Petr Wittlich

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1963   Otto Gutfreund: Kresby, Praha
1992/05/26 - 1992/06/21   Situace 92, Praha
1994/06/01 - 1994/10/30   Alfonf Mucha: Pastely, plakáty, kresby a fotografie / Pastels, posters, drawings and photographs, Praha
1994/09/22 - 1997/11/06   Vladimír Špaček, Praha
1997/05/03 - 1997/10/19   Důvěrný prostor / Nová dálka: Umění pražské secese, Praha
1997/10/09 - 1997/11/06   Pavel Nešleha: Práce z poslední doby, Praha
2000/05/04 - 2000/08/20   Tvorba sochaře Ladislava Šalouna (1870-1946), Praha
2002/05/02 - 2002/05/31   Josef Mařatka a Auguste Rodin v Praze 1902, Praha
2003/07/08 - 2003/10/05   Jan Preisler: 1872 - 1918, Praha
2007/09/19 - 2007/11/25   Zaostalí, Praha
2010/09/24 -   Bílkova vila, Praha
2010/09/24 - stálá expozice   Ateliér Františka Bílka, Praha
2010/11/09 - 2011/02/28   Alfons Mucha: Tváře, Kutná Hora (Kutná Hora)
2012/04/05 - 2012/06/17   Jan Preisler: Žena a jezdec u jezera / Frau und Reiter am See, 1905, Cheb (Cheb)
2016/05/04 - 2016/09/25   Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880-1914 / The Restless Figure: Expression in Czech Sculpture 1880-1914, Praha
2017/08/24 - 2017/09/21   Ellen Jilemnická, Praha