František Burant

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1961   František Burant: Grafika
1974   František Burant: Grafika
1985   František Burant: Grafika
1986   František Burant: Grafika
1989   František Burant
2005   František Burant: Výběr z grafického díla
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1953   Členská výstava (II. krajské středisko Umělecká beseda)
1953   II. krajské středisko Umělecká beseda: Členská výstava
1955   Členská výstava (Ústřední svaz čs. výtvarných umělců II. krajské středisko UB)
1955   III. přehlídka československého výtvarného umění
1957   Vlasta Prachatická, Adriena Šimotová, Jiří John, František Burant, Stanislav Kolíbal
1958   Nová grafika členů a hostů Skupiny československých umělců grafiků Hollar
1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958
1959   IV. přehlídka československého výtvarného umění (1959-1960)
1959   Skupina G (Balcar Burant Dydek Hadlač John Karásek Kubíček Sovák Šerých Šimotová Vysušil)
1959   Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar (SČUG Hollar)
1960   Tvůrčí skupina v Umělecké besedě
1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
1960   Hollar - Výstava novej grafiky členov SČUG Hollar
1961   Realizace
1961   Hollar 1961
1961   1. pražský festival mladé grafiky
1962   Tvůrčí skupina UB 12
1962   Kresby Hollara (Od kresby ke grafice)
1962   Tschechoslowakische Graphik
1963   Hollar; Kresby; 1963
1963   Rychnov 1963
1964   UB 12
1964   SČUG Hollar 1963 (Zakladatelé a současnost)
1964   Tvůrčí skupina UB 12
1964   Czechoslovak Graphic Art
1965   Ilustrace a grafika knih MF (Výstava k dvacátému výročí založení nakladatelství Mladá fronta)
1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR
1965   Grafika 65
1965   UB 12
1966   Tschechoslowakische Grafiker
1966   Přírůstky do sbírek Východočeské galerie Pardubice v letech 1965-1966
1967   Hejlek, Burant: Vitráže
1967   Tsjekkoslovakisk Grafikk 1967
1968   Bilanz 68
1969   2. pražský salón
1969   50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví (Mezníky vývoje v letech 1918-1968)
1969   50 Jahre der Tschechischen angewandten Kunst und industrial design (Meilensteine der Entwicklung in den Jahren 1918 - 1968)
1969   Kresby členů
1970   Mostra della grafica Cecoslovacca
1970   Česká ilustrace ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1970   Zamiary i zapasy (50 lat czeskiej sztuki stosowanej i plastyki przemysłowej)
1970   Současné české sklo
1970   Six semaines d'art Tcheque en Belgique
1971   SČUG Hollar Grafika - 71
1971   SČUG Hollar: Výstava grafiky (Chrudim 1971)
1971   Mostra della Grafica Cecoslovacca Contemporanea
1973   Česká grafika ze sbírky Galerie Havlíčkův Brod
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1979   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1971–1979)
1979   Výstava pedagogů vysokých škol uměleckého směru (K celostátní konferenci učitelů v Praze v dubnu 1979)
1979   Současná grafika ze sbírek Galerie hl. m. Prahy
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1980   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 1979
1980   Zeitgenössische Kunst aus der Tschechoslowakei (Malerei - Graphik - Plastik)
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců
1982   Československá pokroková grafika (Výstava k 34. výročí Vítězného února)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Současná česká grafika 1977-1983
1984   Hudba v české kresbě a grafice
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1985   Česká moderní ilustrace
1986   Grafické techniky II (Tisk z hloubky)
1986   Česká současná grafika a plastika ze sbírek OGVU Náchod
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1988   Česká grafika 20. storočia zo zbierok Stredočeskej galérie v Prahe
1989   Současná česká grafika
1990   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Členská jubilejní výstava prací z období 1970 - 1990
1990   Současná česká kniha
1990   Image Imprimée de Tchécoslovaquie (Affiche, gravure, illustration)
1990   Přírůstky 1980 - 1990
1991   Kresba
1991   Tschechische Kunst der Gegenwart (Druckgrafik, Malerei, Objektkunst, Skulptur, Studioglas)
1991   Nachbarn (Originalgraphik as der ČSFR, Polen und Deutschland)
1991   UB 12
1991   Drobná grafika členů
1992   SČUG Hollar 1917 1992 (Současná grafika / Contemporary Graphic Art / Zeitgenössische Graphik)
1992   Členská výstava k 75. výročí založení 1917 - 1992
1992   Dvacet československých grafiků (ze sbírek galerie)
1992   Výstava grafiky členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1994   UB 12
1994   Současná česká grafika
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Vltavotýnské výtvarné dvorky (22 českých grafiků)
1995   Česká grafika (SČUG Hollar)
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1996   Česká grafika 60. let ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2006   Ze sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě (Výběr ze sbírek: ilustrace, grafiky, kresby, obrazy, plastiky)
2006   UB 12 - Studie, rozhovory, dokumenty
2007   Soustředěný pohled / Focused View (Grafika 60. let ze sbírek členských galerií Rady galerií České republiky / 1960s Prints from the Collections of Czech Galleries Association Members)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2016   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie
nedatováno   Letní výstava členů
nedatováno   La grafica contemporanea Checa
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1964   Současná československá grafika, Nakladatelství československých výtvarných umělců, Praha
1965   Černobílé roky (Dějiny ČSSR v kresbách českých a slovenských grafiků), Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1968   akty a akty, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
1970   Současné umělecké sklo v Československu, Obelisk, nakladatelství umění a architektury, Praha
1978   Současná grafika (II), Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   O grafice, Mladá fronta, nakladatelství, Praha
1985   České výtvarné umění v architektuře 1945 - 1985, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   František Burant, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
1999   Legenda o českém skle / The Legend of Bohemian Glass / Legende vom böhmischen Glas, TIGRIS spol. s r. o., Prštné, Zlín (Zlín)
2001   České sklo, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2018   České sklo, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
2018   Czech Glass, Vysoká škola uměleckoprůmyslová (od 1945), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Český biografický slovník XX. století (I. díl A-J), Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1957   Skupina mladých umělců..., Výtvarná práce, 5, 6-7, 1957/04/13, 10-10
1957   K pražským výstavám mladých, Květen, 2, 9, 1957/05, 337-337
1957   Mladí vystavují, Mladá fronta, 13, 70, 1957/03/22, 3-3
1958   Mladí malíři: II, Výtvarné umění, 8, 2, 1958/04/30, 68-71
1958   Mladí grafici v Brně, Výtvarná práce, 6, 12, 1958/07/10, 3-
1959   Skupina G (Výstavy), Výtvarné umění, 9, 1, 1959/04/20, 39-40
1959   K práci mladých grafiků, Výtvarné umění, 9, 8, 1959/12/05, 349-356
1959   Hosté v Hollaru, Výtvarná práce, 7, 2, 1959/02/10, 9-
1959   Skupina G, která vystavuje..., Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, 8-9
1960   Tvůrčí skupina v umělecké besedě, Výtvarná práce, 8, 9-10, 1960/05/17, -
1960   Československo 1960, Výtvarná práce, 8, 12, 1960/06/20, -
1960   Ústřední výbor SČSVU zasedal, Výtvarná práce, 8, 16, 1960/08/22, 2-
1960   Pražské výstavy v prosinci, Výtvarná práce, 8, 25-26, 1960/12/31, 16-
1962   Z ateliéru Františka Buranta, Výtvarné umění, 12, 5, 1962/07/31, 210-212
1962   Pražské výstavy, Výtvarná práce, 10, 4, 1962/03/16, 2-2
1968   Vitráže Burantovy mají pregnanci a charakter..., Výtvarná práce, 16, 1, 1968/01/22, 4-
1970   Výtvarné realizace v naší architektuře, Výtvarné umění, 19, 9-10, 1970/05/20, 422-453
1970   Dům sklo, zem, Výtvarná práce, 18, 15, 1970/07/21, 1-3
1978   Výtvarné umění v metru, Metro a výtvarné umění, , , 1978, -
1982   Současná grafika pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Výtvarná kultura, 6, 5, 1982, 24-30
1984   Jubilea listopad - únor (Ze života SČVU), Výtvarná kultura, 8, 1, 1984, 9-9
1989   Grafika F. Buranta, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 7, 1989/04/04, 3-
1989   Vývojové perspektivy českého výtvarnictví 80. let, Umění, 37, 4, 1989, 330-347
1990   Šetlík o Burantovi (Konečně monografie, která má co říct (Recenze)), periodikum, , , 1990, 0-0
1994   Příběh skupiny UB 12, UB 12, , , 1994, 3-18
2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris. Historie a současnost, , , 2000, 32-130
2012   Umění ve veřejném prostoru - srovnání areálu dostavby Národního divadla a areálu letiště v Ruzyni, Zprávy památkové péče, 72, 5, 2012, 381-388
WWW
published, title (subtitle)
  UB 12 (artlist.cz)
  František Burant (www.artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1974   František Burant: Grafika
1985   František Burant: Grafika
1986   František Burant: Grafika
1986   František Burant: Grafika
1992   František Burant: Grafika ((Vlastivědné muzeum v Olomouci))
1992   František Burant: Grafika ((Galerie Štenberk))
1994   František Burant: Grafika
1998   František Burant: Grafika
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1959   Skupina G (Balcar, Burant, Dydek, Hydlač, John, Karásek, Kubíček, Sovák, Šerých, Šimotová, Vysušil)
1962   Tvůrčí skupina UB 12
1965   Grafika 65, František Bílek
1971   SČUG Hollar: Grafika - 71
1992   Setkání
1994   UB 12
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1999   Kruh prstenu (Láska v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů)
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2004   Grafika z depozitáře Nadace Český fond umění (Ladislav Čepelák, Emilie Tomanová, František Burant)
2004   Ladislav Čepelák, Emilie Tomanová, František Burant (Výstava grafiky z depozitáře Nadace Český fond umění)
2005   Grafické techniky 3 (Rytina, suchá jehla, mezzotinta)
2016   Abeceda českých grafiků z cyklu České umění ze sbírky GVUN (III. část)
2018   5 x 8 = 40 (Grafika a kresba ze sbírek GUKV v klíčových letech české historie 20. stoietí)
published, title (subtitle)
  Jubilea leden-duben (Kronika)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2004   3. aukce moderního umění
2009   11. Aukce
2010   14. aukce
2010   19. aukce
2011   20. aukce
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
Diary
published, title (subtitle)
2007   ČSL JEP Česká onkologická společnost 2008
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1997   Lyra Pragensis. Grafika, bibliofilie
1999   Jubilanti ´99
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
Medallion
published, title (subtitle)
1989   František Burant
1990   František Burant: Setkání
Funeral Card
published, title (subtitle)
2001   Prof. František Burant (akademický malíř)
Poster
published, title (subtitle)
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
Non-exhibit Invitation
published, title (subtitle)
2006   Výtvarné centrum Chagall Vás srdečně zve na 1. internetovou aukci
Occassional Print
published, title (subtitle)
2004   Zprávy SČUG Hollar (Novoroční pozdravení)
nedat.   Hollar GH (Die Union Tschechischer Kunst-Graphiker)
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1967   Umělci k výročí Října (Seznam děl výstavy z výsledků celostátní výtvarné soutěže k 50. výročí Velké říjnové socialistické revoluce)
1969   Tschechische angewandte Kunst und Industrial Design von 1918-1968 (Verzeichnis der Ausstellungsgegenstande)
1980   Nové obrazy, plastiky a grafika (Přírůstky z let 1970 - 1979)
1995   Seznam grafických listů (Členská výstava SČGU Hollar)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění