Zdeněk Jan Maria Rossmann

from - to, institution, city, (notes)
1927 - 1941   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), (studijní pobyt)
1932 - 1938   Škola umeleckých remesiel, Bratislava (Bratislava), (pedagog)
1939 - 1943   Škola uměleckých řemesel (ŠUŘ), Brno (Brno-město), (profesor)
1943 - 1945   Koncentrační tábor Mauthausen, Mauthausen, ()