Art Historian - documents

Anthology/Collection
published, title (subtitle)
2008, Artemis a Dr. Faust (Ženy v českých a slovenských dějinách umění)
2012, Svědectví: Ženským hlasem / Testimonies: In a Female Voice