Quido Mánes

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1937   Katalog výstavy obrazů akreseb Quida Manesa
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1926   Moderní galerie v Praze
1926   Moderne galerie in Prag
1930   Sto let českého umění 1830-1930 (První výstava v nové budově)
1933   Průvodce po Moderní galerii
1934   Katalog výstavy obrazů ze sbírky JUDra J. Šafaříka (Průcha, A. Slavíček, Mařák a j.)
1938   Česká tradice v 19. století
1940   Galerie Umělecké besedy (Obrazy, plastiky a kresby českých mistrů XIX. století)
1944   2. výstava a aukce českých kreseb a akvarelů
1945   Výstava českého umění XIX. a XX. stol. z obrazárny pražského hradu
1945   Výstava vybraných děl 14.-20. století
1946   České malířství XIX. stol.
1946   Česká kresba
1946   Machek až současníci (Výstava děl českých malířů XIX. a XX. století v reprodukci)
1946   Výběr význačných děl
1948   Umění a kýč (2. podobizna)
1949   Mistři českého umění 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1949   Výstava českých klasikov zo zbierok Pražského hradu
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1950   Národní galerie krajským galeriím
1950   Mánesové
1950   České umění 19. století ze sbírek Národní galerie a Pražského hradu
1951   Česká krajina XIX. století
1951   Mistři české kresby
1952   Česká krajina XIX. století
1953   Tvůrčí cesta českých klasiků
1954   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku
1955   Česká grafika XIX. století
1955   České malířství XIX. století
1957   Výstava českého umění 19. a 20. století z obrazárny Pražského hradu
1958   České malířství XIX. století
1959   Masterpieces of Czech Art (Edinburgh International Festival 1959)
1962   Expoziția de artă plastică Cehoslovaca (Sec. XIX - XX)
1962   Чехословацко изкуство 19 и 20 столетие (Čechoslovaško izkustvo ot 19 i 20 stoletije)
1963   Sto let Umělecké besedy (1863-1963)
1963   Od Mánesa ke Špálovi
1963   Cseh-szlovák művészet XIX - XX század
1963   České malířství 19. století
1963   České malířství z 2. poloviny XIX. století
1964   Katalog vystavených obrazů a plastik
1964   Český a slovenský lid ve výtvarném umění
1966   České malířství XIX. století
1967   Mistrovská díla českého malířství (Výstava reprodukcí)
1968   Má vlast (České malířství XIX. století)
1970   České malířství od gotiky k impresionismu
1971   Český portrét
1971   České malířství XIX. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1971   Obrazy pěti století
1972   České umění XIX. století
1973   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1975   České malířství XIX. století
1975   Česká podobizna v malířství 19. století
1976   Česká krajinomalba 19. století
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
1977   Praha a střední Čechy v obrazech 19. a počátku 20. století
1977   Quido Mánes, Soběslav Hippolyt Pinkas
1978   České malířství XIX. století ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě
1979   Dítě v českém umění 19. a 20. století
1979   České malířství 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1981   Klasikové malířství 19. století (České malířství 19. století 2. část)
1986   Česká kresba 19. století
1986   Česká malba a kresba 19. století ze sbírek Moravské galerie v Brně
1986   České maliarstvo 19. storočia (zo zbierok Moravskej galérie v Brne)
1987   Česká kresba 19. století
1987   České malířství 19. století (ze sbírek Moravské galerie v Brně)
1987   České umění 19. století ze sbírek Krajské galerie Hradec Králové
1988   Umělecká beseda (K 125. výročí založení)
1988   Krajina Českého ráje ve výtvarném umění
1988   Rodina Mánesů (Antonín, Václav, Amálie, Josef, Quido)
1989   30 let Výtvarného Hlinecka (1960-1989)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   České umění 19. století ze sbírek Západočeské galerie v Plzni
1992   Moderní galerie tenkrát (1902-1942)
1996   Litografie Kamenopis aneb počátky české litografie 1819 - 1850 (k 200. výročí vynálezu litografie Aloisem Senefelderem)
1996   Obrazárna v Čechách 1796 - 1918
1996   Mistrovská díla českého malířství 19. století ze sbírek Pražského hradu
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
2000   České malířství 19. století (Ve sbírce Západočeské galerie v Plzni)
2000   Biedermeier (Arte e cultura nella Mitteleuropa 1815-1848)
2000   August Švagrovský a jeho sbírka (90. výročí založení galerie)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   Malířská rodina Mánesů (Katalog exponátů výstavy - doplněk ke stejnojmenné knize vydané NG)
2004   V zajetí vášně (Sbírka Patrika Šimona)
2004   Kresba 19. století ve sbírce Západočeské galerie v Plzni (1. část)
2004   Akvizice 1995-2003
2007   Grund, Mucha, Čapek,... (Tschechische Malerei aus der Sammlung Kooperativa / České malířství ze sbírky pojišťovny Kooperativa / Czech Painting from the Kooperativa Collection)
2007   Česká krajinomalba 1850-1950 (Reprezentativní výběr děl ze sbírek Kooperativy, pojišťovny, a.s.)
2007   Zátiší v malbě 19. století
2008   Biedermeier (Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   Od baroka k Josefu Mánesovi
2013   Osvobozování sentimentu (Podoby středoevropského romantismu a biedermeieru)
2014   Karikatura a její příbuzní (Obrazový humor v českém prostředí 19. století)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy
2016   Portrét a figura ze sbírky Kooperativy
2016   Olomoucká obrazárna IV. (Europské malířství 19. století z olomouckých sbírek)
2017   Světla, šero a temnoty (Umění českého 19. století)
2019   Od práce k zábavě (Podoby volného času v umění XIX. století)
nedat.   Výstava nových akvisicí českého oboru Moderní galerie
nedat.   Exposition de nouvelles acquisitions de la section Tchéque de la Galerie moderne
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1929   Olšanské hřbitovy, Pražská akciová tiskárna, Praha
1937   Quido Mánes, Jan Štenc, Praha
1940   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1941   Dítě v umění výtvarném (Duše a tvář dítěte v malířství a sochařství), Orbis, Praha
1941   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1947   Jak jsem se stal obchodníkem s obrazy, Pražské nakladatelství Václava Poláčka, Praha
1947   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1948   Čeští klasikové 19. století v Národní galerii, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1949   Mánesové, Pražské nakladatelství, Praha
1949   Má vlast (Česká krajina v díle našich malířů), Orbis, Praha
1949   Česká kresba XIX. století, Družstevní práce, Praha 1
1952   Národní galerie (Klasikové českého umění a národní obrození), Orbis, Praha
1959   Má vlast (Česká krajina v našem malířství XIX. a XX. století), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1968   České malířství a sochařství 19. století, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1988   Josef Mánes a umělecká rodina Mánesů, Melantrich, nakladatelství, Praha
1997   Umělecké poklady ze sbírek Galerie výtvarného umění v Ostravě (Díla pro národ), ARS Bohemica, Praha
2002   19th-century art (Guide to the Collection of the National Gallery in Prague. Trade Fair Palace, 4th floor), Národní galerie v Praze, Praha
2002   Malířská rodina Mánesů, Národní galerie v Praze, Praha
2002   Zvířata / Animals, Národní galerie v Praze, Praha
2008   August Švagrovský a jeho sbírka, Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem (Litoměřice)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2019   Jdi na venkov! (Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960), Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1929   Masarykův slovník naučný (Ko -M), Českomoravský Kompas, tiskařská a vydavatelská a.s., Praha
1966   Příruční slovník naučný (III. díl, M-Ř), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1972   Malý encyklopedický slovník (A - Ž), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Encyklopedie českého výtvarného umění, Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1975   Lexikon der Kunst (Li - P), E. A. Seemann Verlag, Lipsko (Leipzig)
1986   Malá československá encyklopedie (M-Pol), Academia, nakladatelství Československé akademie věd, Praha
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích (5: m/o), Diderot, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1922   Výtvarné umění, Zlatá Praha, 40 (1922-1923), 1-2, 1922/11/30, 20-20
1935   Brněnské výstavy. Výstava 100 let kresby, (umění), Umění, , , 1935, 27-28
1937   Quido Manes (1828 - 1880), Katalog výstavy obrazů akreseb Quida Manesa, , , 1937, 4-5
1950   Mánesové, Lidové noviny, 58, 265, 1950/11/11, 5-5
1952   Na výstavě našich klasiků (Několik poznámek o klasickém dědictví, které vyplynuly z našeho rozhovoru na nově instalované výstavě klasiků v Jízdárně Pražského hradu), Výtvarné umění, 2, 7-8, 1952/08, 282-289
1953   Učíme se od klasiků, Výtvarná práce, 1, 17, 1953/06/12, 6-
1953   Quido Mánes (K 125. výročí jeho narození), Výtvarná práce, 1, 18, 1953/06/26, 4-
1953   Výstava z dílen mistrů 19. století, Výtvarná práce, 1, 19, 1953/07/10, 5-
1953   Krajská galerie Vysočiny v Jihlavě, Výtvarná práce, 1, 21, 1953/08/07, 2-
1953   K výstavě českých klasiků v Národní galerii, Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 3-4
1954   Výstava našeho malířství v Chile, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 9-
1954   Díla našich umělců vystavená v SSSR, Výtvarná práce, 2, 4, 1954/02/26, 7-
1955   Tři výstavy Národní galerie (Neméně závažnou je i výstava České grafiky 19. století...), Výtvarná práce, 3, 15-16, 1955/09/05, 8-
1955   Výstava Československého výtvarného umění v Čínské lidové republice, Výtvarná práce, 3, 19, 1955/10/28, 10-
1956   Šel malíř chudě do světa, Mladá fronta, 12, 210, 1956/08/30, 3-3
1956   Ilustrace Quida Mánesa a Karla Purkyně k Cervantesovu Donu Quiotovi, Umění, 4, 3, 1956/11/15, 237-244
1960   Pražské výstavy v červnu, Výtvarná práce, 8, 14, 1960/07/18, 8-9
1977   Quido Mánes a Soběslav Hippolyt Pinkas, Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, 62-63
2004   Malířská rodina Mánesů, Antique, , , 2004, 26-31
WWW
published, title (subtitle)
  Quido Mánes (cs.wikipedia.org)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Výtvarné umění / Fine Art
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2015   Aukční katalog 1/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2015   Aukce 40 (Výtvarné umění, starožitnosti, design a české umělecké sklo)
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2018   Rekordní rok 2017 (Výběr ze 78. a 79. aukce Galerie Kodl)
Work
published, title (subtitle)
1861   Zlatník ve své dílně
Calendarium
published, title (subtitle)
1994   Kalendárium osobností západních Čech na rok 1995
Occassional Print
published, title (subtitle)
1993   Josef Navrátil a umělecká rodina Mánesů
Guide
published, title (subtitle)
1938   Stručný průvodce Státní sbírkou starého umění
2009   Umění 19. století v Čechách ((1790-1910) - malířství, sochařství a užité umění)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
1948   Katalog Jurečkovy galerie
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1948   Čeští klasikové 19. století
1949   Klasikové českého malířství ve sbírkách Pražského hradu
1976   Klasikové českého malířství ze sbírek Pražského hradu
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1992   Bývalí členové Umělecké besedy
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1993   České malířství XIX. století ve sbírkách České spořitelny
nedatováno   České malířství 19. století I.
Collection of Reproductions
published, title (subtitle)
1923   Quido Mánes: Don Quijote (Jednapadesát původních dřevorytů, reprodukce původní mědirytiny a jedna zinkografická reprodukce)
nedatováno   Výtvarní umělci dětem