Jitka Svobodová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1969   Jitka Svobodová: Obrazy
1978   Jitka Svobodová: Kresby tužkou
1979   Jitka Svobodová: Kresby
1979   Jitka Svobodová: Kresby, objekty (Situace 3)
1982   Jitka Svobodová: Kresby
1988   Jitka Svobodová: Kresby 1982-8
1994   Jitka Svobodová
1995   Česká kresba 2 (Jitka Svobodová)
1996   Jitka Svobodová: Oči
2005   Jitka Svobodová: Obrácený pohled / Reverse View
2010   Jitka Svobodová: Kouře a věci
2017   Jitka Svobodová: Venku a uvnitř / Outside and Inside
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1969   2. pražský salón
1969   Výstava mladých ´69
1970   Výstava mladých 70
1972   Výstava mladých 72 (Kresba - Grafika - Obrazy - Plastika - Ilustrace)
1974   Výstava Aktivu mladých výtvarníků při MV SSM v Praze
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1980   Člověk (Prostor člověka)
1981   Táborské setkání
1982   Kresba / socha / grafika (Hvězda 1982 / Hájenka)
1982   Od kresby k prostoru
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Motiv okna v díle deseti současných českých výtvarných umělců (Fára, Jetelová, Klimeš, Kmentová, Nešleha, Sozanský, Svoboda, Svobodová, Šimotová, Veselý)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1984   Obraz a objekt
1988   České zátiší 20. století
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Střední věk
1989   Střední věk / Középnemzedék
1989   Restaurátorské umění (Podíl českých výtvarných umělců na péči o kulturní památky)
1990   Současná česká kresba
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   V dimenzích prázdna / In the Void
1991   Ve vztahu k prostoru / In Relation to Space
1992   Minisalon
1992   Svetlo v tmách (Divadlo hudby Olomouc 1968-1989)
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   České výtvarné umění 1960-1990 / Czech Visual Art 1960-1990 (Středočeská galerie v Praze, Muzeum moderního umění / The Mid-Bohemian Gallery, Museum of Modern Art)
1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
1993   Přírůstky (Výběr z let 1987 - 1992)
1993   Otevřené dveře (Nové sdružení pražských malířů)
1993   Hermit (Letokruhy / Growthrings)
1995   Mosty (Nové sdružení pražských umělců)
1995   České výtvarné umění XX. století (Ze sbírek Českého muzea výtvarných umění)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   Aktuelle Tschechische Zeichnung
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1997   Ouplná lůna
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Made in CZ (Aktuelle Tschechische Zeichnung)
1997   Sovinec 1995 - 1997
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění)
1999   Přírůstky sbírek státních galerií České republiky z let 1990 - 1997
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Dva konce století / The End of Two Centuries (1900 - 2000)
2001   Jiří Kolář sběratel / Collector
2001   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2001   Možnosti proměny I (České umění 1970-2000 ze sbírek Českého muzea umění v Praze)
2001   Barevná socha
2002   Objekt - objekt / Object - object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in time)
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2002   Poezie magického realismu
2003   Ejhle světlo
2004   La boite en valise - oder die neue welt liegt mitten in Europa (Nový svet leží uprostred Evropy)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Prostor a čas
2006   Galerie Šternberk 2006
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2009   V spektru rozmanitosti 11+1
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011 (Galerie hlavního města Prahy, 2/2-1/5 2011)
2012   Muzeum umění Olomouc 1951-2011
2012   12 let Galerie v Kapli
2012   Psovo slunce (Expresivně laděné kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové)
2013   Život Galerie hlavního města Prahy (50)
2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2014   Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Nový zlínský salon 2017 / New Zlin Salon 2017 (Trienále současného umění / Triennale of Contemporary Art)
2017   Zaostřeno na neurčito
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2018   Grey Gold: At my Fingertips
2018   Tangenty / Tangents
2018   Osm
2019   Retina (Možnosti malby (1989-2019))
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
2020   Minulé století (Dvacet osobností)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1979   L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
1984   Mladá kresba, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1984   Zeichnungen junger künstler, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1993   Contemporary Czech Painting, G+B Arts International Limited, East Roseville
2018   S (ne)lidskou tváří?!: 1938-1989, Národní galerie v Praze, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2010   Obrácený pohled - Jitka Svobodová (Symposium k poetice a interpretaci díla Jitky Svobodové), Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (N-Ž), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1999   Český biografický slovník XX. století (III. díl Q-Ž), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2005   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2005 (XV. St - Šam), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1971   Kresby mladých 70, Výtvarná práce, 19, 2, 1971/01/19, 4-
1979   L´oeil de Jitka Svobodova..., L'art aujourd'hui en Tchecoslovaquie, , , 1979, 125-126
1980   Výstavy Jihomoravského kraje (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 1, 1980, -
1984   Jitka Svobodová, Mladá kresba, , , 1984, 46-47
1985   Věc (Kresby Jitky Svobodové od r. 1978), Někdo něco 2, , , 1985, 39-39
1986   Slunce Jitky Svobodové, Někdo něco 3, , , 1986, 26-27
1986   Jaký zážitek z oblasti umění byl pro tebe v roce 1985 nejsilnější? (Tuto otázku jsme položili výtvarníkům, které jsme v posledních dnech potkali), Někdo něco 3, , , 1986, 70-72
1988   Osobité projevy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 7, 1988/06/21, 5-
1990   Kresby a objekty Jitky Svobodové, Výtvarné umění, 1, 4, 1990/04/12, 32-41
1990   Věci a živly, Výtvarné umění, 1, 4, 1990/04/12, 42-43
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 8-8
1991   Prostor pro devět (Výstava mírně úkolová), Lidové noviny, 4, 104, 1991/05/10, 9-
1992   Umění jako důkladné udělání, Umění a řemesla, 34, 3, 1992, 55-57
1993   Jitka Svobodova, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 174-177
1993   One-Person Exhibitions, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 210-217
1993   Biography, Contemporary Czech Painting, , , 1993, 218-235
1993   Zpráva z Martigny, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 1, 1993/01/07, 16-16
1995   Doplňkový průvodce výstavami, Mladá fronta Dnes, , , 1995, 19-19
1998   Těl(es)a a jejich duše (Jitka Svobodová), Vesmír, 77, 6, 1998/06, 359-
2003   Muzeum Kampa (Otevřeno) (Praha, Muzeum Kampa, od 9. 9., stála expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 16, 22, 2003/11/20, 1-1
2004   Josef Pleskot - Čestmír Dobeš - Jana Kantorová - Jitka Svobodová - Jiří Trčka - Zdeněk Rudolf - Isabela Grosseová, úprava cesty Jelením příkopem na Pražském hradě. 1996-2002, Česká architektura a její přísnost, , , 2004, 184-191
2004   Josef Pleskot - Peter Lacko - Radek Lampa - Pavel Rydlo - Jitka Svobodová, centrum Metrostav v Praze 8-Libni, Koželužská ulice 2246, ulice Zenklova. 1997-2000, Česká architektura a její přísnost, , , 2004, 208-215
2006   Výstavy v Galerii Šternberk v letech 2001-2006, Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 13-15
2006   Kosmická zátiší Jitky Svobodové (Úvodní slovo k výstavě Jitky Svobodové Kresby a objekty), Galerie Šternberk 2006, , , 2006, 44-46
2006   O 163 interpretacích - Kalendáře pro Jindru Štreita, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 19, 10, 2006/05/11, 16-
2009   V spektru rozmanitosti: 11+1, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 10, 2009/05/14, 1-1
2010   Genesis díla a znalost předmětu, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 15-18
2010   Vzhled jako diference, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 19-22
2010   Zamyšlení nad dílem Jitky Svobodové, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 23-25
2010   Metafyzický civilismus (?) Jitky Svobodové (Příspěvek k interpretaci kresebného díla J. S.), Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 26-28
2010   Provizorní prostor, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 29-31
2010   K sémantice prostoru v kresbách Jitky Svobodové, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 32-34
2010   Kresba z druhé strany, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 35-38
2010   Jitka Svobodová - obrazy posledních let, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 39-40
2010   Malá úvaha o věcech a prázdnu v kresbách Jitky Svobodové, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 41-42
2010   Klidná povznesenost (Výtvarnice Jitka Svobodová a zametání listí v lese), Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 54-55
2010   Perspektivy (Jitka Svobodová), Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 56-56
2010   Kosmická zátiší Jitky Svobodové, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 57-58
2010   Kresby Jitky Svobodové, Obrácený pohled - Jitka Svobodová, , , 2010, 59-61
2010   Kulturní servis: Výstavy, Respekt, 21, 41, 2010/10/11, 62-63
2010   V mracích a kouřích, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 21, 2010/10/21, 16-
2010   Jitka Svobodová – Kouře a věci, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 23, 21, 2010/10/21, 16-
2011   Smalt art Vítkovice 2011, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 19, 2011/09/22, 8-8
2012   Jitka Svobodová: Vedle mne, 2002, Josef Pleskot: Na cestě, , , 2012, 212-213
2014   Jádra 1964-2013 (Jevy), Zářivý krystal: Bohumil Kubišta a české umění 1905 - 2013: Průniky, Střety, Přesahy, , , 2014, 96-111
2017   Jitka Svobodová: Vždy se snažím dostat se k nějaké podstatě, Prostor Zlín, 24, 3, 2017, 14-19
2020   Grey Gold: Na dosah ruky, Prostor Zlín, 27, 3, 2020, 15-19
WWW
published, title (subtitle)
  Jitka Svobodová (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1969   Jitka Svobodová: Obrazy
1982   Kresba, socha, grafika
1982   Jitka Svobodová: Kresby
1983   Jitka Svobodová: Kresby a objekty
1986   Jitka Svobodová: Kresby
1995   Jitka Svobodová: Česká kresba 2
1996   Jitka Svobodová: Oči (Kresby a objekty)
1997   Jitka Svobodová: Kresby, objekty
1998   Jitka Svobodová: Květy, oči, předměty
2001   Jitka Svobodová: Pastely a objekty (1996 - 2000)
2003   Jitka Svobodová: 2000 + 3 / vedle mne
2005   Jitka Svobodová: Obrácený pohled
2006   Jitka Svobodová: Kresby a objekty
2017   Jitka Svobodová: Venku a uvnitř / Outside and Inside
2020   Jitka Svobodová: Neklidné ticho
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1980   Člověk Prostor člověka
1981   Táborské setkání
1982   Od kresby k prostoru (Výstava kreseb a objektů mladých výtvarníků)
1983   Prostor, architektura, výtvarné umění
1983   Výtvarné sympozium Chmelnice - Mutějovice 83
1988   Věra Janoušková: Smalty, Jitka Svobodová: Kresby objekty
1989   Střední věk
1990   90 autorů v roce ´90
1991   V dimenzích prázdna
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Ve vztahu k prostoru
1992   Situation Pragoise
1992   V dimenzích prázdna
1994   Jitka Svobodová, Jiří Štourač
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Made in CZ - práce na papíře (soubor zakoupený pro Grafickou sbírku vídeňské Albertiny bankou Creditanstalt)
2001   Barevná socha
2001   Objekt / objekt Object / Object (Metamorfózy v čase / Metamorphoses in Time)
2005   Prostor a čas
2005   ´La boîte en valise´- oder ´Die Neue Welt liegt mitten in Europa´
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2009   V spektru rozmanitosti / In the Spectrum of Diversity
2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+)
2014   Zářivý krystal / Glittering Crystal (Průniky, střety, přesahy / Intersections, Collisions, Overlaps)
2016   Ticho kresby
2018   Osm
2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019))
Almanach
published, title (subtitle)
2004   Akademie výtvarných umění v Praze / Academy of Fine Arts in Prague (Program, informace / Programme, Informations)
informační leták / informace autorská
published, title (subtitle)
2020   Jitka Svobodová: Neklidné ticho
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2017   Grey Gold: At my Fingertips
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Jitka Svobodová: Blízké prostory
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2001   Možnosti proměny I. (České výtvarné umění 1970 - 2000 ze sbírek ČMVU v Praze)
Map/Plan
published, title (subtitle)
1983   Chmelnice Mutějovice
objekt
published, title (subtitle)
1985   Oheň a slunce (Barevná socha)
Program
published, title (subtitle)
1990   Akademie výtvarných umění Praha (Program a informace 1990)
2009   Galerie hlavního města Prahy (Květen - srpen 2009)
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+)
Guide
published, title (subtitle)
2019   Retina (Možnosti malby (1989–2019))
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (4)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1991   Situace 1970 - 1989 (České a slovenské výtvarné umění v 70. a 80. letech na Ostravsku)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Text
published, title (subtitle)
1983   Výtvarné sympozium Chmelnice - Mutějovice 1983
Press News
published, title (subtitle)
1988   Z nových zisků Národní galerie v Praze z let 1984-1986, 4. část (I. Práce umělců, kteří vstoupili do českého výtvarného života po roce 1945, II. Práce členů SVU Mánes - dar Svazu českých výtvarných umělců Národní galerii v Praze)
2009   V spektru rozmanitosti: 11+1 (Boštík, Boudník, Grygar, Kmentová, Kolíbal, Kučerová, Malich, Nepraš, Sopko, Svobodová, Šimotová + Brabec ze sbírek Galerie hlavního města Prahy)
2009   Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti
2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011
2011   Fundamenty & sedimenty / Vzpoura hraček 2011 ((Dlouhá))
2020   Radikální ženy
Introductory Text
published, title (subtitle)
1998/03/30   Jitka Svobodová: Květy, oči, předměty