Adéla Matasová

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1971   Adéla Matasová
1972   Adéla Matasová: Plastiky, grafika
1982   Adéla Matasová
1986   Adéla Matasová: Reliefy
1988   Adéla Matasová: Reliéfy
1989   Adéla Matasová: Instalace
1990   Adéla Matasová
1991   Adéla Matasová: Instalace
1992   Adéla Matasová
1993   Adéla Matasová
1994   Adéla Matasová
1997   Adéla Matasová: Zastavení v čase 1963 - 1997
2001   Adéla Matasová: Fiktivní projekty / Fictitious Projects
2005   Adéla Matasová: Meziprostory / Interspaces
2008   Adéla Matasová
2019   Adéla Matasová: Interface 2014-2017
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1965   Výstava mladých 65
1966   Jarní výstava 1966
1966   Výstava mladých / Exposition des Jeunes (Brno 1966)
1967   Nová jména
1967   Nové cesty II (Mladá generace)
1967   Výstava mladých 67
1967   Kunstforum Göhrde 67
1968   Výstava mladých ’68
1968   1. bienále výzkumu grafiky
1969   2. pražský salón
1970   Soudobá československá grafika
1970   Hosté Hollara 1970
1970   50 e uno grafici cecoslovacchi
1970   Festival dell’Arte Cecoslovacca: 77 grafici
1970   Czechoslovak Graphics 1960-1970
1970   Výstava mladých 70
1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
1971   Komorní grafika 1970
1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky)
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1981   9 (Devět) (Věra Janoušková, Magdalena Jetelová, Ellen Jilemnická, Adéla Matasová, Petra Oriešková, Jaroslava Pešícová, Hana Purkrábková, Jaroslava Severová, Dana Vachtová)
1982   15 - Dobříš 1982
1983   20 let Galerie hlavního města Prahy (Výstava ze sbírek)
1984   Galerie Dialog E. V. (1983 - 1984)
1985   České umění papíru / Czech Paper Art
1987   České umění 20. století, Obrazy, plastiky, kresby, grafika (Přírůstky Alšovy jihočeské galérie za léta 1980 - 1985)
1988   Forum '88
1988   České zátiší 20. století
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Contemporary Czechoslovak Prints
1989   Svornost 89'
1989   Současná česká grafika
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   90 autorů v roce ´90 (Nové cesty kresby a grafiky)
1990   Paper Art ´90 (První celostátní výstava)
1990   Papiriál 90
1990   Papiriál 90
1991   Alternativy české a slovenské tapiserie 1991
1992   Šedá cihla 35/1992
1992   Minisalon
1993   Europe Without Walls (Art, Posters and Revolution 1989-93)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
1997   Česká koláž
1997   Umělecké dílo ve veřejném prostoru / Artwork in Public Space
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1997   Czech Collage
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Sympozium železné plastiky 1998
1999   Trans Globe
2000   Na volné téma…, ale k věci / On a free theme…, but to the point
2000   Via 2000
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2001   Doteky / Contacts (Mezinárodní sympozium v přírodě: 3. pracovní setkání pedagogů a studentů vysokých uměleckých škol na Sýpce Klenová / International Open-air Symposium: 3rd workshop of teachers and students from arts schools at Klenová Granary)
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Ejhle světlo
2004   Šedesátá / The sixties
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   Pražské ateliéry
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Strenght and Will: Czech Prints from behind the Iron Curtain, a Gift of the Anne and Jacques Baruch Collection
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2008   Corpus delicti (Grafické listy nejen ze sbírky Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě)
2009   Nanoscope (Mezioborový projekt propojující umění, vědu a technologie)
2009   Umělecká beseda (Věčná pomíjivost / Eternal Transience)
2011   Terra (non)firma / (Ne)pevná půda
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2011   Projekt 10 + 10 / Rekognoskace (Galerie Via Art 1991-2011)
2013   Doma
2014   Grey Gold (České a slovenské umělkyně 65+)
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Mistrovská díla ze sbírky České spořitelny - současná česká grafika a kresba / Masterpieces from the Collection of Česká spořitelna - Contemporary Czech Graphic Arts and Drawings
2016   Nevratný posun / Irreversible Shift
2018   Pocta suknu (Textil v kontextu umění)
2018   Grey Gold: At my Fingertips
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2021   Všemi směry / In All Directions (Devadesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy/Klenová / The Nineties from the Klatovy/Klenová Gallery´s Collections)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2016   Stará garda, Nakladatelství Argo, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1990   Opatov 1990 Opatov 1991, Galerie Studio Opatov, Praha
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
2005   Vladimír Holan: Noční hlídka srdce (Sborník k výstavě), Památník národního písemnictví, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2002   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2002 (VIII. Man - Miž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2005   Kdo je kdo (Osobnosti české současnosti), Agentura Kdo je kdo, _
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1966   Galéria mladých uviedla..., Výtvarná práce, 14, 10, 1966/05/26, 5-
1967   Tschechische Kunst, Kunstforum Göhrde 67, , , 1967, -
1991   Pohyb a otisk myšlení (Adéla Matasová), Vesmír, 70, 7, 1991/07, 418-
1992   Šedá cihla podruhé, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 19, 1992/09/17, 8-8
1994   Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem / Institut výtvarné kultury a Katedra výtvarné výchovy PF, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 7, 19, 1994/09/15, 1-2
1996   Střepy z mozaiky, Výtvarné umění, 20, 1-2, 1996, 178-184
1997   Všechno je koláž, Česká koláž, , , 1997, 19-27
1997   Profily autorů (Adéla Matasová), Česká koláž, , , 1997, 155-155
2000   Výstava Trans Globe je docela zábavná podívaná (Expozice v pražské výstavní síni Mánes hledá odpověď na otázku: Přinesou nová média i nová poselství?), Lidové noviny, , , 2000/01/14, 13-
2008   Výstava Forum '88, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 21, 21, 2008/10/23, 2-
2009   Nanoscope, ohnisko třetí kultury, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 22, 14 - 15, 2009/07/09, 6-
2020   Grey Gold: Na dosah ruky, Prostor Zlín, 27, 3, 2020, 15-19
2021   Cena Ministerstva kultury pro Matasovou, Krumbachovou a Fragnera, Art Antiques, , 11, 2021/11/12, 4-4
WWW
published, title (subtitle)
  Adéla Matasová (artlist.cz)
  Umělecká beseda (artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1982   Adéla Matasová: Grafika/plastia
1988   Adéla Matasová: Reliéfy
1989   Adéla Matasová: Instalace
1991   Adéla Matasová
1991   Adéla Matasová
1991   Adéla Matasová: Instalace
1992   Adéla Matasová
1992   Adéla Matasová
1993   Adéla Matasová: Komunikace
1995   Adéla Matasová: Tumby
1997   Adéla Matasová: Zastavení v čase
1998   Adéla Matasová: Dešťová stěna II (Umělecké dílo ve veřejném prsotoru)
2008   Adéla Matasová: Mluv ke mně / Talk to me
2020   Adéla Matasová: Dialog (Grafiky a reliéfy ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary)
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1970   Současná československá grafika
1971   Komorní grafika (Galerie Hollar)
1982   Setkání
1982   Výstava patnácti výtvarnic
1988   Forum 1988 (Možnosti umění v prostoru)
1989   Svornost 89'
1990   90 autorů v roce ´90
1991   Spirit of time, spirit of place & Czech works on paper
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
1992   Šedá cihla 35/1992
1994   Adéla Matasová: Komunikace II, Barbara Benish: Apokalypsa
2000   Na volné téma
2001   Adéla Matasová: Fiktivní projekty / Fiktive Projects, Andrew Topolski: Rozhraní / Interface
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2005   Jubilanti Umělecké besedy
2005   Pražské ateliéry
2007   Od sochy... (České sochařství 2. poloviny 20. století ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2009   Doxnano
2009   Doxnano
2011   Souznění / Consonance 2011
2013   Doma
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+ / Czech and Slovak female artists over 65+)
2016   Teorie chlupatého míče
2021   Rozhraní
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2004   Umění a starožitnosti / Art and Antiques
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
2014   Zóna v pohybu / Zone in motion
2017   Grey Gold: At my Fingertips
2017   Album 76
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
Collective Catalogue List
published, title (subtitle)
1992   20 let výtvarných výstav v Makru (1972-1992)
Poster
published, title (subtitle)
1992   Šedá cihla 35/1992
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Occassional Print
published, title (subtitle)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
Program
published, title (subtitle)
2014   Grey gold (České a slovenské umělkyně 65+)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2021   60.–70. léta 20. století / The 1960s and 1970s (4)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1971   Výstava výtvarníků Prahy 3 a 10
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
1991   Seznam členů Sdružení Čech, Moravy a Slezska (stav ke 30.11.1991)
Text
published, title (subtitle)
2001   Adéla Matasová a Andrew Topolski
nedatováno   Setkání - tenisové dvorce - Sparta 1982
Press News
published, title (subtitle)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému