Josef Ehm

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1948   Krásy plná, slávou i kletbou bohatá... Praho!, Družstevní práce, Praha 1
1958   Prahou včerejška i dneška, Orbis, Praha
1973   Pražské interiéry, Orbis, Praha
1974   Praha (v 88 barevných fotografiích), Orbis, Praha
1977   České gotické umění, Pressfoto, nakladatelství ČTK, Praha
1985   Praha, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha
1991   Praha, Panorama, nakladatelství a vydavatelství, Praha