Boris Jirků

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1984   Boris Jirků: Ilustrace a motivy Gabriela Márqueze
1988   Boris Jirků: Obrazy, kresby, ilustrace
1988   Boris Jirků: Ilustraciones referentes a motivos de Gabriel García Márquez
1989   Boris Jirků
1990   Boris Jirků: Ilustrace, obrazy
1996   Boris Jirků
1997   Boris Jirků: Kreslíř, ilustrátor, malíř a sochař
2000   Boris Jirků
2002   Boris Jirků: Obrazy, ilustrace
nedatováno   Boris Jirků
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Roman Havlík, Jaroslav Horálek, Helena Horálková, Jaroslav Hylas, Boris Jirků, Zdeněk Řehořík
1983   II. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky)
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Výtvarní umělci Jihomoravského kraje
1985   3. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1986   Brněnští výtvarníci
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství
1987   4. bienále tvorby mladých výtvarníků Jihomoravského kraje
1988   XIII. bienále užité grafiky Brno 1988
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Setkání / Begegnungen (Kresby mladych umelcu NDR a CSSR / Zeichnungen junger Künstler der DDR und der CSSR)
1989   Mladí Janu Bauchovi
1989   Výstava pěti v Kolíně (Sochy, obrazy, grafika)
1989   Přírůstky umělecké sbírky obrazů a kreseb v roce 1989
1990   Současná česká kniha
1990   Člověk v obraze (Výběr ze současného figurativního malířství)
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Diseňo gráfico de Checoslovaquía
1990   Z tvorby mladých výtvarníků
1991   Vizuální interpretace / Visuelle Interpretationen (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy / Zeitgenössisches grafik-design und illustration aus Südmähren)
1991   Ze současné kresby
1992   Lipany poprvé naposled
1992   XV. Bienále užité grafiky Brno 1992 / Biennale of Graphic Design Brno 1992 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky / International Exhibition of Illustration and Editorial Art)
1992   ZA (Za děti, Za děti postižené mozkovou obrnou, Za dveřmi)
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1992   Česká a slovenská kresba (1989 - 1992)
1993   1. aukční salon výtvarníků (169 dárců pro konto Bariéry)
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1993   Výtvarné umění na Kolínsku od 40. let po současnost
1993   Jaroslav Horálek, Boris Jirků, Ivan Komárek, Richard Konvička, Vít Vejražka
1994   Mánes Mánesu
1994   Vizuální interpretace II (Současný grafický design a ilustrace z Jižní Moravy)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Ze současné tvorby (90. léta)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1997   Velký formát / Large format
1997   Státní galerie ve Zlíně 1990 - 1997 / National Gallery in Zlín 1990 - 1997 (Aktivity instituce v nových oborových a společenských souvislostech / Activities of the Gallery in new branch and social relationships)
1998   Zeitgenössische Kunst aus Ost- und Südosteuropa
1999   Eros 2 v evropské grafice v průběhu staletí
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
2000   Pohádkový svět komiksu
2001   Nejkrásnější české knihy konce 20. století
2001   Žrouti, jedlíci, labužníci
2001   II. Moravský salón grafiky 2001
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Z depozitáře Nadace Český fond umění
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2004   3 Czech Artists (Michael Rittstein, Boris Jirků, Vladimír Kokolia)
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Figurama 04
2005   Exprese / Expressiveness
2005   Jubilanti Hollaru 2005
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Osm malířů velkých formátů
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2006   His Master´s Freud (150. výročí narození Sigmunda Freuda / 150th anniversary of Sigmund Freud's birth)
2006   Domácí úkoly a obrazy z cest (aneb s Galerií La Femme se nenudíte)
2007   Amaro Jilo
2007   Art Prague (6. veletrh současného umění / 6th International Contemporary Art Fair)
2007   Figurama 07
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Nechci v kleci! / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from collections of Olomouc Museum of Art)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2008   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II
2009   Galerie Dion (2007-2008)
2009   Figurama 09
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2010   Smalt Art (krajina / tělo / záření)
2011   Czech Art (20 rokov po... / 20 years after...)
2014   Franz Kafka dans les Beaux-Arts tchèques
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2019   Návraty
2019   Galerijní zisky (30 let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Umění v IPB / Art in IPB, Investiční a Poštovní banka, a.s., Praha
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Eros in European Graphic Art through the Centuries, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2000   101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, Nakladatelství Argo, Praha
2001   Boris Jirků (Moje džungle / My jungle / Mein Dschungel), Art et Fact, _
2005   Boris Jirků (Druhé třetí oko / The second third eye / Das zweite dritte Auge), Volvox globator, Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2018   Sto obrazů (1918 - 2018), Nadace pojišťovny Kooperativa, Praha
2018   Naše Francie (Francouzská poezie v českých překladech a ilustracích 20. století), Památník národního písemnictví, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (IV. CH - J), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1989   Slavnost barvy, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 5, 1989/03/07, 5-
1989   Mezi skutečností a podobenstvím, Výstava pěti v Kolíně, , , 1989, -
1989   Boris Jirků (Každá generace má svého šťastného keslíře...), Výstava pěti v Kolíně, , , 1989, -
1990   Podoby současného figurálního malířství, Člověk v obraze, , , 1990, 0-0
1994   V českém uměleckém prostředí..., Mánes Mánesu, , , 1994, 0-0
1997   Boris Jirků, Listy S.V.U. Mánes, 1, 3, 1997, 22-23
1997   Kresba členů S. V. U. Mánes (Praha, Mánes, dolní výstavní prostory, O kresbě, 10. 9. - 5. 10.), , , , , 0-0
1997   O výstavě Kresba členů S. CV. U. Mánes a jejich hostů, Listy S.V.U. Mánes, 1, 4, 1997/12, 21-21
2000   Boris Jirků (1955), 101 umělců v České republice / 101 Artists in the Czech Republic, , , 2000, 124-124
2005   Slovo exprese, které pochází z latinského exprimo,..., Exprese / Expressiveness, , , 2005, 5-12
2005   In its broadest form, the word expressiveness,..., Exprese / Expressiveness, , , 2005, 13-21
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 15-17
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1988   Boris Jirků (obrazy a kresby)
1993   Boris Jirků a jeho malí přátelé
1994   Boris Jirků (obrazy, ilustrace a kresby)
1996   Boris Jirků: Obrazy, kresby, ilustrace, sochy
1996   Boris Jirků: Malba
1997   Boris Jirků: Obrazy - sochy
1999   Boris Jirků: Dřevěná plastika (Kniha pro nové Milenium)
2001   Boris Jirků: Moje džungle
2002   Boris Jirků: Obrazy
2002   Boris Jirků: Obrazy a kresby
2002   Boris Jirků: Ilustrace
2002   Boris jirků: Výstava obrazů, kreseb a plastik
2003   Boris Jirků
2005   Boris Jirků: Portréty
2005   Boris Jirků: Druhé třetí oko / The Second Third Eye / Das Zweite Dritte Auge
2005   Boris Jirků: Obrazy a grafika, Márquezománie - obrazy a kresby
2005   Boris Jirků: Portréty
2005   Boris Jirků: Obrazy, grafika, ilustrace
2006   Boris Jirků: Radost z barvy
2008   Boris Jirků: Barvy hlasitého ticha
2008   Boris Jirků (obrazy)
2012   Boris Jirků
2013   Boris Jirků: Radost z malby
2015   Boris Jirků: Márquezománie
2015   Boris Jirků: Lidi
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Soudobí ilustrátoři klasické literatury v Lidovém nakladatelství. Daisy Mrázková: Kresby
1991   Lipany poprvé (Kresby, grafika, drobná plastika)
1994   Pohlaďte si králíčka (Ilustrace pro časopis Playboy)
1995   Variace pro dvě nohy (Boty - klasický doplněk v pojetí českých a slovenských výtvarníků)
1995   Ze současné tvorby (90. léta)
1996   Tři týdny české grotesky
1997   Šlí party
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1999   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1999 (V. ročník)
1999   Kruh prstenu (Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů)
2000   Pohádkový svět komiksu
2000   Ostrov klidu / Nature morte vive! / Stilleben lebt (Současné české zátiší)
2001   Vánoční výstava
2001   Žrouti jedlíci labužníci (Praha)
2001   Žrouti jedlíci labužníci (Litoměřice)
2001   Žrouti jedlíci labužníci (Znojmo)
2001   Předvánoční setkání s uměním
2002   Kresby z let 1960-2002
2002   Malá pocta jedné fotografii (aneb Výstava domácích úkolů)
2002   II. salon živých & mrtvých (Prodejní výstava obrazů, kreseb, grafik a plastik uspořádaná ke 100. výročí narození Toyen)
2002   Zvíře (obrazy-kresby-grafika-fotografie-plastika)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Mánes ve mlýnici
2003   Artelerie (Gemälde, Graphiken, Skulpturen)
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
2004   Žena & automobil
2004   Různé podoby lásky (Přehlídka současného umění)
2005   Exprese / Expressiveness
2005   Domácí úkoly na téma Žena, víno, zpěv
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   Bez hranic
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2006   Vyhnání z ráje (VIII. domácí úkol)
2006   His Master´s Freud
2006   Eros in Art
2006   Boris Jirků a jeho žáci
2008   Nechci v kleci / No cage for me! (České a slovenské umění 1970-1989 ze sbírek Muzea umění Olomouc / Czech and Slovak Art 1970-1989 from Colection of Olomouc Museum of Art)
2008   Skutečná klasika
2008   5. salón živých a mrtvých
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2010   Bláznivý barevný svět
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2010   Czech Art (20 rokov po... / 20 Years after...)
2010   20 / 10
2010   Domácí úkoly - žena
2010   20/11 (Díla 20 žijících a 11 nežijících autorů)
2011   Táňa Rjabininová & Boris Jirků
2011   Xénia Hoffmeisterová, Michael Rittstein, Boris Jirků
2011   20/12
2011   Stalo se za barevného dne (Výstava prací studentů oboru ilustrace a grafika ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a jejich pedagogů)
2011   Džungle (Hommage a Henri Rousseau)
2012   Metamorfozy (Česká plastika 1912 - 2012)
2014   Beautifull fifteen II
2016   Stejně jsme se sešli
2017   6. salón živých a mrtvých
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   35. aukce (Obrazy, kresby 19.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   I. aukce moderního umění
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   4. aukce moderního umění / Aukce umění a starožitností (Oboustranný aukční katalog)
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   Aukce č. 2 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (3. 2. 2008)
2008   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (5. 10. 2008)
2008   60. aukce Aukční Galerie Kodl a 72. aukce Aukční síně Vltavín a mimořádná aukce Konta Bariéry
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (17. 5. 2009)
2009   Aukce: Mistrovská díla starého a nového umění (4. 10. 2009)
2009   11. Aukce
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   29. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2015   Aukční katalog 2/2015: Výtvarné umění
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2015   Aukční katalog listopad 2015 (Výběr výtvarného umění)
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2016   Aukční katalog říjen 2016 (Výběr výtvarného umění)
2016   Day Sale 2016: Aukce mistrovských děl 19.-21. století (Day Sale Prague XVI.) (9. 10. 2016)
2016   140. aukce (Moderní a současné umění 19. a 20. století)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
2019   Zahradní aukce
2020   Aukce umělci „dětem ulice“ 2020
Bibliographical Catalogue
published, title (subtitle)
1990   35 let Odeonu (Knihy oceněné 1953 - 1987)
Diary
published, title (subtitle)
2004   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2005
Letter
published, title (subtitle)
  Dopis prezidenta republiky Václava Klause rektorovi Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Borisovi Jirků
Email
published, title (subtitle)
2004   V Canbeře dnes vernisáží…
2005   Velvyslenctví České republiky uspořádalo…
Graphics
published, title (subtitle)
2001   Tanec po smrti ideí
2002   Zjevení sv. Jana
2005   Z cyklu Dolce vita
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
nedatováno   Galerie Mona Lisa
Calender
published, title (subtitle)
2006   Jindrovi
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1987   Boris Jirků
1999   Boris Jirků
2012   Boris Jirků: Košt
2015   Boris Jirků: Pod slupkou
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1999   Současná česká ilustrace
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Ejhle figura (Kresby)
2004   Eros, eros, eros (Láska, nahota, erotika v díle mistrů minulých, současných a budoucích)
2005   Pavel Sukdolák: Lepty, pastely / Letní kolekce
2010   Jubilanti Hollaru 2010
Painting
published, title (subtitle)
2004   Adélka se mračí
Picture
published, title (subtitle)
1978   Horká
1983   Autoportrét
1983   Zdenička s kočkou
1983   V koupelně
1984   Hruška
1985   Sklenice
1985   Čtyři
1989   Dary moře II.
1996   Po noci přijde den
1999   Barevné stíny léta
2005   Baroko trvá
2006   Pohyblivá fiesta barev
2007   Slunce Toskánska
2007   Le Pouget – ve světle
2008   Slzy v dešti
2009   Dobráci penězoměnci
Periodical
published, title (subtitle)
1997   Listy S.V.U. Mánes (O kresbě)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2005   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2005)
2010   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2010)
Poster
published, title (subtitle)
1996   Kresba Mánesa
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
1989   Akční výbor Občanského fóra Mánes
1989   Seznam členů Akčního výboru výtvarníků OF
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1989   Mladí Janu Bauchovi (Informace pro tiskovou konferenci, seznam vystavených prací)
1990   Výstava výsledků stipendií za rok 1989 - malíři, sochaři, grafici
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
Press News
published, title (subtitle)
1992   ZA (Za děti Za postižené mozkovou obrnou Za dveřmi)
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)