Zdeněk Jan Maria Rossmann

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2004   Neznámá území českého moderního umění (Pod lupou genderu), Nakladatelství Argo, Praha
2016   Pionýři a roboti (Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
Encyclopedia
published, title (subtitle)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1955   Zpráva komise pro spartakiádu, Výtvarná práce, 3, 4, 1955/02/25, 5-
1957   Zpráva o činnosti sekce užitého umění a průmyslového výtvarnictví, Výtvarná práce, 5, 15, 1957/08/09, -
1957   Bedřich Václavek a moderní kultura, Výtvarná práce, 5, 15, 1957/08/09, 3-
1958   Brusel - ceny Světové výstavy, Výtvarná práce, 6, 18, 1958/10/25, 6-8
1959   Meziválečná architektonická avantgarda, Výtvarná práce, 6, 23-24, 1959/01/06, 2-5
1966   O zanedbávanom výtvarnom úseku, Výtvarná práce, 14, 13, 1966/07/07, 8-
1993   Los aňos treinta: La extraňa pareja, el Funcionalismo y el Surrealismu (The 1930s: The Strange Bedfellows, Functionalism and Surrealism), El Arte de la Vanguardia en Checoslovaquia 1918-1938 / The Art of the Avant-garde in Czechoslovakia 1918-1938, , , 1993, 292-391
1993   Třicátá léta: podivné partnerství - funkcionalismus a surrealismus, Umění pro všechny smysly, , , 1993, 124-172
2007   Jaroslav Rössler, Fotogenie identity / The Photogeny of Identity, , , 2007, 112-121