Kamil Lhoták

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Karel Kuklík: Portréty a ateliéry šedesátých let
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1946   Přítomnost české literatury pro mládež, Václav Petr, Praha
1965   Smysl moderního umění, Československý spisovatel, Praha
1976   Typographia (Písmo, ilustrace, kniha), Státní nakladatelství technické literatury, n.p. (SNTL), Praha
1986   Panorama českého výtvarného umění, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
2017   Neztratit se v propastné tůni nahraditelnosti (Život a dílo Jana Hertla), Knihovna kardinála Berana, Plzeň (Plzeň-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Tschechische Kunst der 20er und 30er Jahre (Avangarde und Tradition, Textband), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1940   Ilustrace v knihách pro mládež, Literatura pro mládež, , , 1940, 5-20
1946   Členská výstava Umělecké besedy, Národní osvobození, 17, , 1946/12/28, -
1947   Obrazy Františka Grosse, Národní osvobození, 18, , 1947/06/13, -
1953   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce, 1, 13, 1953/04/16, 5-5
1953   Činnost spolku grafiků Hollar (Drobné zprávy), Výtvarná práce, 1, 13, 1953/04/16, 5-5
1953   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce, 1, 14, 1953/04/30, 5-5
1953   Výstava kreseb SČUG Hollar, Výtvarná práce, 1, 24, 1953/09/18, 4-4
1954   Členská výstava SČUG Hollar, Výtvarná práce, 2, 3, 1954/02/12, 6-6
1955   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce, 3, 20-21, 1955/11/15, 15-15
1956   Jmenný seznam základního kádru členů Svazu, Výtvarná práce, 4, 9, 1956/06/05, 2-2
1956   Přehled výtvarných výstav v republice, Výtvarná práce, 4, 24-26, 1956/12/31, 15-15
1957   Kronika, Výtvarná práce, 5, 1, 1957/02/02, 11-11
1957   Kronika, Výtvarná práce, 5, 2, 1957/02/15, 11-11
1957   Kronika, Výtvarná práce, 5, 4-5, 1957/03/30, 15-15
1957   Malá, ale nikoli nevýznamná, Mladá fronta, 13, 47, 1957/02/23, 3-3
1958   Výtvarník a film, Výtvarná práce, 6, 21, 1958/12/02, 12-
1959   Otakar Mrkvička: Jindřich Wielgus..., Výtvarná práce, 7, 5, 1959/03/17, 4-
1960   František Dvořák: František Tichý kresby (Recenze), Výtvarné umění, 10, 3, 1960/07/09, 138-138
1960   Kreslený film (K 15. výročí založení pražského studia Bratři v triku), Výtvarné umění, 10, 5, 1960/08/05, 215-224
1962   Umění a technika, Výtvarná práce, 10, 8, 1962/05/17, 6-7
1962/08/18   Podnětná výstava, Výtvarná práce, 10, 14, 1962/08/18, -
1963   Počátky Skupiny 42, Výtvarná práce, 11, 19-20, 1963/11/01, 1-
1965   Pražské výstavní jaro, Plamen, 7, 6, 1965/06, 172-173
1966   Tschechoslowakische Kunst der Gegenwart (Eine nicht ganz repräsentive Ausstellung in der Akademie der Künste in Westberlin), Die Andere Zeitung, 12, 34, 1966/08/25, 13-13
1966   Aktuální tendence, Výtvarná práce, 14, 22, 1966/11/03, 1-3
1966   Retour de Tchécoslovaquie, periodikum, , , 1966/10/20, -
1966/08/18   K čemu je umění, Výtvarná práce, 14, 16, 1966/08/18, 1-1
1967   AICA na Kubě, Výtvarná práce, 15, 1, 1967/01/12, 2-
1968   Půdorys kritického soudu, Výtvarné umění, 18, 1-2, 1968/03/20, 45-58
1968   Touto výstavou chceme připomenout..., Česká moderní grafika ze sbírek Galerie Benedikta Rejta v Lounech, , , 1968, 0-0
1968   Hollar 50, Výtvarná práce, 16, 4, 1968/03/20, 11-
1969   Tradice české krásné knihy (dokončení), Glosy ze Strahova, , 9/10, 1969, 14-17
1970   Lo sviluppo dell´arte cecoslovacca..., 50 e uno grafici cecoslovacchi, , , 1970, 0-0
1970   Návrat starého mistra, Výtvarná práce, 18, 10, 1970/05/12, 2-
1977   Výtvarní umělci k Říjnu, Lidová demokracie, , , 1977/12/10, -
1977   Umění a život, Výtvarná kultura, 1, 1, 1977, 6-28
1977   Léto v jižních Čechách (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -
1977   Krajská galerie v Hradci Králové (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 1, 6, 1977, -
1978   Pražské výstavy - leden a počátek února (Kronika), Výtvarná kultura, 2, 2, 1978, -
1978   Současná ilustrace české dětské knihy, Výtvarná kultura, 2, 3, 1978, 11-22
1978   Zářivý svět Stanislava Vajceho, Výtvarná kultura, 2, 4, 1978, 56-58
1979   Co přinesli čeští ilustrátoři dětem, Výtvarná kultura, 3, 5, 1979, 1-11
1979   Pražské výstavy (Kronika), Výtvarná kultura, 3, 3, 1979, -
1979   Přehled výstav (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 3, 4, 1979, -
1979   Životní jubileum Oty Janečka, Lidová demokracie (Praha), , , 1979/08/15, -
1980   Výtvarní umělci dětem, Výtvarná kultura, 4, 1, 1980, 1-9
1980   Galerie výtvarného umění v Chebu (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 2, 1980, -
1980   Stránky z deníku, který psala historie, Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, 1-5
1980   Jihomoravský kraj (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 3, 1980, -
1980   Česká krajinomalba na přehlídce čs. výtvarného umění 1980, Výtvarná kultura, 4, 5, 1980, 19-25
1980   Národní galerie jubilující, Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, 1-13
1980   Pražské výstavy červen-srpen (Kronika), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, -
1980   Přehled výstav duben, květen, červen, červenec (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 4, 6, 1980, -
1981   Kouzelný svět Zdenka Seydla, Lidová demokracie, 37, 300, 1981/12/19, 5-5
1983   K výstavě zasloužilého umělce Jana Smetany (Zprávy z krajů - Západočeský kraj), Výtvarná kultura, 7, 4, 1983, 11-12
1984   Krajina poutá české umělce jako velké téma..., Česká krajina, , , 1984, 7-13
1984   Galérie výtvarného umění Olomouc (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 18-19
1984   Pražské výstavy listopad, prosinec (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 8, 2, 1984, 0-0
1984   Česká krajina (K výstavě ve Valdštejnské jízdárně v Praze), Výtvarná kultura, 8, 3, 1984, 8-16
1984   Poznámky k výstavě Současná česká grafika, Výtvarná kultura, 8, 4, 1984, 18-23
1984   Pražské výstavy - květen, červen (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 8, 5, 1984, 10-11
1984   Galérie umění v Karlových Varech... (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 8, 5, 1984, 21-21
1984   Severočeská galérie v Litoměřicích (Galérie, muzea), Výtvarná kultura, 8, 6, 1984, 20-20
1984   Souznění, Rudé právo, 65, 260, 1984/11/02, 5-5
1986   Výstava k Měsíci knihy, Lidová demokracie, 42, 63, 1986/03/15, 5-
1989   Největší výstava grafiky u nás (Mánes '89), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 3, 1989/02/07, 5-
1989   Malé české Christie's, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 24, 1989/11/28, 1-2
1990   Výtvarníci animovaného filmu, , , , , 6-11
1994   Skupina 42 (Výběr z grafické tvorby), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 7, 1994/04/07, -
1995   Umělecká a občanská odpovědnost poválečné generace, Výtvarné umění, , 3-4, 1995, 8-19
1996   Paříž vždycky přítahovala malíře..., Paříž nad Otavou, , , 1996, -
1997   Krajina jako otevřený problém (Praha, Národní galerie, Veletržní palác, 6. 11. 1997 - 16. 8. 1998), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 26, 1997/12/18, 1-1
1997   České imaginativní umění (Je koncept "české imaginativní umění" udržitelný?), , , , , 1-
1997   30 let Lyry Pragensis, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 10, 13, 1997/06/26, 6-
1998   Umění koláže (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 14. 7. - 6. 9.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 16-17, 1998/08/27, 16-16
1999   Počátky Skupiny 42, Cestou necestou, , , 1999, 49-57
1999   O barvách (Litoměřice, Galerie výtvarného umění, 25. 6. - 30. 8.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 16-17, 1999/08/26, 12-12
2000   V Moravské galerii znovu a jinak (Brno, Moravská galerie, Pražákův palác, Nová instalace českého výtvarného umění 20. století, stálá expozice), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 1, 2000/01/13, 12-
2000   Karlovarská galerie bilancuje, , , , , 1-4
2001   Nová figurace, České umění 1938-1989, , , 2001, 318-320
2001   Koláž výtvarných myšlenek, nápadů a her (Výstava Jiří Kolář sběratel nabízí v pražském Veletržním paláci originální procházku umělckou historií), Lidové noviny, , , 2001/10/25, -
2001   Jiří Kolář, sběratel, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 14, 25 - 26, 2001/12/20, -
2002   Různorodá tvář české moderní grafiky (V obou patrech výstavní síně Mánes se otvírá pohled na českou grafiku posledních padesáti let), Lidové noviny, , , 2002/03/18, 30-30
2003   Triumf českého surealismu a klasické moderny, Art & Antiques, , 1-2, 2003/01-02, 20-
2003   Pražské Dorotheum (Rekordní cena za barokní obraz), Art & Antiques, , , 2003/05, 14-15
2003   Antikva Nova Praga (Obrazy, grafika a starožitnosti v 61. aukci), Art & Antiques, , , 2003/05, 16-
2003   Aukce Forum 9/11 (Výtvarné umění 19. s 20. století), Art & Antiques, , 6, 2003/06, 16-
2003   Solidní výsledek bez velkého elánu (1. Art Consulting Brno na Žofíně), Art & Antiques, , , 2003/11, 18-19
2003   Úspěšná moderna v 11. aukci Forum Prudens, Art & Antiques, , , 2003/11, 20-
2004   Nečekaný zájem o české krajiny (Březnová aukce v Dorotheu), Art & Antiques, , 5, 2004/05/02, 20-21
2004   Avantgarda a moderna (55. aukce Antikvariátu dr. Prošek), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 24-24
2004   140 let a co dál? (Retrospektiva Umělecké besedy), Art & Antiques, , , 2004/01/02, 89-90
2004   Vše pro firmu, Jiří Šalamoun: Čtvrté kolo u stolu, pátá noha na papíře, , , 2004, 3-4
2004   Špála, Černý, Čapek na špičce aukce, Art & Antiques, , 11, 2004/11, 20-
2004   Skvělý akvarel Antonína Procházky (Aukce 1. Art Consulting Brno na Žofíně), Art & Antiques, , 11, 2004/11, 21-
2005   Václav Havel v Umělecké besedě, Život, 1 (22), 1, 2005, 16-17
2005   Umělecká beseda 1863 - 2003, Život, 1 (22), 1, 2005, 23-27
2006   Česká moderní grafika získávala..., Česká grafika 60. let, , , 2006, 0-0
2008   Noční chodec, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 16-17, 2008/08/28, 3-
2008   Orbis Artis, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 11, 2008/05/29, -
2008   Ze sbírky Galerie Zlatá husa, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 13, 2008/06/26, 3-
2008   Rok spokojených, Art & Antiques, , 2, 2008/02, 21-26
2009   Krajinář města, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 6, 2009/03/19, -
2010   Horejc za tři čtvrtě milionu, Art + Antiques, , 5, 2010/05/04, 19-
2011   Rekordní Sutnar, Art + Antiques, , 1, 2011/01/07, 16-17
2011   Přehlídka rekordů, Art + Antiques, 10, 6, 2011/06/06, 22-23
2011   Mikulka, Kolář a design, Art + Antiques, , 7-8, 2011/07/12, 26-
2011   Šimon a sklo, Art + Antiques, , 11, 2011/11/07, 18-18
2011   Od Lhotáka po Gabriela, Art + Antiques, , 11, 2011/11/07, 21-21
2011   Rekordní Brožík, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 25-25
2011   První pokus, Art + Antiques, , 12 + 1, 2011/12/12, 27-29
2011   Motor & Art, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 16-17, 2011/08/25, 6-6
2012   Další večerní, Art + Antiques, , 7 + 8, 2012/07/13, 23-24
2012   Kvalitní maličkosti, Art + Antiques, , 11, 2012/11/08, 22-22
2012   Souček a sklo, Art + Antiques, , 11, 2012/11/08, 22-23
2012   Přehled milionových položek vydražených v roce 2011, Ročenka ART+, , , 2012/02, 81-93
2012   Vladimír Fuka, Deník 1952, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 1, 2012/01/12, 13-
2013   Přehled milionových položek vydražených v roce 2012, Ročenka ART+, , , 2013/02, 81-96
2013   Od bibliofilií po současnost, Art + Antiques, , 4, 2013/04/08, 18-18
2013   Klub milionářů, Art + Antiques, , 3, 2013/03/08, 20-22
2013   Od Pištěka po Chwalu, Art + Antiques, , 6, 2013/06/07, 19-22
2013   Muzika a Uprka, Art + Antiques, , 10, 2013/10/08, 17-18
2013   Postiženi normalitou, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 26, 16-17, 2013/08/29, 4-
2014   Filla a další navrátilci, Art + Antiques, , 3, 2014/03/10, 17-18
2014   Směřování k Řádu, Česká katolická publicistika I., , , 2014, 19-27
Photography
published, title (subtitle)
1965   Kamil Lhoták
1967   Kamil Lhoták
Occassional Print
published, title (subtitle)
2002   Byla to skupina s velkým S
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie moderního umění v Hradci Králové