Hermína Melicharová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   Bilance 1962-63, Výtvarná práce, 11, 6, 1963/04/28, 3-3
1964   Nástup mladé generace v Hollaru, Hollar, 34, , 1964, 25-31
1966   Hermína Melicharová doprovodila..., Výtvarná práce, 14, 3, 1966/02/17, 10-
1978   Glosy k ilustrační tvorbě, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 29-32