Jaromír Pečírka

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Cyril Chramosta: Obrazy, grafika, kresby
1983   Vilém Plocek: Obrazy
2007   Emil Filla
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Poselství jiného výrazu (Pojetí informelu v českém umění 50. a první poloviny 60. let), Artefact, Praha
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1937   Prameny (Akord 1937/4), Umění, , , 1937, 48-53
1940   Milovník barvy, Brázda, , , 1940/12/04, 585-
1946   Jak pracují (Odpověď výtvarnému referentu "S.S."), Lidová kultura, 2, 11, 1946/03/16, 7-
1946   Poslední cesta národního umělce Václava Špály, Lidová kultura, 2, 21, 1946/05/25, -
1953   Knižní novinky v oboru výtvarného umění, Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 7-
1953   Jaromír Pečírka: Leonardo da Vinci..., Výtvarná práce, 1, 31, 1953/12/25, 3-
1955   Přednášky o spolupráci architekta s výtvarníkem, Výtvarná práce, 3, 2, 1955/01/28, 5-
1955   Štursova síň v Novém Městě, Výtvarná práce, 3, 11, 1955/06/03, 2-
1955   Jaromír Pečírka: Národní umělec Josef Lada..., Výtvarná práce, 3, 17, 1955/09/23, 4-
1955   Jaromír Pečírka: Karel Dvořák..., Výtvarná práce, 3, 24, 1955/12/20, 4-
1957   Leonardo - Michelangelo, kresby..., Výtvarná práce, 5, 11, 1957/06/07, 4-
1957   Vilém Plocek, Výtvarná práce, 5, 14, 1957/07/20, 3-
1958   V galerii Fronta se přihlásili svou první výstavou..., Výtvarná práce, 6, 7, 1958/04/27, 11-
1958   Jan Lauda zahájil v úterý 29. dubna..., Výtvarná práce, 6, 9, 1958/05/22, 11-
1959   Jaromír Pečírka: Josef Wagner..., Výtvarná práce, 7, 20-21, 1959/10/29, 4-
1959   František Dvořák: František Tichý..., Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 4-
1959   Dr. Jaromír Pečírka zahájil v pátek 4. prosince..., Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 15-
1959   Dr. Jaromír Pečírka zahájil v Nové síni..., Výtvarná práce, 7, 25-26, 1959/12/31, 15-
1960   Jaromír Pečírka: Josef Wagner (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 138-139
1963   Pražské výstavy v dubnu, Výtvarná práce, 11, 6, 1963/04/28, 2-2
1978   Zdeněk Sklenář, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 43-49
1979   Životní jubileum Oty Janečka, Lidová demokracie (Praha), , , 1979/08/15, -
1988   Když byly počátkem roku 1948..., Alén Diviš 1900 - 1956, , , 1988, -
1988   Sidi el Ajachi (ze vzpomínek), Alén Diviš 1900 - 1956, , , 1988, -
1988   Vzdálený návštěvník Divišových obrazů, Alén Diviš 1900 - 1956, , , 1988, -
1989   Sidi el Ajachi - extraits des souvenirs, Revue K, , 34, 1989, -
1991   Alén Diviš a české umění (přednáška), Revolver Revue, , 17, 1991, 73-80
2002   Bohuslav Martinů a Alén Diviš, Hudební věda, 39, 4, 2002, 369-378
2004   Divišovy svatební košile (památce Jaromíra Pečírky), Revolver Revue, , 56, 2004, 35-50
2005   Kdo je Alén Diviš?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 18, 7, 2005/03/31, 16-16
2006   Galerie J. R. Vilímek, Nová encyklopedie českého výtvarného umění, , , 2006, 223-223
2012   Výtvarná tvorba třicátých let, Jan Bauch, , , 2012, 29-42
2020   Česká Mona Lisa (Klišovitá přezdívka jako východisko interpretace Mánesovy Josefiny), Tvůrce jako předmět dějin umění, , , 2020, 275-282