Jaromír Funke

from - to, institution, city, (notes)
0 - 1935   Kolín (Kolín), Kolín (Kolín), ()
1931 - 0   Bratislava (Bratislava), Bratislava (Bratislava), (vyučuje fotografii)
1935 - 0   Grafická škola (1940-1944), Praha, (pedagog)
1944 - 0   Praha, Praha, (pomocný dělník v družstvu Dorka)