Hermína Melicharová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1961   Hermína Melicharová
1968   Kresby a knižní grafika Hermíny Melicharové
1972   Hermína Melicharová: Ilustrace, kresby
1974   Hermína Melicharová
1976   Hermína Melicharová: Obrazový cyklus dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého
1977   Hermína Melicharová: Obrazový cyklus Dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého a ilustrace
1983   Hermína Melicharová: Ilustrace, obrazy, kresby, grafika
1991   Hermína Melicharová: Grafika a knižní ilustrace
2002   Hermína Melicharová: Životní dílo (grafika, ilustrace, malba)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1955   První celostátní výstava užité grafiky
1955   Deset let Československé lidově demokratické republiky ve výtvarném umění
1957   Nová grafika v Hollaru (Druhý díl - hosté)
1957   Nová grafika členů a hostů Skupiny čs. umělců grafiků Hollar
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Bilance 58
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar
1960   Bilance 1960
1961   Hollar 1961
1961   Katalog výstavy užitého umění a průmyslového výtvarnictví u příležitosti 40. výročí založení Komunistické strany Československa
1963   Bilance 1962-63 (Průmyslových výtvarníků U. B.)
1964   Bienále užité grafiky Brno ´64 (Československý plakát a propagační grafika)
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1966   2. bienále užité grafiky Brno 1966 / 2e Biennale d´Art Appligué Brno 1966 (Mezinárodní výstava knižní grafiky a ilustrace / Exposition Internationale d´Art Graphique du Livre ei d´Illustration)
1966   Československé nejkrásnější knihy 1965
1966   Bilance 66 (V. členská výstava skupiny průmyslových výtvarníků U.B.)
1967   50 let SČUG Hollar
1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967
1967   Čehoslovačka lepa knjiga 1945-1965 (Izložba)
1968   50 let SČUG Hollar
1968   SČUG Hollar k 50 letům republiky
1970   Československé nejkrásnější knihy 1969
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století
1977   Pražské motivy v grafice
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Čeští ilustrátoři dětem (Výstava k Mezinárodnímu roku dítěte)
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Exlibris (Soudobá knižní značka)
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců
1982   Novoročenky (Soudobé novoroční tisky)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Česká moderní ilustrace
1987   Československý exlibris 1987
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1971-1978
1989   Současná česká grafika
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Současná česká kniha
1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1991   Grafika členů SČUG Hollar
1991   Drobná grafika členů
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   Exposition de l'Association de la gravure tcheque Hollar
1994   Současná česká grafika
1995   Česká grafika (SČUG Hollar)
1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno
2003   Umění je abstrakce (Česká vizuální kultura 60. let)
2003   Art is Abstraction (Czech Visual Culture of the Sixties)
2003   Z pohádky do pohádky / A Fairy-Tale Parade
2004   Český filmový plakát 20. století
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2007   Exotismy ve výtvarném umění XX. století v Čechách a na Moravě / Exoticisms in 20th-century Art in Bohemia and Moravia
2013   Czech Posters for Film (From the Collection of Terry Posters)
nedatováno   Letní výstava členů
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1978   Obraz města v současném malířství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1978   Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1984   Ilustrace, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Illustration, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (VIII. Man - Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Vystavují hosté Hollaru, Mladá fronta, 13, 14, 1957/01/16, 3-3
1957   Nová grafika v Hollaru, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 9-
1957   Výstava ilustrací v Mladé frontě, Výtvarná práce, 5, 10, 1957/05/24, 10-
1957   Výstava mladých ilustrátorů, Hollar, 29, 2, 1957, 83-83
1958   Hosté v Hollaru, Výtvarná práce, 6, 1, 1958/01/24, 12-
1961   Umění Hermíny Melicharové..., Hermína Melicharová, , , 1961, -
1961   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 9, 12, 1961/06/26, 8-9
1961   Bilance 1960, Výtvarná práce, 9, 4, 1961/02/28, 5-6
1965   Ilustrátorka Hermína Melicharová, Knižní kultura, 2, 9, 1965/09/30, 368-377
1968   V okresní knihovně v Branýse nad Labem byla 2. června otevřena..., Výtvarná práce, 16, 12-13, 1968/07/18, 2-
1983   Červenec, srpen (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 8-8
1984   Životní bilance Hermíny Melicharové (Výstavy), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 55-56
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1969   Kresby a knižní grafika Hermíny Melicharové
1972   Hermína Melicharová; Ilustrace a kresby
1976   Hermína Melicharová: Obrazový cyklus dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého a obrazy - kresby - grafika - ilustrace - plakáty
2002   Hermína Melicharová (1923-2000): Životní dílo ((grafika, ilustrace, malba))
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1984   Hermína Melicharová: Ilustrace - obrazy - kresby - grafika, Jan Kudláček: Ilustrace dětské knihy
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
Album
published, title (subtitle)
1982   Pocta Emilu Fillovi od českých a slovenských výtvarných umělců
Archive Fund
published, title (subtitle)
2017   Sbírka úmrtních oznámení (Inventář)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1977   Hermína Melicharová: Grafika, ilustrace
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1996   Bibliofilie z dílen současných českých grafiků členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1998   Jubilanti ´98
2002   Duchovní rozměr grafiky
Funeral Card
published, title (subtitle)
2000   Hermína Melicharová (akademická malířka)
Poster
published, title (subtitle)
1977   Hermína Melicharová: Dvanáct měsíců v obyčejích lidu českého
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Occassional Print
published, title (subtitle)
1960   Skupina československých umělců grafiků Hollar
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
nedatováno   Knižní velkokoobchod v Praze
List of Deceased
published, title (subtitle)
nedatováno   Seznam úmrtí
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1966   Aktuální tendence českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Seznam exponátů)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
2013   Terry Posters