Martin Zet

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1998   Martin Zet: Video
1999   Martin Zet: Kresby mořem / Sea Drawings
2001   Martin Zet: Free Martin Zet!
2003   Martin Zet: Déšť v zahradě (Kresebné záznamy deštěm)
2006   Martin Zet: Performance pro sebe
2006   Martin Zet: Performance for Myself
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2005   Inscape
2005   Od země přes kopec do nebe... (O chůzi, poutnictví a posvátné krajině)
2011   Benzinka
2014   Anketa (Publikace k výstavám v Galerii U dobrého pastýře v roce 2014)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2003   The animal and the city, Flowers, Nakladatelství Divus, Praha 3
2013   Kniha - objekt ve veřejném prostoru. Kniha jako forma umění, Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)
2015   Martin Zet: Nekrolog - Brno, Turistické informační centrum města Brna, Brno (Brno-město)
2016   Manuál monumentu, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2019   Sochař Miloš Zet: Zdi, sokly a makety (Rakouské meditace), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
2019   The sculptor Miloš Zet: Walls, plinths and mock-ups (An Austrian meditation), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2010   CO14 (Sborník 2003-2005), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
2014   Close-Up (Post-Transition Writings), Akademie výtvarných umění, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1995   Martin Zet, Divus, , 2, 1995, 38-51
2005   Zrychlený tep (Himaláj 7. 4. - 2. 5. 1993), Od země přes kopec do nebe..., , , 2005, 113-121
2014   Ateliér reálné virtuality (Rozhovor s Martinem Zetem), Art + Antiques, , 5, 2014/05/07, 30-37