   Máj, Vojtěch Šeba, knihkupec a nakladatel, Praha
1940   Máj, František Strnad, Praha
1940   Máj (Jaroslav Jiránek, Železný Brod), Jaroslav Jiránek, knihtiskárna a vydavatelství, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
1940   Básně (Máj, Písně, Znělky, Rozmanité básně, Prvotiny, Zlomky), František Strnad, Praha
1940   Prosa (Cikáni, Obrazy ze života mého, Zlomky), František Strnad, Praha
1941   Máj, Sfinx, Bohumil Janda, Praha
1941   Máj (Družstevní práce), Družstevní práce, Praha 1
1941   Máj (V. Jedlička, Praha), V. Jedlička nást. Ant. Neumann, vydavatelství, Praha
1941   Máj (Vilém Šmidt), Vilém Šmidt, Praha
1941   Písně, Josef Hladký, Praha
1941?   Máj, Vojtěch Šeba, knihkupec a nakladatel, Praha
1944   Máj, Jaroslav Jiránek, knihtiskárna a vydavatelství, Železný Brod (Jablonec nad Nisou)
1944   Máj - Márinka, Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu v Praze / Schulverlagsanstalt fürm Böhmen und Mähren in Prag, Praha
1944   Máj (Jindřich Bačkovský), Jindřich Bačkovský, Praha
1945   Máj (Báseň od Karla Hynka Máchy), Vilém Šmidt, Praha
1945   Máj, Vilém Šmidt, Praha
1945   Máj - Márinka, Státní nakladatelství v Praze, nakladatelství, Praha
1946   Máj - Márinka, Státní nakladatelství v Praze, nakladatelství, Praha
1951   Máj - Márinka, Svoboda, nakladatelství, Praha
1952   Máj, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1953?   Máj a jiné básně, Nakladatelské družstvo Máje, Praha
1954   Máj, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1956   Máj (Báseň od Karla Hynka Máchy), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Máj - Márinka, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1959   Básně a dramatické zlomky, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Máj, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1960   Máj, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1968   Máj, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1972   Máj, Československý spisovatel, Praha
1976   K. H. Mácha, Oldřich Hamera, Praha
1986   Máj a jiné básně a prózy, Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
1987   Máj, Československý spisovatel, Praha
1992   Máj, ,
2012   Máj, Práh, Praha
nedatováno   Máj, Nakladatelství J. Otto, Praha
nedatováno   Máj (Jindřich Bačkovský), Jindřich Bačkovský, Praha
Bibliophily
published, title (subtitle)
1936   Troska (Báseň od K. H. Máchy)
1961   Poutník
1995   Máj
1996   Máj
literární dílo (work)
published, title (subtitle)
1835   Cikáni
1836   Máj