Stanislav Diviš

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Stanislav Diviš
1988   Stanislav Diviš
1993   Stanislav Diviš: Obrazy 1985-1992
1995   Stanislav Diviš: Zbytky
1997   Stanislav Diviš
2001   Stanislav Diviš: Dva světy, obrazy
2006   Stanislav Diviš: Květy z ráje
2011   Stanislav Diviš: Střepy, zbytky, doteky
2013   Stanislav Diviš: V hlavní roli barva
2014   Stanislav Diviš: Z nových cyklů
2015   Stanislav Diviš: Zbytky
nedatováno   Stanislav Diviš: Zbytky
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1986   Mladí pražští výtvarníci
1987   Lidový dům Praha Vysočany
1987   Tvrdohlaví
1988   Výstava patnácti (Generace osmdesátých let)
1988   Humor ´88 (Kresby, obrazy, plastiky, objekty)
1988   Prešparty '88 (Stretnutie československých výtvarníkov)
1988   Výstava pätnástich (Mladí českí a moravskí výtvarníci)
1989   Mladí Janu Bauchovi
1989   Popis jednoho zápasu (Česká výtvarná avantgarda 80. let)
1989   2. výstava Umělecké skupiny Tvrdohlaví
1989   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles
1989   Tvrdohlaví
1989   Tschechische Malerei heute
1989   Tvrdohlaví
1990   Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures
1990   Úsměv, vtip a škleb
1990   Dialogue Prague - Los Angeles
1990   Jiří David, Stanislav Diviš, Vladimír Kokolia
1990   40 Artistes Tcheques et Slovaques 1960-1990
1991   Beitrag zum Glück / Příspěvek ke štěstí (Junge Kunst der 80er Jahre aus der Tschechoslowakei)
1991   Jiná geometrie
1991   3. výstava umělecké skupiny Tvrdohlaví
1991   Bez distance / Ohne distanz
1992   Sovinec 1989/91
1992   Einblicke - Tschechische und Slowakische Kunst der Gegenwart
1992   Galerie MXM 1991
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   Krajina / Landscape (1. výstava Sorosova centra současného umění / 1st exhibition of the Soros Center for Contemporary Arts Prague)
1993   Příběhy bez konce (Princip série v českém výtvarném umění)
1993   Galerie MXM 1992-1993
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Starozákonní motivy v českém umění dvacátého století
1995   Zkušební provoz / Test Run (Má umění mladé? / Does art have young ones?)
1996   Česká abstraHce
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Actual Textile Art: Tapiserie / Tapestries (Výstava ručně tkaných, vázaných tapiserií a koberců realizovaných v Moravské gobelínové manufaktuře Valašské Meziříčí)
1996   Respekt - Vzpomínky na budoucnost
1996   Galerie MXM
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1998   České umění 1900-1990 ze sbírek Galerie hlavního města Prahy
1998   Dílna 98 (Mikulovské výtvarné sympozium, pátý ročník)
1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
1998   Czech Art 1900-1990 (from the collections at the Prague City Gallery)
1999   Tak daleko, tak blízko / So Far, So Close: NOKIA ROAD-D1
1999   …a co sbírky (Přírůstky Muzea umění Olomouc za léta 1985 - 1998)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2000   Traja z pekného páru
2001   Stanislav Diviš: První světová výsava dislektického realismu, Stefan Milkov: Sochy a domácí potřeby
2001   Jenewein Kutná Hora (II. sympozium současného výtvarného umění)
2002   X (10 let Galerie Caesar v Olomoucké radnici)
2002   Nové přírůstky sbírek z let 1996-2001 (Adámek Alt st. Balabán Birchler-Suchánková Černický Diviš Franta Jenewein Klusáček Koníček Krčil Kunc Mainer Petrbok Placht Reynek Surůvka Šedivý Šmíd Špaňhel Trabura)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure, Structure as Image
2003   Art Prague (Veletrh současného umění / Contemporary Art Fair)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2004   Three of a nice pair / Três de um bonito par (Ivan Csudai, Stanislav Diviš, Laco Teren)
2005   Hudba ve výtvarném umění
2005   Nové přírůstky sbírek Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory z let 1996-2004
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací)
2005   Druhý dotek (Principy interpretace v tvorbě současných českých a slovenských umělců)
2005   Prague Biennale 2: Expanded Painting / Acción Directa
2006   Česká malba 1985-2005 (Sbírka Richarda Adama)
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno-Berlín)
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let / The Generation of the 1980s)
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Art Prague (7. ročník veletrhu současného umění / 7th International Contemporary Art Fair)
2008   Dialogy - kalendáře pro Jindru Štreita
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2010   David / Diviš / Merta / Načeradský / Nikl / Střížek ve sbírce České pojišťovny
2010   _Regional-Global Part I: Zeitgenösissche Kunst der Sammlung MAS Mikulov Art Symposium "dílna" Tschechien_Österreich - _Part II: "ZUMODERNE" Kunst - KunstSportGruppe hochobir Slowenien_Österreich
2010   Clan: Diviš, Hanvald, Popaja, Štědrý
2010   Druhotvary 2 (Interpretace partitur Leoše Janáčka)
2010   1984-1995: Česká malba generace 80. let / Czech Painting of the 1980s Generation
2012   12 let Galerie v Kapli
2012   Jiří David, Stanislav Diviš: ...probatum est
2014   Zlatý věk (Reminiscence kubismu v současném výtvarném umění)
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2014   Stavy mysli: Za obrazem / States of Mind: Beyond the Image (Stálá expozice GASK - Galerie Středočeského kraje / Permament Exhibition of GASK - Gallery of the Central Bohemian Region)
2014   Divnej ročník / An Odd Year (21. Mikulovské výtvarné sympozium dílna 2014)
2015   Tvrdohlaví 2015
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2017   Plný kontakt / Full Contact
2018   Jiří Franta & David Böhm (Sbírky jinak / před-za-skrz-v)
2018   Stavy mysli / Za obrazem / States of Mind / Beyond the Image (Obměny a intervence / Interventions and Innovations)
2020   20. století, 80. - 90. léta / The 1980s and 1990s (1)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Proměny soudobého výtvarného umění, Státní pedagogické nakladatelství, n.p., Praha
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2005   Awangarda w cieniu Jałty (Dztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989), Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznaň (Poznań)
2008   Diviš, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2013   Pictures of Czech Postmodernism, Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2015   Sport je umění / Sport is art (Sportovní tematika v českém výtvarném umění 20. a 21. století / Sports themes in Czech art of the 20th and 21st centuries), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
2019   Raději sbírat motýly?, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1988   Opatov 1988, Kulturní středisko Opatov, Praha
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2000   Splátka na dluh (Dokumentace českých výtvarníků narozených v padesátých letech / Czech artists born in the 1950s and 1960: a record), Torst, Praha
2008   Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze / Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2011   České umění 1980-2010 (Texty a dokumenty), Vědecko-výzkumné pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1998 (II. D - G), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1986   Mladí pražští výtvarníci (Bačkovský, Císařovský, David, Diviš, Gabriel, Nikl, Placht, Rajnišová, Střížek), Někdo něco 5, , , 1986, 49-72
1987   Neděle na výstavě (Nestrkat hlavu do písku), Rudé právo, , , 1987/07/06, -
1988   Názorová pluralita umění dnešní éry postmodernismu..., Prešparty '88, , , 1988, 0-0
1988   From Prague (Tradition becomes a moral obligation), Flash Art, , 139, 1988/03, -
1988   Tvrdohlaví, Československý architekt, 34, 12, 1988, -
1988   Zpráva o založení umělecké skupiny "Tvrdohlaví" (publikováno v Flash Art No 139, March - April 1988), Někdo něco 11, , , 1988, 37-37
1989   Tvrdohlaví podruhé, Tvorba, , 38, 1989/09/20, 8-8
1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 31, 15 (1571), 1989/03/28, 7-12
1989   Kdo měl 22. 12. 1987 v 17 hodin čas a chuť..., Tvrdohlaví, , , 1989, 0-0
1989   Tschechische Malerei heute (Der Versuch einer Deutung), Tschechische Malerei heute, , , 1989, 14-20
1989   Skok mladých výtvarníků z periférie do centra Prahy aneb Podruhé Tvrdohlaví, Mladá fronta, , , 1989, -
1989   Tvrdě o Tvrdohlavých, Svobodné slovo, , , 1989, -
1989   Opět Tvrdohlaví, Lidová demokracie, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví - čas (národní) sebereflexe (K výstavě v pražské výstavní síni ÚLUV), Rudé právo, , , 1989/09/13, -
1989   Tvrdohlaví kriticky, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví podruhé, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 19, 1989/09/19, 3-
1989   Tvrdohlaví znovu na scéně, Zemědělské noviny, , , 1989/09/16, -
1989   Úsměv, vtip a škleb, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 14, 1989/07/11, 4-
1989   Opět Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 18, 1989/09/05, 3-3
1990   Realita nebo iluze, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 33-36
1990   II. výstava Tvrdohlavých, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 37-40
1990   Poznámky na okraj výstavy v Lidovém domě ve Vysočanech 1. 7. - 10. 7. 1987, Výtvarná kultura, 14, 3, 1990, 41-45
1990   De Hårde Hoveder / Les Tetes Dures (Kort historie, Personerne / Brève histoire, Personnages), Tvrdohlaví / De Hårde Hoveder / Tetes Dures, , , 1990, -
1991   Příspěvek ke štěstí, Beitrag zum Glück / Příspěvek ke štěstí, , , 1991, 0-0
1991   Jiná geometrie (Název výstavy je vlastně pleonasmem,...), Jiná geometrie, , , 1991, 0-0
1991   Stále Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Národní Tvrdohlaví, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 22, 1991/10/31, 1-4
1991   Ztvrdlí Tvrdohlaví, Občanský deník, , , 1991/09/30, 0-0
1991   Současná výstava v nejvyšším patře Městské knihovny v Praze je Hledání Tvrdohlavých, Práce, , , 1991/10/09, 0-0
1991   Tvrdohlaví napotřetí (Tajná znamení a Kašpárkův pád), Lidové noviny, , , 1991/06/30, 0-0
1991   Tvrdohlaví III (v Národní galerii), Mladá fronta Dnes, , , 1991/09/13, 0-0
1991   Postmoderna v Národní galerii, periodikum, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví a Róna zvláště (Nechce se mi věřit...), Tvorba, , 38/39, 1991, 22-22
1991   Splněn tajný sen Tvrdohlavých: Dobytí Národní galerie, Rudé právo, , , 1991, 0-0
1991   Tvrdohlaví 1987 - 1990, Výtvarné umění, , 1, 1991, 41-44
1991   Bylo - nebylo (Stanislav Diviš), Vesmír, 70, 11, 1991/11, 658-
1992   Tvrdohlaví, Sovinec 1989/91, , , 1992, 0-0
1992   Výstava 30 výtvarníků v Lidovém domě, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 5, 23, 1992/11/12, 2-2
1992   Die tschechoslowakische Kultur..., Einblicke - Tschechische und Slowakische Kunst der Gegenwart, , , 1992, 0-0
1992   Paradoxy nejen Stanislava Diviše, Výtvarné umění, , 3, 1992, 34-39
1993   Stanislav Diviš, Krajina / Landscape, , , 1993, 52-53
1995   Stanislav Diviš (z cyklů Partitury a Zbytky), Detail, 1, 1, 1995/10, 16-
1995   K otázkám nového expresionismu v české malbě 80. let, Umění, 43, 4, 1995, 354-369
1997   Die Graphikeditionen der PORTFOLIO Kunst AG, Portfolio, Newsletter, , 2, 1997, 13-15
1999   Tvrdohlaví chalupáři (Stará parta ve Valdštejnské jízdárně), Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Ale přece: Tvrdohlaví spolu vystavují po osmi letech, Mladá fronta Dnes, , , 1999/04/15, 18-18
1999   Tvrdohlaví (Místo prologu, Kalendárium skupiny 1987-1991, Místo epilogu), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 10-27
1999   Stanislav Diviš, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 34-37
1999   Stanislav Diviš (obrazová část), Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 89-99
1999   Ohlédnutí za jedním zápasem (Praha, Valdštejnská jízdárna, Tvrdohlaví V., 16. 4. - 23. 6.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 12, 12, 1999/06/10, 1-1
1999   Tvrdohlaví ve Valdštejnu, Týdeník Rozhlas, , , 1999, -
1999   Tvrdohlaví se po letech sešli v Jízdárně Pražského hradu, Lidové noviny, , , 1999/04/17, -
1999   O Tvrdohlavých s odstupem deseti let, periodikum, , , 1999, -
2009   Tvrdohlaví po dvaceti letech, Revue Art, , 1, 2009, 20-25
2010   Podivnost v české postmoderně, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 154-167
2010   Strangeness in Czech Post - Modernism, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 154-167
2010   Zpráva z Prahy (Tradice jako morální závazek), Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 195-200
2010   Malba 80. let v Čechách, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 208-213
2010   Znaky identity, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 226-229
2010   Příspěvek ke štěstí, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 233-241
2010   Realita nebo iluze, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 316-320
2010   Vědecký realismus, Jana Ševčíková - Jiří Ševčík: Texty, , , 2010, 495-497
2010   Členové Výtvarného divadla Kolotoč, Výtvarné divadlo Kolotoč, , , 2010, 251-252
2010   Obrazy sozčasných významných českých malířů z přelomu 80. a 90. let 20. stol. obsažených ve sbírce uměleckých děl České pojišťovny, David / Diviš / Merta / Načeradský / Nikl / Střížek ve sbírce České pojišťovny, , , 2010, -
2012   Probatum est, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 10, 2012/05/17, 3-
2015   Ponořit! Dive! Tauchen!, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 23-24, 2015/12/03, 12-12
WWW
published, title (subtitle)
  Stanislav Diviš (artlist.cz)
  Tvrdohlaví (artlist.cz)
  Stanislav Diviš (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1988   Stanislav Diviš: První světová výstava vědeckého realismu
1988   Stanislav Diviš: Pastely
1988   Stanislav Diviš: Obrazy
1991   Stanislav Diviš
1993   Stanislav Diviš: Obrazy 1985-1992
1993   Stanislav Diviš
1995   Stanislav Diviš
1995   Stanislav Diviš: Zbytky
1996   Stanislav Diviš: Zbytky
1997   Stanislav Diviš: Obrazy
1998   Diviš vidíš...
2000   Stanislav Diviš: Katedrála: Obrazy
2001   Stanislav Diviš: Dva světy (obrazy)
2003   Stanislav Diviš: Dva světy
2004   Stanislav Diviš: květy z ráje, Dva světy / Flowers from Paradise, Two Worlds
2005   Stanislav Diviš: Retrospektiva
2005   Stanislav Diviš: Retrospektiva ((100 x 210))
2008   Stanislav Diviš: Střepy paměti / Zbytky
2011   Za barem: Stanislav Diviš
2012   Stanislav Diviš: Krajiny vášní
2014   Stanislav Diviš: Z nových cyklů
2014   Stanislav Diviš: Medvídek do každé rodiny
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   Umělecká skupina Tvrdohlaví: 1. společná skupinová výstava uměleckých děl (David, Diviš, Gabriel, Lhotský, Milkov, Nikl, Róna, Skála, Suška, Marhoul)
1988   Prešparty '88
1988   Výstava patnácti
1989   Objekty, sochy, instalace v Technickém muzeu
1989   Umělecká skupina Tvrdohlaví
1989   Dialog Praha Los Angeles / Dialogue Prague Los Angeles (Sympozium konané u příležitosti výstavy Dialog Praha/Los Angeles)
1989   Minulost a budoucnost ve Vinohradské tržnici (plány a představy - Otevřený dialog)
1990   De harde hoveder (Tvrdohalvi - 9 kunstmere fra Prag)
1990   Dialogue Prague - Los Angeles
1991   Jiná geometrie
1993   Šedá cihla 34/1993
1993   First Part / První část (Tomáš Císařovský, Jiří David, Stanislav Diviš, Jaroslav Róna, MIchal Gabriel, Zorka Ságlová, Antonín Střížek, Jan Merta, Martin Mainer, Petr Nikl)
1996   Česká abstraHce
1996   Mrkačka
1996   Tapiserie, obraz, prostor
1996   J. David, S. Diviš a jejich žáci
1997   Mezi tradicí a experimentem (Práce na papíře a s papírem v českém výtvarném umění 1939 - 1989)
1997   Tapiserie, obraz, prostor
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1998   Nové tapiserie z Moravské gobelínové manufaktury
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví
1999   4. výstava výtvarné skupiny Tvrdohlaví / 4. Exhibiton of Artistic Group Hardheads
2000   Moderní česká kresba
2001   První a poslední (Ateliér Jiřího Davida 1994 - 2001)
2001   Jenewein Kutná Hora (2. Sympozium Současného Výtvarného umění)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2002   Obrazy ze soukromé sbírky (Pictures from the private collection)
2002   Na papíře
2003   Svět jako struktura, struktura jako obraz / World as Structure Structure as Image
2003   Umělecká skupina Tvrdohlaví
2003   SEMBION Tomáš Císařovský Stanislav Diviš Jan Merta
2005   Naturalia (Sbírky bez hranic V.: Díla ze sbírek FRAC z Velkého východu / Collections sans frontières V.: Œuvres des collections des FRAC du Grand est / Collections without Borders V.: Works from the French Eastern FRACs Collections)
2005   Prague Biennale 2: Expanded painting / Acción directa (Mezinárodní současné umění / International contemporary art)
2005   Florálie
2006   Kalendáře pro Jindru Štreita
2006   ± 50 (Generace osmdesátých let ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno - Berlín)
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2007   Kacíř & spol. / Heretic & Co. (Zlaté město / The Golden City)
2007   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   Tvrdohlaví po 20 letech
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2008   The Tvrdohlaví Group 20 Years on
2009   Šumava / Böhmerwald 2009 (Výsledky 2. ročníku česko-německého sympozia)
2009   Art Safari 18 ("sametové")
2011   Sbírka /výběr/ Mikulovská výtvarná sympozia Dílna 1994 - 2010
2014   Beautifull fifteen II
2017   Plný kontakt
2018   Hry a sny
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   Aukce umění
2006   28. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění 18.-19. století / Elita českého a slovenského moderního umění, avantgarda z let 1950-2005)
2008   9. aukční salon výtvarníků (382 dárců pro Konto Bariéry)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2015   Post-War & Contemporary Art (26. 11. 2015)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
CD-ROM
published, title (subtitle)
2003   281m2 + TZ
2004   Stanislav Diviš: Květy z ráje / Dva světy
2004/08   Stanislav Diviš: Dva světy
Work
published, title (subtitle)
1984   Krajina (z cyklu Krajiny)
1984   Okno (Z cyklu Krajiny)
1984/1985   Střechy (Z cyklu Krajiny)
1985   Krajina (Z cylu Krajiny)
1985   Trojská vinice (Z cyklu Krajiny)
1985   Krajina (cyklus Krajiny)
1986   Kresba (Mladí pražští výtvarníci) (Stanislav Diviš)
1996   Katedrála č. 21
1997   Katedrála č. 18
2002   Dva světy II. č. 1 (Extáze)
2003   Květy z ráje č. 4
2004   Květy z ráje č. 7
2004   Květy z ráje č. 6
2004   Květy z ráje č. 2
2004   Květy z ráje č. 8
2004   Květy z ráje č. 5
Theatre Program
published, title (subtitle)
1987   Výtvarné divadlo Kolotoč: Orloj (čili o muži, jenž se stal obětíl lidského nevděku na motivy pověsti Aloise Jiřáska Staroměstský orloj)
Postcard
published, title (subtitle)
nedatováno   Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Pohled do výstavy R. Kratiny, S. Diviše, F. Hodonského)
Information Leaflet / Information
published, title (subtitle)
2005   Artfest.cz
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1995   Zkušební provoz / Test Run (Má umění mladé? / Does art have young ones?)
2009   Po sametu (Současné české umění s přesahy do minulosti)
2016   Sportu zdar! / All Hail Sport! (Sport v umění / Sport in Art 1945-2016)
2019   Karafiáty a samet: Umění a revoluce v Portugalsku a Československu 1968–1974–1989 / Carnations and Velvet: Art and Revolution in Portugal and Czechoslovakia 1968–1974–1989
Calender
published, title (subtitle)
1999   Tvrdohlaví 1999
2006   Jindrovi
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   Schnittstellen
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2009   Stanislav Diviš: Ztracené světy
2017   Stanislav Diviš: Rytmy, doteky, partitury (kresby, obrazy)
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1993   Krajina v současném výtvarném umění / Landscape in Contemporary Art
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2014   Kámen barvy papír (Litografická dílna Petra Korbeláře)
Picture
published, title (subtitle)
1986   Bez názvu
1987   Doteky
1987   Sluneční vozík
1987   Trubky z Jericha
1987   Kometa
1987   Brány do nebe
1987   Živly
1987   Hora
1987   Hory
1987   Krajina
1987   Krajina
1987   Soustředné tvary I.
1987   Soustředné tvary II.
1987   Soustředné tvary III.
1987   Loď duchů
1987   Loď argonautů
1987   Loď slunce
1988   Co všechno máme I.
1988   Co všechno máme II.
1988   Instruktáž dojení
1988   Šalvěj zelená
1988   Hrách
1989   Řešení hlavolamu č. 3
1989   Řešení hlavolamu č. 4
1989   Řešení hlavolamu č. 5
1989   Řešení hlavolamu č. 7
1989   Vývoj a zánik cyklóny B
1989   Vývoj a zánik cyklóny C
1989   Vývoj a zánik cyklóny D
1989   Vývoj a zánik cyklóny H
1989   Subtraktivní tvoření barev I-1
1989   Subtraktivní tvoření barev II-1
1989   Subtraktivní tvoření barev III-1
1989   Subtraktivní tvoření barev III-2
1989   Toriceliho trubice
1990   Zbytky č. 1
1990   Řešení hlavolamu č. 10
1990   Řešení hlavolamu č. 11
1990   Řešení hlavolamu č. 13
1990   Studená fronta
1990   Dvanáct souborů č. 5
1990   Dvanáct souborů č. 6
1990   Dvanáct souborů č. 7
1990   Dvanáct souborů č. 8
1990   Dvanáct souborů č. 9
1990   Dvanáct souborů č. 10
1990   Dvanáct souborů č. 5/2
1990   Dvanáct souborů č. 6/2
1990   Spartakiáda 90 č. 4
1990   Spartakiáda 90 č. 14
1990   Spartakiáda 90 č. 15
1990   Spartakiáda 90 č. 19
1990   Spartakiáda 90 č. 30
1990   Spartakiáda 90 č. 31
1991   Malé azyly - Hynčina č. 4
1991   Malé azyly - Hynčina č. 3
1995   Zbytky č. 21
1995   Zbytky č. 6
1995   Zbytky č. 7
1995   Zbytky č. 16
1995   Zbytky č. 20
2007   Zbytky č. 15
2008   Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 16
2008   Zbytky č. 19
2008   Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 15
2009   Zbytky č. 27
2009   Zbytky č. 26
2010   Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 13
2010   Nechtěné doteky-skrytá krása č. V. 29
2010   Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 22
2010   Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 23
2010   Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 24
2011   Partitura (Simfonieta) č. 5
2011   Nechtěné doteky č. V. 52
2011   Nechtěné doteky č. V. 53
2011   Nechtěné doteky č. V. 62
2011   Nechtěné doteky č. V. 64
2011   Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 31
2011   Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 32
2011   Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 33
New Years Greeting
published, title (subtitle)
2013   PF 2014 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem)
Poster
published, title (subtitle)
1988   Výstava patnácti
1989   Úsměv, vtip a škleb
1993   Šedá cihla 34/1993
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; česká
  Aukce 2004; česká
Program
published, title (subtitle)
2006   Galerie Klatovy / Klenová: Program 2006 duben - červen
2010   Wannieck Gallery
2015   Galerie výtvarného umění v Chebu / Galerie der bildenden Kunst in Eger (Zima / Winter 2015)
Guide
published, title (subtitle)
nedatováno   Expozice českého umění 20. století
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1989   Mladí Janu Bauchovi (Informace pro tiskovou konferenci, seznam vystavených prací)
Text
published, title (subtitle)
1988/01/18   Tvrdohlaví
2004   Stanislav Diviš: Dva světy. Květy z ráje. Praha, Veletržní palác, respirium 2. patra, 35.6. - 31.10.2004 (Český rozhlas 3 - Vltava)
2005   Neilustrovaný průvodce výstavou
2017   Stanislav Diviš je zvláštní případ... (zahájení výstavy)
nedatováno   Od Tvrdošíjných k Tvrdohlavým a dál
Press News
published, title (subtitle)
1990   Pocta umělců Jindřichovi Chalupeckému
1996   Výstava Richterova vila (Respekt)
2000   Galerie umělecké skupiny Tvrdohlaví
2004   Stanislav Diviš: Dva světy, květy z ráje
2006   Kacíř & spol. (Montáž na ose Brno - Berlín)
2009   Po sametu: Současné české umění s přesahy do minulosti
Assignment/Plan
published, title (subtitle)
2005   Psychoanalysis Now! aneb His Master's Freud (Výtvarný projekt k 150. výtočí narození Sigmunda Freuda)