Miroslav starší Šnajdr

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1989   OL–13–89, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 11, 1989/05/30, 5-
1990   Avantgardistische Kunst aus der ČSSR (Zu einer Ausstellung im Kupferstich-Kabinett Deresden), , , , , 3-
2003   Umění = abstrakce, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 8, 2003/04/17, 1-
2004   Šedesátá léta v Železného sbírce jsou skvělá (Kolekce českého umění zapůjčená Galerií Zlatá husa v Praze se představuje v Domě umění v Brně), Mladá fronta Dnes, , , 2004/09/30, -
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
1999   Aukce / Auktion / Auction (České moderní a současné umění / Moderne und Zeitgenössische Tschechische Kunst / Czech Modern and Contemporary Art)
Text
published, title (subtitle)
1992   Nová geometrie