Dušan Samo Jurkovič

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2011   Básník dřeva Dušan Samo Jurkovič / Poet of the wood, Dušan Samo Jurkovič, Pro tentokrát nesedat: Sbírka užitého umění Muzea umění Olomouc/ This time do not sit down: Collection of applied art in the Olomouc Museum of Art, , , 2011, 86-89