František Halas

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1967   Sto moderních básníků, Československý spisovatel, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1961   Brevíř lásky (Z poezie dvacátého století vybral Miroslav Florian), Československý spisovatel, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1937   Rosinanta, Kvart, 3, 2, 1937, 114-114
1946   Báseň Michela Angela, v níž líčí sebe samého, zestárlého a nemocného, Život, 20, 3, 1946/06, 83-84
Periodical
published, title (subtitle)
1937   Kvart (Sborník poesie a vědy)