Sdružení českých umělců grafiků Hollar

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1919   Kresby a karikatury Dra Desideria (H. Boettingera) (III. výstava Hollara)
1923   Dr. Desiderius: II. výstava veselých kreseb (XXXI. výstava S.Č.U.G. Hollar)
1926   III. výstava veselých kreseb Dra Desideria
1928   Výstava grafik kreseb a obrazů T. F. Šimona
1929   DR. Desiderius: IV. Výstava veselých kreseb
1929   Čtvrtá výstava veselých kreseb Dra Desideria II.část
1929   Viktor Stretti: Katalog výstavy obrazů a grafiky
1930   Jan Rambousek: Souborná výstava olejů, kreseb, grafiky volné i knižní, obálek a vazeb
1931   Výstava obrazů, grafik a kreseb Karla Tondla
1933   Vojtěch Preissig: Přehled díla
1936   DR. Desiderius Hugo Boettinger: Výstava veselých kreseb
1938   T.F. Šimon: Souborná výstava 1900-1937 v pavilonu Myslbek
1939   53 Olejomaleb Sidonie Matouškové-Košvancové
1939   Katalog výstavy Ludvíka Kuby (Kresby, akvarely a oleje z let 1879-1939)
1939   Katalog výstavy kreseb, studií a akvarelů H. Boettingera
1940   Grafické dílo malíře Karla Vika
1940   Výstava obrazů Zdeňka Kremličky
1940   Výstava monotypů Karla Tondla
1940   Výstava obrazů Aloise Moravce
1940   Maryša Neubertová: Výstava obrazů
1940   Výstava obrazů seniora českých malířů Václava Pokorného
1940   Marie Hlobilová-Mrkvičková: Výstava obrazů
1941   Výstava obrazů a kreseb Josefa Zamazala
1941   Václav Pavlík: Výstava obrazů
1941   Seznam prací souborné výstavy obrazů Josefa Hlaváčka
1941   Výstava monotypů Karla Tondla
1942   Výstava krajin Jaroslava Švába
1942   Třetí výstava monotypů Karla Tondla
1942   Výstava grafik, kreseb a maleb Arno Naumana
1943   Max Švabinský: Nebe - Ráj na zemi - Mythus (výstava grafik)
1943   Karel Tondl: Výstava olejů, temper, monotypů a kreseb
1943   Jaroslav Novák: Výstava obrazů
1943   Richard Lauda: Výstava grafik a kreseb
1944   Karel Tondl: Výstava nových prací
1944   Emil Kotrba: Výstava původní grafiky a kreseb
1944   Cyril Bouda: Výstava původní grafiky
1944   Vladimír Silovský: Výstava původní grafiky a kreseb
1944   Adolf Wenig: Výstava divadelních návrhů
1945   Vojtěch Preissig: Výběr z jeho díla
1946   Václav Fiala: Souborná výstava původní grafiky
1946   Karel Tondl (SČUG Hollar)
1946   Alois Moravec
1949   Kamil Lhoták: Grafika z let 1944-1949
1949   Vojtěch Sedláček: Grafika z let 1917 - 1949
1949   Zdenka Braunerová: Grafika a kresby (září 1949)
1950   Ota Janeček
1950   Jan Konůpek: Posmrtná výstava (výběr z grafického díla)
1951   Karel Štika: Grafika a kresby z let 1920 - 1951
1952   Cyril Bouda: Výstava prací z let 1950-1951
1954   J. A. Švengsbír: Grafika, kresby, akvarely, známková tvorba
1954   Cyril Bouda: Výstava prací z let 1952-1954
1957   Miloslav Holý: Litografie - pastely - akvarely
1957   Milada Kazdová: Grafika, Kresby
1957   Pavel Šimon: Grafika a ilustrace
1958   Krajina a lidé v díle Alfreda Kubina
1960   Jan Rambousek: Souborná výstava kreseb a grafiky k umělcovým pětašedesátinám
1968   Pavel Šimon: Grafické dílo
1972   Jan Bauch: Studie, kresby
1975   Jan Mario Wagner: Výběr z díla z let 1960-1973
1975   Jan Młodożeniec: Plakáty
1976   Milada Kazdová: Grafika a kresby
1976   Josef Saska: Grafika
1977   Miroslav Houra: Grafika, Ilustrace, Kresby
1977   Vladimír Hájek: Akce transgas a jiná grafika
1977   V. V. Wimmer: Výběr z kreseb a grafik
1977   Jan Vlček: Kresby
1977   Bedřich Housa
1991   Kamil Lhoták: Výběr z grafické tvorby
1991   Jan A. Pacák: Výběr z tvorby
1991   Hana Storchová
1992   Václav Bláha a …
1992   Josef Liesler: Obrazy grafika kresby objekty
1992   Jaroslav Šváb: Česká krajina (barevné křídy)
1992   Zdeněk Veselý
1992   Antonín Odehnal
1992   Pavel Sukdolák
1993   Jiří Kolář: Čtyři cykly variant na stanovené téma z počátku roku 1993
1993   Jaroslav Kaiser: Výběr z díla
1993   Jaroslav Kovář ml.: Lepty
1993   Ludmila Jiřincová
1993   Naděžda Plíšková: Revalvace. Grafika, kresby, objekty
1993   Antonín M. L. Machourek: Kresby a studie z pařížského pobytu
1994   Jaroslav Klápště: Grafika
1994   Věra Kotasová: Grafika
1995   Ota Janeček: Grafika
1995   Jan Rambousek: Kresby, grafiky, dokumenty 1915 - 1945
1995   Max Švabinský 1873 - 1962: Grafika
1995   Isaac Celnikier: Rytá paměť
1996   Eyhle Seydl
1998   Ambrož Špetík: Na konci sochařské sezóny (Výběr prací z let 1938 - 1998)
1999   Vladimír Tesař: Grafika / kresba / ilustrace
2001   Cyril Bouda: Grafik 1901/1984
2002   Eva Bednářová
2002   Adolf Born: Všude dobře / tak co doma (Ale doma je doma)
2002   Bogdan Kršić: Grafická tvorba
2002   Bogdan Kršić: Grafická tvorba
2002   Jan Hladík: Retrospektiva grafické tvorby
2003   Václav Sivko: Vzpomínky z archivu
2004   Josef Mžyk: Litografie a serigrafie od 60. let
2006   Jan Koblasa: Hlubotisky 1956/2006
2007   Jindřich Růžička: V labyrintu města B.
2008   Pavel Sivko: Zatím… (Grafiky, kresby , ilustrace… atd.)
2009   Jan Hladík: Proměny a návraty (Grafické dílo 1946 - 2008)
nedatováno   Emilie Tomanová
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1918   Izložba udruženja českih grafičara Hollar
1918   1. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1919   V. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1919   IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (Členská výstava)
1920   Jarní výstava členská (XII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar)
1920   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a cseh grafikus müvészek egyesületének Kiálitása
1920   XI. výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar
1920   Kreslíři ze Šibeniček
1920   Devátá výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (III. z cyklu výstav Obnovy)
1920   XV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (IV. výstava pořádána péčí družstva Obzor v Přerově)
1920   Výstava Sdruženia českých umelcov grafikov Hollar / Hollar a cseh grafikus müvészek egyesületének Kiálitása
1921   LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská
1921   Soubor prací francouzských grafiků Domu Sagotova
1921   Exposition de la Société des peintres-graveurs tchécoslovaques Hollar
1922   Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1923   XXX. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská
1924   Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1924   XXXV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská
1925   Výstava nizozemského grafického umění
1925   Katalog umělecké výstavy
1926   Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (XIX. výstava K.V.U Aleš v Brně)
1926   Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1927   Členská výstava kreseb Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
1927   Catalogue of the Exibition by the Hollar Society of Czech Graphic Art
1927   “Hollar” Society of Czech Graphic Art (Illustrated Catalogue of the Exhibition)
1927   Jarní členská výstava sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze 1927
1927   Výstava školních prací bývalých žáků grafické speciálky prof. M. Švabinského (1910 - 1927)
1928   Jarní členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1929   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1929   Soupis prodejných listů členů sdružení českých umělců grafiků Hollar
1930   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava kreseb
1930   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1930   Katalog souborné výstavy prací členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar (18. výstava Sdružení jihočeských výtvarníků)
1931   Sdruženie českých výtvarných umelcov Hollar
1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Jarní členská výstava
1931   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik kreseb a maleb
1931   Katalog výstavy Sdružení umělců grafiků Hollar v Praze, Státní odborné školy pro průmysl sklářský v Železném Brodě, Státního ústavu školského pro domácký průmysl v Praze, Zemské gobelinové školy ve Valašském Meziříčí, Veřejné školy uměleckých řemesel … (… obch. a živnost. komory v Brně, prázdninové péče)
1931   Dodatek k soupisu prodejných grafických listů členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1932   Seznam grafických prací výstavy Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1932   Autoportrety členů S. Č. U. G Hollar
1933   Katalog souborné výstavy obrazů a grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar se zvláštním souborem prací mistra Vojtěcha Preissiga
1933   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výstava grafik, kreseb a maleb
1934   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Stá členská výstava grafiky, kreseb a obrazů s výběrem prací zemřelých členů Zd. Braunerové a B. Jaroňka
1935   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů (105)
1935   Wystawa 300 prac Zrzeszenia czechosłowackich artystów grafików Hollar
1936   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky, kreseb a obrazů. Soubory: C. Boudy, V. Fialy, A. Moravce a K. Svolinského (106)
1937   SČUG Hollar: Členská výstava Hollara. Grafika, malby, kresby (109. výstava)
1937   Praha v grafice členů Hollara (Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 108. členská výstava)
1937   Soupis prodejných grafických listů členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1937   Súčasná europská grafika. XVIII.: S. Č. U. G. „Hollar“ (česká grafika po prevrate)
1938   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika - malby - kresby (110)
1938   Praha v grafice
1938   Katalog výstavy kreseb a leptů s náměty kutnohorskými Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1939   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - malby - kresby (111)
1939   Soudobá americká grafika
1940   Padesát let české moderní grafiky
1940   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 78. výstava SVUM
1940   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: CXII. členská výstava (Grafika - malby - kresby)
1940   Výstava české moderní grafiky (Sdružení českých umělců grafiků Hollar)
1941   SČUG Hollar: Členská výstava obrazů (114)
1941   SČUG Hollar: Členská výstava, Grafika - kresby (CXIII. členská výstava)
1941   26. členská výstava Kruhu výtvarných umělkyň (Náčrty, kresby, grafika, akvarely, monotypy, pastely)
1942   Výstava obrazů členů Hollara
1942   SČUG Hollar: Členská výstava. Grafika (115)
1942   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1942   Národ svým výtvarným umělcům v Praze
1943   Původní grafika v krásné knize
1943   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Grafika (116)
1943   Umělci národu / Künstler dem Volke (Výstava soudobého umění v Praze / Ausstellung Zeitgenössischer Kunst)
1943   Hollar - Sdružení českých umělců grafiků (členská výstava)
1944   Výstava obrazů mladých členů Hollara
1945   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 117. členská výstava (Grafika)
1945   Květen 1945 (Výstava grafik a kreseb členů a slovenských hostů)
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1945   II. výstava: Grafické listy a kresby členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze (Hračky, loutky a vánoční dárky)
1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Hosté Grafika (118)
1946   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (126)
1946   Český národ Rudé armádě (Seznam děl výtvarného umění věnovaných českými umělci Rudé armádě z vděčnosti za osvobození a odevzaných k výročnímu dni založení Rudé armády 23. února 1946)
1946   Výstava slovanských grafiků
1946   Století belgické grafiky
1946   50 let holandské grafiky
1947   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (134)
1947   Britská grafika
1947   Bulharská grafika
1947   Současná finská grafika
1947   Současná polská grafika
1947   Francouzská grafika
1948   Španělé Pařížské školy
1948   Mexická grafika
1948   SČUG Hollar: Členská výstava (142)
1948   Dánská grafika
1948   Graphic Art from Czechoslovakia (An Exhibition in Great Britain of prints by members of The Hollar Society)
1949   Italská grafika a kresby
1949   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (148)
1950   SČUG Hollar: Členská výstava (154)
1950   Grafika staré a nové Číny
1950   Výtvarná úroda 1950
1950   Česká grafika (SČUG Hollar)
1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (160)
1951   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 158 členská výstava kreseb
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (167)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava. Ilustrace a cykly (161)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava grafiky a kreseb
1953   SČUG Hollar: Členská výstava (175)
1953   Členská výstava ilustrací a hosté Hollara
1953   Česká grafika Hollar
1954   Členská výstava (Výstava knižních ilustrací a obálek členů a hostů Hollara)
1954   SČUG Hollar: Členská výstava (181)
1954   Současná slovenská grafika
1954   Brazilská grafika
1955   SČUG Hollar: Členská výstava (190)
1955   Výstava volné, knižní a užitkové grafiky členů a hostů Hollara
1955   Česká grafika XIX. století
1955   Výstava českej grafiky členov SČUG Hollar
1956   Grafika skupiny českých umělců grafiků Hollar
1956   Výstava původní grafiky a kreseb (Ladislav Čepelák, Bedřich Housa, Rudolf Klimovič, Bohuslav Knobloch, Jaroslav Kovář, Jaroslav Lukavský, Jindřich Mahelka, Karel Oberthor, Pavel Sukdolák)
1956   Výstava knižních ilustrací a obálek členů a volné grafiky a ilustrací hostů Hollara (191)
1957   Nová grafika v Hollaru (Druhý díl - hosté)
1957   Z povltaví (Kresby, grafika L. Čepeláka, P. Sukdoláka)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1958   Výstava grafiky tvůrčí skupiny Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1959   Kresby z cest
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar
1961   Hollar 1961
1961   Německý expresionismus v grafickém umění
1962   Maďarská grafika
1962   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice)
1963   Hollar; Kresby; 1963
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Dessins de Francfort
1964   Současné proudy ve světové grafice
1965   Zeitgenössische tschechoslowakische Graphik und Plastik
1965   Litografie 5
1965   Hosté Hollara 1965
1965   Český lidový dřevořez
1965   Picasso a pařížská škola (Plakáty)
1965   Tschechoslowakische Kunst Heute - Profile V
1966   Listy Italských grafiků
1966   Grafika Praga 66 (SČUG Hollar a zahraniční hosté)
1966   Hamburská grafika
1966   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Hosté Hollara 1967
1967   Secese členů Hollara
1967   Ex libris a drobná grafika členů SČUG Hollar
1968   50 let SČUG Hollar
1968   10 artisti grafici del Gruppo Hollar
1968   Mostra grafica del Gruppo Hollar di Praga
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1969   Kresby členů
1970   Výstava kreseb členů SČUG Hollar
1970   Hosté Hollara 1970
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
1971   Komorní grafika 1970
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1973   Genrietta a Nikolaj Burmaginovi
1975   Kresby a záznamy
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1976   Dřevoryt / dřevořez
1976   Eva Sendlerová, Milena Šoltészová: Kresby, grafika
1977   Hollaristé - 60 let SČUG Hollar (I.)
1977   Pražské motivy v grafice
1977   Hollaristé - 60 let SČUG Hollar (II.)
1977   Ilustrace v grafických technikách
1977   Pražské motivy v kresbě
1978   Současná česká krajinomalba a zátiší
1978   Průmyslové motivy v kresbě
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1991   Kresba
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   SČUG Hollar: Umělečtí tiskaři (1917 - 1992)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiky HOLLAR
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   SČUG Hollar: Zakladatelská generace 1917-1938
1993   5 x 10 (Aleš Lamr, Lubomír Přibyl, Jaroslava Severová, Miloš Ševčík, Lenka Vilhelmová)
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1995   Kresba ´95
1995   Karel Svolinský a jeho žáci (Členové SČUG Hollar k poctě 100. výročí narození svého učitele)
1995   Řeč znaku (Jaroslav Šváb, František Gross, Zdeněk Sklenář, Pavel Sukdolák, Jaroslav Hořánek, Karel Vysušil, Jaroslav Sůra, Miloš Ševčík, Aleš Lamr)
1995   Kresba 95
1995   Sursum: František Kobliha, Josef Váchal, Jan Konůpek, Jan Zrzavý, Rudolf Adámek
1995   Černá a bílá - grafika
1996   Komorní grafika a 31 malovaných ptáčků Eduarda Šmejkala
1996   Nejen Kafka a Werfel
1999   V. festival komorní grafiky
1999   Český příběh 1918/1938
2000   Praha v grafické tvorbě členů SČUG Hollar
2000   České exlibris (Historie a současnost)
2001   Karel Toman, Emilie Tomanová: Grafické dílo
2002   Jubilanti 2002
2002   Aukce umělecké grafiky z darů šlenů SČUG Hollar ve prospěech zdravotně postižených povodněmi
2003   9. festival komorní grafiky
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   X. festival komorní grafiky
2005   XI. festival komorní grafiky
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2005   Les arts graphiques tcheques
2006   Česká grafika 60. let
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2018   Černá země? (Mýtus a realita 1918 - 1938)
nedatováno   Výstava prací Sdružení českých umělců grafiků Hollar
nedatováno   Hosté Hollara
nedatováno   Letní výstava členů
Poster
published, title (subtitle)
1992   SČUG Hollar: Výstava grafiky
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2007   Jubilanti Hollaru 2007 (Grafické listy českých umělců)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1946   Václav Fiala: Souborná výstava původní grafiky
1963   Čittaprasád: Indický grafik
1966   Bogdan Kršić: Grafika
1975   Adolf Born: Art-protisy, grafika, karikatury
1987   Výtvarná akce Josky Skalníka (Pokusy o pohyb v kultuře a myšlení)
Book
published, title (subtitle)
1940   Česká moderní grafika
2000   České exlibris. Historie a současnost (Czech Bookplate / Tschechisches Exlibris)
2002   Bibliofilie v Československu (1918-1939)
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1918   I. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1918   Z knihkupectví, dílen a divadel
1918   Umělecké drobnosti
1918   Umění výtvarné: Výtvarná saisona
1918   O současné české grafice
1918   I. výstava Sdružení čes. umělců grafiků Hollar v Topičově salónu
1918   K obrázkům
1918   Topičův salon
1918   Umění: „Hollar u Topičů“
1918   Soudobá česká grafika
1918   První výstava sdružení českých umělců grafiků „Hollar“ v Topičově salonu...
1918   Výstavy
1918   Sdružení českých umělců-grafiků „Hollar“
1918   V Topičově saloně...
1919   Pražské výstavy: IV. výstava Sdružení českých grafiků
1919   IV. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar (v Topičově salónu, květen)
1919   Výtvarné umění
1919   Grafická kultura: Úvodem k referátu o výstavě českých grafiků „Hollar“
1919   Grafická kultura: K výstavě spolku českých grafiků „Hollar“ II.
1919   Sdružení českých umělců grafiků „Hollar“: Zahájení jarní výstavy v Topičově salonu
1919   Výstava spolku českých grafiků Hollar...
1919   Alois Moravec: Rokycanský kostelík
1919   Ika: Podobizna (Dřevoryt)
1919   Členská výstava sdružení českých umělců grafiků „Hollar“ a úvaha o moderní grafice
1919   Výtvarné umění: Nové výstavy
1919   Čtvrtá výstava Sdružení českých umělců grafiků „Hollar“
1920   Jarní členská výstava Hollara…
1920   Kreslíři ze „Šibeniček"
1920   X. výstava Sdružení českých umělců grafiků „Holar"
1920   Výtvarné umění: Členská výstava Hollara
1920   Umění výtvarné
1920   Jarní členská výstava Sdružení českých umělců-grafiků Hollar
1920   Výstava grafiky
1920   XII. výstava grafického sdružení „Hollar“
1920   Výstava Topičova Salonu: XII. výstava Hollara
1920   „Hollar“, členská výstava (Topičův salon)
1920   Z posledních výstav: Jarní výstava sdružení českých umělců grafiků „Hollarů"
1920   Umění
1920   Tableau členů Národního shromáždění...
1920–1921   Grafická výstava Hollarova u Topiče
1921   Výtvarné umění: Alex / Hus na Kozím hrádku
1921   Výstavy
1923   Pražské výstavy: XXX. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1923   Třicátá výstava Sdružení českých umělců grafiků „Holár" (Členská výstava v Topičově saloně, duben)
1923   Výtvarné umění
1923   Výstava Sdružení českých umělců grafiků „Hollar“
1923   Výtvarné umění: Členská výstava „Hollara“
1923   Výstava „Hollara“ (Topičův salon)
1923   Umělecké výstavy
1923   Členská výstava „Hollara“ (Topičův salon)
1923   Výstava sdružení „Hollar“...
1923   Členská výstava „Hollara“...
1924   Pražské výstavy
1924   Členská výstava „Hollara" (V Saloně Topičově)
1924   Umělecké výstavy: Výstava sdružení českých grafiků Hollar
1924   Pražské výstavy
1924   XXXV. výstava Sdružení čes. umělců-grafiků „Hollar“ v Topičově saloně
1924   Členská výstava Sdružení českých grafiků-umělců Hollar...
1924   Pražské umělecké výstavy
1924   XXXV. výstava „Hollara“
1924   Die Ausstellung der Vereinigung der tschechischen graphischen Künstler „Hollar“
1924   Výstavy a grafické publikace
1924   Grafikové
1924   Výstava spolku Hollar v saloně Topičově
1926   Pražské výstavy
1926   Členská výstava „Hollara"
1926   Výstavy
1927   Výstavy
1927   Výstava Hollara
1927   Výstavy: Kresby sdružení českých umělců grafiků „Hollar"
1927   Kresby „Hollara"
1928   Pražské výstavy
1929   Hollar uspořádal v Topičově saloně...
1929   Jarní výstava „Hollara"
1930   Jarní členská výstava Hollara
1930   Výstava kreseb Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1930   Jarní členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Topičově salonu
1930   Kresby „Hollara"
1931   Členská výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar...
1931   Členská výstava Hollara
1931   Jarní výstava Hollara (Topičův salon)
1933   Bylo dosud zvykem, že SČUG Hollar...
1935   M. Muzeum przemyslu artystycznego...
1935   SČUG Hollar v roce 1935
1945   Květen 1945 (Tři pražské výstavy)
1946   Hollar ve znamení mladých
1946   Pražské výstavy v těchto dnech
1947   Defilé členů a hostů SČUG Hollar
1949   Úloha Hollara v pětiletce
1950   Při každé souborné výstavě našich umělců grafiků...
1951   Každý rok, když se sejdeme,...
1952   Nejdůležitější událostí v životě každé skupiny...
1953   Několik slov, jež má uvést práce...
1953   V pražských výstavních síních
1954   Bude to snad znít paradoxně. ...
1955   Združenie českých umelcov grafikov Hollar,...
1956   Výstavou, již dnes otvíráme,...
1958   Výroční členské výstavy v Hollaru...
1958   Výstavou grafiky členů pražského Hollara,...
1960   Nenajdeme ve světě uměleckou skupinu, jež by se svou tradicí,...
1961   Z letních výstav v Praze
1963   Letošní členská výstava členů SČUG Hollar...
1963   Zřídka si uvědomujeme, že kresba,...
1964   SČUG Hollar
1965   K členským výstavám v Hollaru...
1965   K členským výstavám v Hollaru, které vykazují...
1966   Přehled výstav grafické tvorby od začátku roku 1964 do dubna 1965
1967   Po dvou létech opět dochází v Hollaru...
1967   Přítomná výstava vznikla...
1967   Každé výročí nás nutí k zamyšlení. ...
1967   Kronika padesáti let / A cronicle of fifty years / Im Dienst der Fünfzig Jahre tschechischen Graphik
1967   Předmluva k retrospektivní části výstavy (Ta část jubilejní výstavy Hollaru... / The retrospective part of the Hollar jubilee exhibition forms... / Jener Teil der Jubiläumsausstellung des Vereins Hollar,... /)
1967   Přehled dějin SČUG Hollar... / The present exhibiton shows... / Die gegenwärtie Ausstellung...
1967   Organizační činnost, Publikační činnost, Výstavní činnost, Naše výstavy v zahraničí, Zahraniční výstavy u nás
1967   50 let SČUG Hollar
1968   S grafickou tvorbou hollarovců...
1968   V minulém roce slavil SČUG Hollar...
1968   Odpovědnost dovedla s napětím energie,...
1968   Jako každý rok v údobí předvánočním...
1968   Každý rok, když se sejdeme, abychom zhodnotili...
1968   Je toho třeba, chceme-li...
1968   Výroční členské výstavy v Hollaru...
1968   Nenajdeme ve světě uměleckou skupinu,...
1968   Proto vítám tuto výstavu studií z cest...
1968   Každé výročí nás nutí k zamyšlení. ...
1968   Il Gruppo della Hollar a Reggio Emilia
1968   La produzione grafica della Hollar
1968   Il Gruppo (Cinquanta anni fa, nel 1917,...)
1968   Cinquanta anni fa, nel 1917,...
1968   Přehled výstav (Hosté SČUG Hollar)
1969   Plnou, avšak přitom měkce znějící...
1970   Letošní výstava hostů SČUG Hollar...
1970   Podle dlouholeté tradice pořádá SČUG Hollar...
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca...
1970   Grafica cecoslovacca ieri e oggi
1971   Situace naší grafiky
1971   Tento soubor grafických listů...
1975   Tradiční letní výstava kreseb...
1977   Každá doba má své rytce...
1977   Hollaristé - generace zakladatelů (60 let SČUG Hollar)
1977   Hollaristé - generace čtyřicátých let
1990   Od poslední členské výstavy...
1993   La gravure tcheque possede,...
1993   SČUG Hollar oslavil v uplynulém roce...
1994   Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1997   Tato výstava se mi velmi líbaila!
1999   Labyrinth des Lebens (Tschechische Graphik im Coburger Kunstverein)
2000   Když Václav Hollar pracoval...
2003   Úctyhodná pyramida pestrobarevných let...
2007   Jubilant. (V jednom z překladů oslavenec,...)
2007   Po létech si uvědomím,...
2007   Václav Hollar (1607–1677)
2007   SČUG Hollar a krásná kniha
2008   Výstava Jubilanti Hollaru 2008 se stala...
2017   Galerie Klatovy/Klenová a SČUG Hollar od roku 1990
2017   Sosna u jezera - Hollar na Šumavě
Press News
published, title (subtitle)
2002   Jubilanti Hollaru 2002 (Výstava grafických děl umělců, kteří v roce 2002 slaví své životní jubileum)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1937   Členská výstava grafik, kreseb a maleb
1943   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: členská výstava
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (1952)
1952   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava (Ilustrace a cykly)
1953   Členská výstava ilustrací a hosté Hollara
1953   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská výstava 1953 a hosté Hollara
1954   Knižní ilustrace a obálky členů a hostů
1954   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: 177. Členská výstava kreseb
1954   181. členská výstava
1955   Výstava volné, knižní a užitkové grafiky
1955   Praha v grafice a kresbě
1955   Kresby členů sdružení
1956   Nové grafiky
1956   Volná, knižní a užitková grafika členů a hostů
1957   Nové grafiky členů a kandidátů S.Č.U.G Hollara
1958   Členská výstava 1958
1959   Nové grafiky 1959 - II. část členů a hostů
1968   50 let SČUG Hollar
1968   50 rokov SČUG Hollar
1968   50 let SČUG Hollar
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1971   SČUG Hollar: Grafika '71
1990   SČUG Hollar po 20 letech přerušené činnosti
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1991   Drobná grafika členů
1993   Výstava grafiky členů SČUG Hollar
1993   Zakladatelská generace SČUG Hollar 1917 - 1938
1995   Sursum: R. Adámek / F. Kobliha / J. Konůpek / J. Zrzavý / J. Váchal
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
2003   Hollar: Současná česká grafika
2006   Česká grafika 60. let
2007   Grafické techniky 5 (Serigrafie a digitální tisk)
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2016   Od Boudníka k dnešku (Česká strukturální grafika)
2017   Hollar dnes
Text
published, title (subtitle)
1947   Členská výstava „Hollara“
1949   O výstavě v Hollaru
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
Periodical
published, title (subtitle)
1996   Bulletin Klubu přátel Hollaru
Occassional Print
published, title (subtitle)
1927   Deset let Hollara (1917-1927)
1935   Co dělá Hollar?
1960   Skupina československých umělců grafiků Hollar
1999   Klub přátel Hollaru (Jiří Kolář (85) let)
2000   Klub přátel Hollaru
2004   Zprávy SČUG Hollar (Novoroční pozdravení)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
nedat.   Hollar GH (The Union of Czech Ghaphic Artists)
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   Nejen Kafka a Werfel
1996   3 x Stretti: Kresby a grafiky
1998   Jindřich Pileček, Jan Souček: Výběr z grafického díla
2000   Jaroslav Králík: Grafika
2001   Grafické vinobraní
2001   Artist´s print 5 flámských grafiků
2003   4 x 90
2008   Jiří Slíva: Roky v grafice
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1967   Slavnostní večer na počest 50. výročí založení SČUG Hollar
1999   Slavnostní odhalení pamětní desky s bystou Václava Hollara
2006   Pozvánka na výborovou schůzi SČUG HOLLAR
2010   Společenský večer grafiků 2010
New Years Greeting
published, title (subtitle)
2005   PF 2005 (Sdružení českých umělců grafiků Hollar)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1989   Malý slovník bibliofila
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
Inventory of Works
published, title (subtitle)
1963   Poštovní známka v díle Maxe Švabinského (Soupis známkové tvorby)
WWW
published, title (subtitle)
  SČUG Holar (artlist.cz)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   Adolf Kašpar 1877/1934: Výběr z tvorby
1996   Zdenka Braunerová 1858/1934: Grafika a kresby
1997   Jiří John: Rytmus ticha
1997   Hollar Josefu Lieslerovi k pětaosmdesátinám
1997   Václav Hollar 1607/1677
1998   Jan Bauch
1998   Květa Pacovská: Grafika / Graphic
1998   Obzory Karla Štiky
1999   Karel Müller: Výběr z grafické tvorby
2000   Jaroslava Pešicová: Grafika a kresby 1965/1999
2000   Zdeněk Sklenář: Grafika z let 1934-1980
2000   Pavel Sukdolák
2000   Petr Herel: Knihy, kresby, grafika
2001   Jiří Sozanský: Pocta Janu Zahradníčkovi
2001   Jiří Šalamoun: Odpočinek na útěku
2001   Alois Mikulka: Grafika a kresby ze skicáku
2002   Hana Storchová: O přírodě
2002   Výstava Josefu Lieslerovi k devadesátinám
2003   Příběh malíře, ilustrátora, knižního grafika Václava Bláhy
2003   Vladimír Suchánek: Grafické ohlédnutí (k autorovým 70.narozeninám)
2003   Jaroslav Šerých: Dětem světa (Ilustrace pro nakladatelství Artia z let 1970-1985)
2004   Jiří Balcar: Těžko popsatelná společnost (z grafického díla)
2005   Jan Měřička: Rozborka
2007   Nepravděpodobný realizmus v kresbě a grafice Jana Kavana
2007   Petr Melan: Grafika
2007   Xénia Hoffmeisterová: Smrt malého králíčka (Kresby a grafika)
2009   Marián Komáček: Barevná grafika 1988 - 2008
2012   Igor Piačka: Nahoru a dolů
2014   Zdeněk Mézl: Známý a neznámý
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   Theatrum mundi: Figurální grafika
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1997   Jubilanti 1997
1997   Literatura, hudba a grafika
1997   Komorní grafika '97 (Festival komorní grafiky)
1997   Furia della figura: Reflexe manýrismu
1997   Zátiší
1997   Mezi černou a bílou
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1997   Známková tvorba členů SČUG Hollar (Pocta Josefu Herčíkovi)
1998   Iniciace (Učitel a žák)
1998   Krajina a prostor
1998   4. festival komorní grafiky
1998   Český příběh 1848-1918
1998   Praha v grafice
1998   Jubilanti ´98
1999   Jubilanti ´99
1999   Jaroslav Kaiser + Jaroslav Sůra: Tvůrci české serigrafife
1999   Eros 1 v evropské grafice v průběhu staletí
1999   Současná česká ilustrace
2000   6. festival komorní grafiky
2000   Eva Sendlerová, Milena Šoltészová: Grafika / kresby
2000   Francouzská současná grafika ze sbírky umění Novotel
2000   Jubilanti 2000
2001   7. festival komorní grafiky
2001   Současná slovenská grafika
2001   Exlibris
2001   Jubilanti Hollaru 2001 (20 x jůůůů 2001)
2002   Jubilanti Hollara 2002
2002   PF: Grafické novoročenky
2002   Duchovní rozměr grafiky
2003   Ejhle figura (Kresby)
2003   Jubilanti Hollaru 2003
2006   Slovenští grafici, členové SČUG Hollar
2006   XII. festival komorní grafiky
2007   Jubilanti Hollaru 2007
2007   Grafické desetiletí (Nová jména v Hollaru 1997-2007)
2008   Jubilanti Hollaru 2008
2008   Horizonty myšlení (Autorská kniha a grafika)
2008   Současné evropské exlibris
2008   XIV. Festival komorní grafiky
2009   XV. Festival komorní grafiky
2010   Jubilanti Hollaru 2010