Miroslav Míčko

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1944   Umění nebo život (Rozhovory a vyznání), Národní práce, Praha
1946   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Družstevní práce, Praha 1
1946   Ludvík Kuba (Malíř), Jaroslav Janeček, Praha
1948   Lev Šimák, Výtvarný odbor Umělecké besedy, Praha
1950   Mikoláš Aleš, Tiskové podniky Rovnost, Brno (Brno-město)
1950   Národní umělec Ludvík Kuba, Práce, vydavatelství a nakladatelství, Praha
1952   Mikoláš Aleš, Orbis, Praha
1952/07   Vlast, Orbis, Praha
1954   Vlast, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1956   Mikoláš Aleš: Nástěnné malby, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1956   Francisco de Goya y Lucientes: Caprichos, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1957   Václav Sivko, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1959   Malíř svého lidu (Čtení o Mikoláši Alšovi), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1959   V. V. Novák, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1961   Jan Kojan, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1962   Člověk v umělci, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1968   Malíř svého lidu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1969   Expresionismus, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1970   Paul Cézanne, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1975   Paul Cézanne, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Paul Cézanne, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
2004   Umění nebo život (Rozhovory a vyznání), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
nedatováno   Francisco de Goya y Lucientes: Caprichos, Spring Books, Londýn (London)