Miroslav Míčko

date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1954/04/26 - 1954/06/01   Czechosłowacka sztuka plastyczna XIX i XX wieku, Varšava (Warszawa)
1964/03/20 - 1964/04/30   Naivní umění v Československu, Praha
1965/10/08 - 1965/11/14   Tschechoslowakische Kunst Heute: Profile V, Baden-Baden
1966/09/18 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha
1966/09/23 - 1966/10   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha
1966/09/23 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha
1966/09/23 - 1966/10/16   Aktuální tendence českého umění. Obrazy, sochy, grafika, Praha
1967/02/17 -   Umění Německé spolkové republiky, Praha
1969/05/06 - 1969/05/19   L´art tchèque actuel, Paříž (Paris)