Jiří Beránek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1979   Jiří Beránek: Plastiky
1983   Jiří Beránek: Dvůr (Prostor a kresby)
1994   Jiří Beránek: Břevno v oku tvém
1998   Jiří Beránek: Přítmí paměti
2012   Stanislav Malý: Ukryto před světem
2014   Jiří Beránek: Před setměním
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1988   12/15 Pozdě, ale přece
1989   Střední věk
1991   Prostor Zlín / Raum Zlín (Výtvarné kompozice v exteriéru města)
1992   Barok a dnešek
1992   Baroque and the Present
2005   Exprese / Expressiveness
nedat.   Sochařská stezka na Klenové a její proměny / Der Bildhauerweg und seine Metamorphosen
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2003   Na začátku je čára (Rozhovory s výtvarníky), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
2015   Ateliér profesora Jiřího Beránka (Specific LandArt), Západočeská univerzita, Plzeň (Plzeň-město)
2015   Studio of Jiří Beránek (Specific LandArt), Západočeská univerzita, Plzeň (Plzeň-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1994   Jste členem Volného seskupení 12/15. Jaký význam pro vás členství dosud mělo a co pro vás znamená dnes? (JIří Beránek), U zdymadla - Volné seskupení 12/15, , , 1994, 1-1
1998   Kolem čeho chodíme nejblíž, je často nejtěžší objevit (Praha, Pražský hrad, Belveder, Jiří Beránek: Přítmí paměti, 14. 5. - 6. 7.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 13, 1998/06/25, 12-12
2001   Sochy v životní velikosti, Rozhovory, , , 2001, 9-12
2006   Jak je na tom 12/15? (Anketa), Revue Art, , 3, 2006/3, 2-3
Exercise Book
published, title (subtitle)
  Jiří Beránek / tři sešity poznámek