Boris Jirků

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Eros v evropské grafice v průběhu staletí, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2005   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague 1885-2005, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1988   Antošová, Rulf a ti druzí, Svobodné slovo, 44, 133, 1988/06/08, 5-5
1988   Grafika a kresba na Salónu 88, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 10, 1988/08/02, 5-
1989   Překvapení v Heidelbergu, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 23, 1989/11/14, 6-
1992   Soukromá mozaika (Co zajímavého najdete v některých pražských privátních galeriích), Večerník Praha, , , 1992/02/05, 6-6
1992   Paseka, dům a krásné knihy (S Váchalem ´ve znaku´, Otázky pro nakladatele Ladislava Horáčka), Večerník Praha, , , 1992/03/13, 4-4
1992   Z Pasekovy zahrádky (Knihkupectví s výstavami, Hovoříme s nakladatelem L. Horáčkem), Večerník Praha, , , 1992/02/13, 6-6
1993/05/27   Kolínský výtvarný maratón, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 6, 11, 1993/05/27, 3-
1994   Imaginární setkání, Lidové noviny, , , 1994/12/02, 10-10
1996   Kresba Mánesa (Semily, Muzeum a Pojizerská galerie, 2.8.-20.10.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 23, 1996/11/07, 7-7
1997   Česká groteska - příběh jednoho fenoménu / Czech Grotesque - a Story of One Phenomenon, Česká groteska / Czech Grotesque, , , 1997, 0-0
2005   Výstava Mona Lisa se koná…, Metro, , , 2005/03/07, 12-12
Occassional Print
published, title (subtitle)
2010/04/17   Big thanks for big things (Jiřímu Šalamounovi k pětasedmdesátinám)