Východočeská galerie

Book
published, title (subtitle)
1957   Dračí setba
1998   State Galleries of the Czech Republic
Subordinate Document
published, title (subtitle)
1970   Východočeská galerie
1983   Východočeská galerie v Pardubicích (Galerie muzea)
Encyclopedia
published, title (subtitle)
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž)
Program
published, title (subtitle)
1990   Východočeská galerie Pardubice (květen ´90)
1995   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Listopad 2005 - únor 2006 / November 2005 - february 2006)
2006   Program Východočeské galerie v Pardubicích / Exhibition programme of East Bohemian gallery in Pradubice (Březen - květen 2006 / March - may 2006)
Guide
published, title (subtitle)
1983   Muzea a galérie v ČSR (A-Z na cesty)
List of Institutions
published, title (subtitle)
2001   RGČR Rada galerií České republiky
2017   Muzea Pardubického kraje
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1990   Východočeská galerie Pardubice (duben ´90)